Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki
85
BLOG

Jedność w różnorodności

Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki Kultura Obserwuj notkę 8
W Liście do Koryntian Apostoł Paweł opisuje bogactwo darów duchowych, którymi Bóg obdarza swoich wiernych. Te dary, choć różnorodne, służą wspólnemu celowi - budowaniu Kościoła i szerzeniu Ewangelii. Jak możemy wykorzystać nasze dary dla dobra wspólnoty?

Różnorodność darów - siła Kościoła

W Liście do Koryntian 12, 4-6 Paweł podkreśla, że choć dary duchowe są różne, pochodzą od tego samego Ducha Świętego. Różnorodność tych darów nie jest jednak źródłem podziałów, ale raczej siłą Kościoła. Każdy wierny otrzymuje dary, które pozwalają mu na budowanie wspólnoty i służbę Bogu i bliźnim.

 Ważne jest, abyśmy rozpoznali swoje dary i wykorzystali je dla dobra innych. Nie powinniśmy porównywać się do innych, ale raczej skupić się na tym, co Bóg powierzył nam do zrobienia. Każdy z nas ma coś wartościowego do zaoferowania Kościołowi.

 Pamiętajmy, że nasze dary nie są naszą zasługą, ale darem od Boga. Powinniśmy je wykorzystywać z pokorą i wdzięcznością, służąc Bogu i bliźnim.

Modlitwa:

Boże, dziękujemy Ci za dary duchowe, którymi nas obdarzyłeś. Prosimy, abyśmy potrafili rozpoznać swoje dary i wykorzystać je dla dobra Kościoła i świata. Naucz nas pokory i służby, abyśmy mogli budować Twoje królestwo miłości i pokoju. Amen.

| #daryduchowe | #Kościół | #jedność | #różnorodność | #służba | #pokora | #wdzięczność | #budowaniewspólnoty | #Ewangelia |

Przeczytaj również:

Dążąc do ideału, koncentruję się nad tym, co można ulepszyć, dlatego częściej krytykuję, niż chwalę. Przedstawiam to, co inni próbują bagatelizować. Nie mam za złe krytyki swojego zajęcia, jeśli cechuje ją zrozumienie i zainteresowanie. Jestem pragmatyczny i nie przywiązuję wagi do tradycji, konwenansów ani politycznej poprawności. Autorytet dla mnie to nie pozycja i tytuł, ale wiedza i kompetencje.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura