Ruszyła nowa edycja programu „Moja Woda”

Przydomowy zbiornik na deszczówkę. Fot. Shutterstock
Przydomowy zbiornik na deszczówkę. Fot. Shutterstock

Znów można składać wnioski w programie „Moja Woda”. Dofinansowanie na przydomowe instalacje zatrzymujące deszczówkę wynosi do 5 tys. zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił drugą edycję programu „Moja Woda” na budowę przydomowej retencji, czyli instalacji zatrzymującej wody opadowe i roztopowe. Wnioski można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór rozpoczął się 22 marca i potrwa do wyczerpania 100 mln budżetu.W pierwszej edycji złożono wnioski o dofinansowanie na ok. 25 tysięcy instalacji, a wartość przyznanych środków wyniosła 114 mln zł. – Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W ten sposób przyczyniamy się do zatrzymania nawet miliona dwustu tysięcy metrów sześciennych wody opadowej rocznie. To tyle, ile mieści 320-400 basenów olimpijskich. Dlatego w tym roku będziemy kontynuowali ten program – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

– Zatrzymując deszczówkę, odciążamy kanalizację i zmniejszamy ryzyko podtopień powodowanych ulewnymi deszczami. To zysk dla środowiska i dla domowych budżetów – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

W nowej edycji właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać do 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 r. Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Wnioski należy składać przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia. Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Szczegółowe zasady są dostępne na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można też obejrzeć webinarium informacyjne o programie „Moja Woda 2.0”:Dostępność zasobów wody w Polsce jest stosunkowo niska – na jednego mieszkańca przypada ok. 1600 m3 wody rocznie. Jest to nawet trzykrotnie mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Program „Moja Woda” ma pomóc zmienić tę sytuację. 1 czerwca 2020 r. ogłosili go wspólnie prezydent Andrzej Duda i minister klimatu Michał Kurtyka. O starcie programu pisaliśmy tutaj: Nowy program „Moja Woda”. 100 mln zł na instalacje do zbierania wód opadowych. Pierwsza edycja rozpoczęła się 1 lipca i trwała do 31 października 2020 r. Od 22 marca 2021 r. trwa druga odsłona.

Program „Moja Woda” będzie realizowany do 2024 r., przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. (okres kwalifikowalności kosztów: od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r.).


Artykuł powstał we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.


Lubię to! Skomentuj46 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości