Zbigniew Girzyński Zbigniew Girzyński
1028
BLOG

VAT na konserwację zabytków

Zbigniew Girzyński Zbigniew Girzyński Polityka Obserwuj notkę 8

 

VAT na konserwację zabytków
 
 
Wprowadzając podwyżkę VAT-u od 1 stycznia 2011 r. rząd przesadził. Nie chcę się teraz wdawać w dyskusje o cenach cukru, paliw czy chleba, którą rozpoczął w 2007 r. Donald Tusk egzaminując na ich okoliczność Jarosława Kaczyńskiego jako ówczesnego premiera w czasie debaty telewizyjnej w okresie kampanii wyborczej i wcześniej gdy straszył Polaków, że jak dalej będzie rządził PiS to paliwo będzie po 5 zł. Ta debata toczy się na tyle głośno, że każdy może sobie wyrobić własne zdanie. Chcę napisać o mniej znanym, ale bardzo bulwersującym aspekcie podwyżki VAT.
 
Do końca 2010 r. z podatku VAT zwolnione były prace konserwatorskie. Na ochronę zabytków jest i tak mało pieniędzy (w stosunków do rządów PiS ograniczył je bardzo rząd Donalda Tuska) wiec zwolnienie z VAT byłą jakąś formą wsparcia takich inwestycji. Niestety rząd PO, a dokładnie Ministerstwo Finansów przy milczącej aprobacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (brak uwag krytycznych podczas uzgodnień międzyresortowych) postanowiło to zmienić i od 1 stycznia 2011 r. wprowadzono VAT na prace konserwatorskie w wysokości 23%!
 
Już sama podwyżka podatku VAT z 0 do 23% jest dotkliwym ciosem w z trudem realizowane projekty renowacji zabytków. Jakby tego było mało nowelizacja ustawy o podatku VAT, która weszła w życie od 1.01.2011 r. nie uwzględniła faktu, że w obiegu prawnym są obowiązujące wieloletnie umowy dotyczące finansowania inwestycji, w tym inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej. Tak więc przy zastosowaniu podatku VAT w wysokości 23% od 2011 r. również do prac konserwatorskich następuje przez nikogo wcześniej nie przewidziany wzrost kosztów inwestycji aż o 23%! Przy pracach konserwatorskich są to duże kwoty grożące załamaniem się harmonogramów realizacji tych inwestycji i generalne ich zagrożeniem.
 
Dla przykładu Toruńska Starówka stanowiąca zwarty zespół urbanistyczny z wieloma obiektami architektury średniowiecznej i okresów późniejszych, została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.W roku 2008 w ramach zasady „w jedności siła” Władze Samorządowe Miasta Torunia wraz z gospodarzami istotnych dla Starówki obiektów zabytkowych podjęły decyzję realizacji wspólnego projektu p.n. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO”, podpisując stosowną umowę partnerską. Rolę Lidera Projektu przypisano Władzy Samorządowej Torunia reprezentowanej przez Prezydenta Miasta. Realizując zawarte porozumienie w lutym roku 2010 Lider Projektu podpisał z Ministrem Bogdanem Zdrojewskim umowę o dofinansowaniu Projektu, która wiąże strony do roku 2014. Wartość prac konserwatorskich objętych w/w dofinansowaniem określona przez poszczególnych Partnerów, oparta była na kosztorysach inwestorskich i prawie obowiązującym w latach 2008/2009. Znakomita część planowanych prac (wg przepisów wówczas obowiązujących) była zwolniona z podatku VAT.
Zwróciłem na to uwagę Ministrowo Finansów w moim pytaniu w sprawach bieżących, jakie było przedmiotem debaty w sejmie 17 marca br. (sprawozdanie stenograficzne zamieszczone poniżej (s. 184 – 185)
 
 
W ślad z debatą i składanymi wówczas przez wiceministra finansów Macieja Grabowskiego obietnicami przedłożyłem dwie interpelacje z 18 marca:
 
do Ministra Finansów w sprawie zagrożenia realizowanych wieloletnich programów konserwacji zabytków w związku ze zlikwidowaniem zwolnienia usług konserwatorskich z podatku VAT i obłożenia ich z dniem 01 stycznia 2011 r. 23% stawką podatku
oraz
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie likwidacji zwolnienia usług konserwatorskich z podatku VAT i obłożenia ich z dniem 01 stycznia 2011 r. 23% stawką podatku
 
Ministerstwo Finansów zareagowało (obiecał mi to osobiście po debacie w sejmie 17 marca wiceminister finansów Maciej Grabowski) przygotowując projekt rozporządzenia z dnia 21.03.2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, którego wejście w życie przewiduje się z dniem 1 kwietnia 2011 r., które zostało zamieszczone na stronach internetowych ministerstwa:
 
 
Rozporządzenie jest krokiem w dobrą stronę, ale nie wystarczającym. Przedłuża ono bowiem zwolnienie z podatku VAT prac konserwatorskich, ale jedynie do końca bieżącego roku. Tymczasem środki z Unii Europejskiej na Toruńską Starówkę i wiele zabytków w całej Polsce są przyznane aż do 2014 r.
 
W tej sytuacji przesłałem do Ministerstwa Finansów kolejną interpelację sugerującą, albo przedłużenie zwolnienia do końca 2014 r. albo objęcia nim wszelkich prac prowadzonych w oparciu o środki przeznaczone na konserwację zabytków i przyznane przed 1 stycznia 2011. Jaki będzie końcowy rezultat tych zabiegów nie wiem. Zakładając jednak nawet, że będzie pozytywny uważam, że powinniśmy zabiegać o utrzymanie zwolnienie prac konserwatorskich z podatku VAT. W zakresie renowacji zabytków mamy wiele do nadrobienia. Nakładanie tak dużego podatku bardzo zaszkodzi nadrabianiu dziesiątków lat zaległości w tej sprawie. Proszę bardzo wszystkich o wsparcie w tej sprawie przez przesyłanie listów i maili z protestem w tej sprawie na następujące adresy
 
Ministerstwo Finansów
00-916 Warszawa
ul. Świętokrzyska 12
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
 
 

wymagający

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka