0 obserwujących
83 notki
15k odsłon
25 odsłon

Partia Polska wobec zaniedbań NFZ

Wykop Skomentuj

Stanowisko Partii Polskiej wobec skandalicznych zaniedbań Narodowego Funduszu Zdrowia i nieadekwatnych reakcji władz rządowych Rzeczypospolitej Polskiej

 
Partia Polska z oburzeniem przyjmuje kolejny blamaż Narodowego Funduszu Zdrowia oraz osób odpowiedzialnych w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej za prawidłowe funkcjonowanie powierzonych im instytucji.
 
Wobec skandalicznego rozporządzenia Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza - dezorganizującego w efekcie leczenie chorych z zastosowaniem tzw. chemoterapii niestandardowej - niezrozumiale jest zarówno stanowisko zajęte przez Minister Zdrowia Ewę Kopacz,
jak również reakcja Premiera Donalda Tuska.
 
Nie można przyjąć za dobra monetę tłumaczeń o zaistniałym nieporozumieniu, czy też złej interpretacji zarządzenia wydanego i realizowanego przez osoby, których tak domniemane kompetencje, jak również wynagrodzenia za wykonywana pracę są nadzwyczaj wysokie.
 
W efekcie zawinionych przez urzędników perturbacji narażono na możliwość pogorszenia się stanu zdrowia, a nawet w niektórych sytuacjach sprowadzono niebezpieczeństwo utraty życia na ludzi, którzy niejednokrotnie od lat w ciężkim stresie borykają się z niezwykle ciężkimi schorzeniami.
 
Osoby te mają zagwarantowane konstytucyjne prawo bezpłatnego i równego dostępu do świadczeń medycznych, zgodnie z realizacją zasad głównych polskiej ustawy zasadniczej.
Zatem nawet w przypadku występowania niedoboru środków oraz idącego za tym niedowładu instytucji państwowych - nie można wyrazić zgody na przysparzanie chorym kolejnych cierpień i sprowadzanie na nich dodatkowego ryzyka.
 
Bywały już w Polsce próby urzędniczego pozbawianie części uprawnionych osób dostępu do określonych świadczeń, przy wprowadzeniu kryterium maksymalnego wieku. Obecnie możemy zatem odnotować jedynie eskalację niehumanitarnych działań - tym razem związanych z biurokratycznym bałaganem i kwalifikowaną ludzką nieodpowiedzialnością, które dotykają kolejną najsłabszą, a więc najbardziej wrażliwą grupę chorych.
 
Nie przyjmujemy do wiadomości nieadekwatnych i wątpliwie prawnie umocowanych „kar” w postaci odbierania  jednomiesięcznego wynagrodzenia . Wysoki rangą urzędnik dopuszczający się tak ciężkich zaniedbań powinien zostać natychmiast usunięty
z zajmowanego stanowiska.
 
Jeżeli tak się nie dzieje, to polityczna odpowiedzialność za bezkarność, bezduszność oraz niekompetencję spada na osobę Premiera - jako tego, którego obowiązkiem jest skutecznie realizować prawo i egzekwować wykonanie zadań w stosownym zakresie.
Skandale z udziałem NFZ odbywające się niemal na początku każdego roku powinny zmobilizować stosowne władze do natychmiastowego i skutecznego działania.
 
Miast populistycznych obietnic, połajanek, a także pseudo - kar, które zdumiewają tak prawników, jak i wszystkich normalnie pracujących ludzi – wzywamy polskie władze do podjęcie wyzwania oraz solidnej pracy przy rzeczywistej, nie zaś pozornej reformie zabójczo niesprawnego systemu, który miast chronić, permanentnie zagraża zdrowiu i życiu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Kraków, 9 stycznia 2010r.                                 Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska
 
Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale