18 miesięcy Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Fot. PAP
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Fot. PAP
Programy dotacji, strategie i akty prawne dot. ochrony środowiska i transformacji energetycznej - to bilans Ministerstwa Klimatu i Środowiska od jego powstania.

Trwają prace nad zmianą ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jedną z propozycji są strefy czystego transportu w miastach.

W styczniu tego roku samorządy mogły składać wnioski o dotacje na zakup zeroemisyjnych autobusów w programie „Zielony Transport Publiczny”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił 431 dotacji na łączna kwotę 1,1 mld zł, dodatkowo udostępniono 200 mln zł na pożyczki na zakup autobusów, ładowarek do nich oraz szkolenia obsługi. Większość wniosków złożyły małe i średnie miasta.


Reaktor wysokotemperaturowy HTGR

12 maja tego roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBR) i Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEN) podpisały umowę na przygotowanie projektu wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (ang. High Temperature Gas cooled Reactor, HTGR). NCBR wykona projekt w ciągu trzech lat przygotuje projekt podstawowy urządzenia badawczego.

Technologia HTGR pozwala na bezemisyjne, stabilne, bezpieczne i tanie zasilanie przemysłu chemicznego ciepłem przemysłowym i energią. Reaktory wysokotemperaturowe mogą wytwarzać ciepło dostarczane nośnikami o temperaturze od 600 do 1000 stopni Celsjusza. W przyszłości mogłyby zastąpić dotychczasowe, konwencjonalne instalacje dostarczające ciepło do zakładów chemicznych. Wykorzystanie ciepła z reaktorów wysokotemperaturowych może pozwolić m.in. na produkcję wodoru dla potrzeb codziennego transportu.

Miasto z klimatem

W 2020 r. przeprowadzono I edycję konkursu „Miasto z klimatem” dla miast. Oceniano inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko i życie mieszkańców. Podstawowym kryterium oceny były uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji. Oceniano jakość powietrza, zieleń miejską, transport, transformację energetyczną i retencję miejską.

Nagrodzone miasta do 100 tysięcy mieszkańców to Kórnik (I miejsce), Brwinów (II m.) i Sopot (III m.), a powyżej 100 tysięcy mieszkańców to Białystok (I miejsce), Gdynia (II m.) i Płock (III m.). Tegoroczna edycja ma wystartować w połowie roku.

Izera. Polski samochód elektryczny

Izera - taką nazwę będzie miała polska marka samochodów elektrycznych. ElectroMobility Poland zapowiada, że polski elektryk zjedzie z taśmy produkcyjnej w 2024 r., a samochód ma być dostępny dla przeciętnego Kowalskiego. Fabryka Izery ma powstać w Jaworznie na Śląsku. W połowie grudnia 2020 r. podpisano memorandum ws. przygotowania terenu do budowy fabryki.


W nowej fabryce pracę znajdzie ok. 15 tys. osób: 3 tysiące w zakładzie w Jaworznie oraz 12 tysięcy u dostawców i kooperantów.

Więcej szczegółów o polskim elektryku: Izera - oto polski samochód elektryczny

Program „Moja Woda”

W marcu tego roku NFOŚiGW uruchomił nową edycję programu „Moja Woda”. Program bije rekordy popularności – polega na dotacji przydomowej retencji (zwiększenie wykorzystania wód opadowych i roztopowych przy budynkach jednorodzinnych). Celem jest zminimalizowanie skutków suszy w Polsce.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło platformę też stronę dot. problematyki suszy w Polsce – susza.gov.pl. Ma być ona kompendium wiedzy na ten temat, opisywać działania poszczególnych resortów w aspekcie suszy oraz system wsparcia dla obywateli. Resort klimatu zachęca uczelnie wyższe do współpracy w temacie przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce.

Poznaj szczegóły: Znów można składać wnioski w programie „Moja Woda”, Współpraca na rzecz przeciwdziałania suszy

Offshore na Bałtyku – energetyka morska

Neutralność klimatyczna, którą chcemy osiągnąć do 2050 r., nie będzie możliwa bez wykorzystania potencjału wiatru do produkcji energii na Morzu Bałtyckim. PEP 2040 i ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przewidują, że do 2030 r. na polskim Bałtyku powstaną farmy wiatrowe o mocy 5,9 GW, do 2040 r. łącznie będzie ok. 11 GW, a w 2050 zdaniem ekspertów ok. 28 GW. Farmy będą budować największe polskie spółki energetyczne, m. in. PGE i ORLEN.

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych opisuje system wsparcia, lokalny łańcuch dostaw, przyłączanie do sieci oraz postępowań administracyjnych. Zdaniem ministra klimatu Michała Kurtyki, morska energetyka wiatrowa to szansa na innowacyjne technologie, na znalezienie specjalizacji, niszy dla polskich przedsiębiorstw. Offshore może być istotnym impulsem gospodarczym dla północnej Polski. Pojawią się też nowe miejsca pracy. Na początku w czasie budowy farm wiatrowych (w ramach tzw. łańcucha dostaw), następnie w zakresie ich serwisu. Morska energetyka wiatrowa to również nowa szansa dla stoczni, produkcji stali czy kabli. Wszystkie te sektory będą beneficjentami tego przedsięwzięcia. Przykładowo pod offshore będzie musiała zmienić się infrastruktura portowa, jednostki pływające.

Offshore na Bałtyku to także rozwój gospodarczy całego regionu. We wrześniu 2020 r. z inicjatywy Polski podpisano „Deklarację Bałtycką na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej” – stronami były Komisja Europejska, Polska, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy i Szwecja. Deklaracja inauguruje ścisłą współpracę tych krajów w rozwoju mocy wiatrowych na Bałtyku.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna

Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym przy ministrze klimatu i środowiska. Rada opiniuje planowane zmiany polityki, strategie i zmiany legislacyjnych, a także przedstawia własne propozycje rozwiązań w dziedzinie energetyki i ochrony środowiska.


O tym , jak ważny jest głos młodego pokolenia Polaków w kwestiach ochrony środowiska świadczy spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Młodzieżową Radą Klimatyczną przed jego wystąpieniem na światowym szczycie klimatycznym. Czterdziestu światowych liderów i organizacji międzynarodowych dyskutowało o możliwościach walki ze zmianami klimatycznymi oraz o wpływie zielonej energii na rozwój gospodarczy.Artykuł powstał we współpracy z Ministerstwem klimatu i Środowiska.


Lubię to! Skomentuj11 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka