0 obserwujących
733 notki
379k odsłon
  349   0

.Nie kumam Rzeplińskiego.

Gupjo się przyznać, ale nie kumam Rzeplińskiego. Coś ze mną nie tak?

A konkretnie to chodzi np. o fragment (fragment, bo całości to w życiu chyba nie ogarnę) rozmowy

Telewizja Republika - prof. Andrzej Rzepliński - W Punkt 2016-03-17

https://youtu.be/RptWzAuArhI

od około 4:25.

Spisałem poniżej to co słyszę, żeby było łatwiej przeanalizować – stenogram taki jakby.

- Sędzia Andrzej Rzepliński: Trybunał w pełnym składzie, y y w rysującej się sytuacji, że sędziów byłoby tylko 8 ośmiu … ale jeszcze w pełnym składzie. To..  Ten pełny skład to było 12 (dwunastu) sędziów y bo jeszcze odchodził [y] najpierw sędzia Cieślak, potem y sędzia Liszcz. I jeszcze z ich udziałem  i jednomyślnie podjął postanowienie o zwrócenie się do prezesa Trybunału, że mam [być?]wyłączony.  I jako prezes o tym decydowałem, ale y w wyniku postanowienia Trybunału Konstytucyjnego

- Kasia Hejke: - Ale pomimo wszystko to pan decydował

- Sędzia Andrzej Rzepliński :- nie ja! Y Trybunał zdecydował. O o… y y nie nie nie

 

 

 

Czy dobrze dopisałem chociaż nie dosłyszałem: [być], tzn. że sędzia Andrzej miał być wyłączony? Bo chyba nie mikrofon?

Ilu sędziów ten pełny skład stanowi? 5, 8, 12 czy może 15, tak jak w Konstytucji zapisano?

Art. 194.1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny.

2. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Czy to Sędzia Andrzej Rzepliński decydował, czy nie on decydował ale Trybunał? I właściwie to o czym?

Czy Sędzia Trybunału jest też Sędzią w rozumieniu Artykułu 178 Konstytucji RP w brzmieniu:

Art. 178.1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

, czy też nie jest? Bo jeśli jest to powinien się stosować do Ustawy o TK.

Czy Sędzia Rzepliński podlega pod Kodeks Karny i w związku z powyższym może i powinien być podciągnięty pod paragraf, którym Sędzia „rozgrzany[1]” Łączewski skazał niesłusznie Kamińskiego, a traktujący o przekroczeniu uprawnień, czy też nie?

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza


Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 sprzedajność pełniącego funkcję publiczną,

 

 

[1] Były pan prezydent Bronisław Maria (oby żył wiecznie) Komorowski PO korzystnym dla siebie wyroku w czerwcu 2010 i zapewne odnosząc te słowa do Sędzi Agnieszki Matlak - powiedział: „Sędzia jeszcze jest rozgrzany”.

„- Gdyby ktokolwiek słyszał o tym, że mnie się pomawia o chęć prywatyzowania lasów, proszę o telefon. Sędzia jeszcze jest rozgrzany, załatwimy sprawę szybko - zażartował Bronisław Komorowski w środę na Krajowym Zjeździe Leśników w Jabłonnie.”

http://polska.newsweek.pl/komorowski--nie-jestem-zwolennikiem-prywatyzacji-lasow,60501,1,1.html

 

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale