0 obserwujących
83 notki
15k odsłon
35 odsłon

EWO-PP wzywa do politycznego zjednoczenia organizacji patriotycz

Wykop Skomentuj

 

Europa Wolnych Ojczyzn                                                                                               

Partia Polska

www.ewopp.pl  

Kraków, 14 października2009r.                                                                  

                                                     

30-432 Kraków,

ul. Janka Szumca 16

tel/fax 12 267 46 06 

 

EUROPA WOLNYCH OJCZYZN - PARTIA POLSKA

WZYWA DO POLITYCZNEGO ZJEDNOCZENIA

IDEOWYCH ORGANIZACJI PATRIOTYCZNYCH

                                      

          Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska wzywa wszystkie ideowe i niezależne organizacje patriotyczne do szybkiej konsolidacji dla ratowania niewolonej, a przy tym upadającej we wszystkich budujących jej siłę dziedzinach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.

Usilnie namawiamy do zaniechania drugorzędnych dziś sporów programowych, porzucenie animozji osobistych i wspólnego poszukiwania drogi do koniecznego zjednoczenia sił, które jest warunkiem skuteczności wszelkich niezawisłych działań politycznych – tak w kraju, jak i za granicą.

Proponujemy przyjęcie otwartej formuły która z jednej strony zapewni zachowanie całkowitej niezależności organizacji i osób, przy zachowaniu ich indywidualnego charakteru, oraz  dorobku, a z drugiej umożliwi konieczną współpracę.

Sprawą pierwszorzędną jest w chwili obecnej doprowadzenie do ogólnokrajowego spotkania przedstawicieli wszystkich organizacji ideowych, a następnie wydelegowanie osób, które będą uczestniczyły w pracach wspólnego komitetu koordynacyjnego, umożliwiając tym samym - planowanie i koordynację, bieżącą komunikację, a dalej współpracę w realizacji uzgodnionych działań

Tradycyjnie organizowany w Krakowie w dniu 13 grudnia każdego roku ogólnokrajowy zjazd środowisk niepodległościowych mógłby się stać sposobnością do dokonania wspólnych ustaleń, opartych na zobowiązaniach Deklaracji Tynieckiej z dnia 13 grudnia 2007r.

Obowiązujące prawo daje możność działania w systemie demokratycznym, jednak warunkiem osiągania jakichkolwiek sukcesów jest roztropne łączenie rozproszonych sił, profesjonalizm, oraz organizacyjna sprawność.

Apelujemy zwłaszcza do tych, którzy zniechęceni atmosferą skandali, afer i pospolitej głupoty, w które obfitowało życie publiczne III RP „wyemigrowali wewnętrznie”, koncentrując się na życiu osobistym, lub co najwyżej działalności społecznej, czy wręcz dobroczynnej.

Ostrzegamy, że dalsze zaniechanie w sferze spraw politycznych doprowadzi do znaczących ograniczeń swobody także w dziedzinach, które dzisiaj stanowią ich azyl.

Nie przekreślamy polityków, którzy w minionym dwudziestoleciu, działając w warunkach zawłaszczonej III RP dali się poznać jako uczciwi obrońcy suwerennej i tożsamej kulturowo Polski. Wzywamy jednak konkurujących o „prawo do jednoczenia opcji” do zaniechania myślenia kategoriami konsolidacji innych dla realizacji osobistych ambicji. 

Zmiana sposobu myślenia umożliwi rzeczywistą współpracę i w efekcie stworzenie warunków do realnego zjednoczenia się wokół spraw dla Polaków najważniejszych.

Jeżeli nadal będą realizowane przedwyborcze scenariusze bezwstydnych umizgów, doraźnych targów, a dalej podchodów i zdrad - efekty będą podobne do tych, jakie obserwowaliśmy w poprzednich wyborach.

Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska wyrosła z protestu przeciwko gwałceniu woli narodów Starego Kontynentu, które odrzuciły w demokratycznym trybie zapisy Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, przyjmowane obecnie w wygodniejszy sposób pod nazwą tzw. Traktatu Reformującego Unię Europejską, zwanego też Traktatem Lizbońskim.

Nigdy nie ustaniemy w wysiłkach zmierzających do zachowania Wiary Ojców

i odzyskania Wolności i Niezawisłości przez  nasze narodowe państwo - Rzeczpospolitą Polską, licząc przy tym na stosowną refleksję coraz większej liczby naszych Rodaków.

 

Przewodniczący EWO – Partii Polskiej                                                                                        

Jan Szczepankiewicz

Wiceprzewodniczący EWO- Partii Polskiej

Wojciech Papis

Wiceprzewodniczący EWO – Partii Polskiej

Marek Kramarski

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale