31 obserwujących
1772 notki
1197k odsłon
476 odsłon

Konserwatyzm PiS-u jest ideologią czy zacofaniem?

Wykop Skomentuj23

image

Konserwatyzm zrodził się na przełomie XVIII i XIX wieku jako próba przeciwstawienia się racjonalistycznej myśli oświecenia. Nowoczesny konserwatyzm stanowił reakcję na wydarzenia rewolucji francuskiej. Za twórcę podstaw ideologicznych nurtu uważany jest Edmund Burke. 

https://www.google.com/search?q=ideologia+konserwatyzmu&oq=ideologia+konserwTYZMU&aqs=chrome.1.69i57j0.9494j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Burke chciał zmienić nastawienie ludzi do partii politycznych. Rządzący mieli się kierować interesem narodowym, a nie chwilowymi zachciankami obywateli.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke

Tyle o sensie konserwatyzmu jako politycznej ideologii, którą współcześni politycy „bezkarnie” zniekształcają prymitywizmem interpretacji dopasowanych do bieżących akcji piarowych swoich  partii.

Na polskiej scenie politycznej prym wiedzie Prawo i Sprawiedliwość samozwańczo przypisująca sobie podmiotowość konserwatywną, co jest wyraźnie sprzeczne z tą ideą tak sformułowaną przez twórcę konserwatyzmu:

„Burke chciał zmienić nastawienie ludzi do partii politycznych. Rządzący mieli się kierować interesem narodowym, a nie chwilowymi zachciankami obywateli”.

Tymczasem PiS populistycznie schlebia „zachciankom obywateli” rozdawnictwem socjalnym wynoszącym ponad 16% PKB. Ten, populistyczny, europejski obyczaj socjalny szkodzi jednak interesowi narodowemu Polaków, którzy z braku nakładów finansowych należnych konstytucyjnie na ochronę zdrowia nie mają dostępu do konstytucyjnej bezpłatnej opieki lekarskiej.

Rząd nie spełnia obietnicy przeznaczenia 6% PKB na ochronę zdrowia

Nieprawidłowa metoda liczenia gwarantowanych nakładów na ochronę zdrowia tylko w 2018 roku uszczupliła pulę środków o prawie 10 miliardów złotych.

Zaistniała sytuacja grozi kolejną falą nikomu niepotrzebnych protestów.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Andrzej Matyja zażąda od władz państwowych przekazania tej kwoty na leczenie chorych. Przypomnijmy: na finansowanie ochrony zdrowia Rząd zobowiązał się przeznaczać corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% produktu krajowego brutto, z zastrzeżeniem, że wysokość środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2023 nie może być niższa niż:

1) 4,78% produktu krajowego brutto w 2018 r.;

2) 4,86% produktu krajowego brutto w 2019 r.;

3) 5,03% produktu krajowego brutto w 2020 r.;

4) 5,30% produktu krajowego brutto w 2021 r.;

5) 5,55% produktu krajowego brutto w 2022 r.;

Pytanie: gdzie owe 6%?

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/rzad-nie-spelnia-obietnicy-przeznaczenia-6-pkb-na-ochrone-zdrowia

Trzeba z naciskiem wskazać na owe uszczuplenie o 10 miliardów zł. wydatków na ochronę zdrowia w 2018r. i porównać to z rozszerzeniem 500+ na pierwsze dziecko, co kosztuje budżet państwa tylko w 2019 r 31 mld. zł., czyli wysokość trzykrotnego niedoboru środków na zdrowie w 2018 r.

Nie wiemy ile Polaków umarło w 2018 r z powodu niedofinansowania konstytucyjnie bezpłatnej ochrony zdrowia, choć były duże pieniądze w budżecie państwa wyasygnowane „lekką ręką” przez rządzących w roku bieżącym na populistyczne 500+ na każde dziecko kosztujące państwo trzykrotną niedopłatę ochrony zdrowia e roku 2018.

https://www.prawo.pl/kadry/500-plus-na-kazde-dziecko-w-2019-r-to-koszt-31-mld-zl,387831.html

Tak bezmyślnie lekceważąca zdrowie Polsków partia rządząca nie dość, że nie jest konserwatywna, to jest mocno skonfliktowana z konstytucją, która tak stanowi o socjalnych obowiązkach państwa:

Art. 67.

1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.

2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa.

Art. 68.

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Art. 69. Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.

Jak widać choć Konstytucja nie każe wypłacać wszystkim polskim rodzinom (także tym zamożnym, bogatym i bardzo bogatym) owe populistyczne 500+, to rząd PiS je wypłaca, a bezwarunkowo nakazuje /art. 68/ zapewniać wszystkim obywatelom należną ochronę zdrowia, a rząd PiS nie zapewnia, czym wykazuje społeczeństwu lekceważenie.

Czyli PiS nie jest partią konserwatywną tylko najzwyklejszą partią socjalno-popilistyczną z zabarwieniem klerykalno-nacjonalistycnym. A tai format partii ma jednoznaczne cechy politycznego zacofania.

W żargonie ludowym PiS porównuje się do zacofanego chłopa, który mimo powszechnej mechanizacji wokoło swego gospodarstwa sam uparcie uprawia swoją ziemię z użyciem siły pociągowej koni, żniwowania z użyciem kosy i młócki zwykłymi cepami.

Oto podobieństwo wizerunku zacofania PiS.

Wykop Skomentuj23
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka