31 obserwujących
1792 notki
1207k odsłon
1379 odsłon

Zdemoralizowane „Anioły Demokracji” muszą upaść

Wykop Skomentuj10

image

Od jakiegoś czasu po niedzielnych mszach św. jej celebranci intonują modlitwę do św. Michała Archanioła tak rekomendowaną przez Kościół:

W związku z różnymi wersjami „Modlitwy do świętego Michała Archanioła” należy pamiętać, że obowiązujący polski tekst tej modlitwy został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 26 listopada 1999 r. w Częstochowie, podczas 302. Zebrania Plenarnego, jako część Rytuału Rzymskiego.

Uchwała ta została potwierdzona przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 12 maja 2001 r. (Prot. 59/00/L). Tekst modlitwy opublikowano w: Rytuał Rzymski, Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, Katowice 2002, s. 102.

Obowiązująca formuła jest następująca:

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

https://www.diecezja.kielce.pl/obowiazujaca-formula-modlitwy-do-sw-michala-archaniola

Tajemnicę buntu Aniołów tak nam przybliża Roman Zając na portalu „Wiara”.

 „My – ludzie możemy błądzić, bo widzimy niejasno, niejako w zwierciadle, ale aniołowie przecież patrzyli w twarz Boga. Poznali osobiście Tego, który jest najwyższym i niezmierzonym Dobrem. Doświadczali Go w sposób bezpośredni… Jak więc mogli się zbuntować? Pytanie to jest według mnie kluczem do zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości, ponieważ świat, w którym żyjemy jest zdeterminowany konsekwencjami pradawnego buntu, który rozdarł społeczność aniołów na dwa obozy. Czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy wplątani w ten kosmiczny konflikt. Kościół nigdy nie wypowiedział się oficjalnie, dlaczego doszło do buntu, pozostajemy więc w kręgu hipotez. Powodów rebelii możemy się jedynie domyślać na podstawie różnych przesłanek biblijnych. Poniżej przedstawię siedem propozycji wyjaśnienia przyczyn upadku aniołów.

Hipoteza 1

Pycha najpiękniejszego z aniołów – Szatana

Hipoteza 2

Anielsko-ludzki mezalians i seksualny grzech aniołów

Hipoteza 3

Próba „udoskonalenia” rodzaju ludzkiego

Hipoteza 4

Próba zdetronizowania Boga

Hipoteza 5

W imię „wolności”?

Hipoteza 6

Z powodu stworzenia człowieka

Hipoteza 7

Sprzeciw wobec Wcielenia”

https://stacja7.pl/wiara/upadek-aniolow-7-hipotez/

Tak więc hipotezy są a wiary brak. Wiara doznaje zwątpienia w boską wszechmoc skoro do poskromienia niebiańskich buntowników trzeba było wysłać Niebieskiego Rycerza Archanioła Michała z jego zastępem, aby w bojowym frontalnym starciu, zepchnął buntowników na ziemię (do piekła). Czy chodzi o to samo piekło do którego - w obecnie powtarzanej po każdej eucharystii modlitwie do św. Archanioła Michała prosimy?:

„a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła”.

Krytykom tej notki spieszę wyjaśnić, że tekst nie przedstawia teologicznych aspiracji autora, a jest jedynie dociekliwą refleksją o powód i intencje owej modlitwy w Polsce, akurat w dzisiejszym czasie historycznym.

Oto argumentacja Kościoła:

„Papież Franciszek prosi cały Lud Boży o codzienny Różaniec oraz wzywa wszystkich wiernych, aby na jego zakończenie odmawiano w intencji Kościoła „Pod Twoją obronę” i modlitwę Leona XIII do św. Michała Archanioła, „prosząc Matkę Bożą i Świętego Michała Archanioła, aby chronili Kościół od diabła, który zawsze stara się oddzielić nas od Boga i dzielić między nami”.

Wcześniej, św. Jan Paweł II, odwiedzając sanktuarium św. Michała Archanioła na górze Gargano, 24 maja 1987 roku, przypominał rolę św. Michała w Kościele i świecie. Mówił: „Archanioł Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata, aby pomóc wierzącym odeprzeć demona, który jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. (1 P 5,8). Ta walka z demonem, który jest przeciwieństwem postaci Św. Michała Archanioła, jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie”.

A fenomen piekła tak tłumaczy poniższa katecheza:

"Zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał".

„Szatan (wcześniej ów urodziwy, zbuntowany Anioł) chciał oderwać człowieka od Boga, zamknąć mu drogę do nieba, a życie ziemskie oraz wieczne uczynić życiem bez Boga. Stąd wielka wartość zstąpienia Jezusa do otchłani śmierci, bo oto „nawet umarłym głoszono Ewangelię" (1 P 4,6). W ten sposób dokonało się zwycięstwo Chrystusa nad mocami zła, grzechu i śmierci. Bóg pustkę śmierci człowieka wypełnił swoim życiem, które nie zna granic. Dzięki temu zwycięstwu możemy śpiewać o Chrystusie jako Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana”.

http://diecezja.sosnowiec.pl/?skelMod=ModNews&nid=326

Wykop Skomentuj10
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo