Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki
24
BLOG

Miłość bez granic - Chrystus wśród grzeszników

Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki Kultura Obserwuj notkę 0
Czy zdarzyło Ci się kiedyś spotkać kogoś, kto swoim życiem i słowami rzucił wyzwanie Twoim wyobrażeniom o dobru i złu? Ewangelia Marka opowiada historię spotkania Jezusa z Lewim, celnikiem postrzeganym jako grzesznik, które burzy schematy i ukazuje bezgraniczną miłość Boga.

Miłosierdzie dla wykluczonych

 Jezus zasiada do stołu w domu Lewiego, otoczony tłumem celników i grzeszników. Faryzeusze patrzą na tę scenę z dezaprobatą, nie mogąc pojąć, jak Nauczyciel może dzielić posiłek z ludźmi postrzeganymi jako nieczyści i wykluczeni ze społeczności. Jezus odpowiada na ich zarzuty znamiennymi słowami: "Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników" (Mk 2, 17).

 Te słowa niosą w sobie głębokie przesłanie. Jezus nie ucieka od grzeszników, ale pragnie ich zbawienia. Widzi w nich nie tylko złe uczynki, ale i potencjał do nawrócenia i zmiany życia. Zaproszenie Lewiego do grona swoich uczniów jest tego najlepszym dowodem.

 Czyż nie odzwierciedla to istoty chrześcijaństwa? Bóg nie jest srogim sędzią, ale miłosiernym Ojcem, który pragnie zbawienia każdego człowieka. Nawet tych, których społeczeństwo odrzuca i marginalizuje.

Czy w Twoim otoczeniu są osoby postrzegane jako grzesznicy lub wykluczone? Może to sąsiad zmagający się z nałogiem, bezdomny proszący o pomoc, a może ktoś, z kim zerwałeś kontakt z powodu urazy? Pamiętajmy, że Jezus wzywa nas do miłości i miłosierdzia dla wszystkich, bez względu na ich przeszłość czy popełnione błędy.

 Wyjdźmy z naszą troską i życzliwością do tych, którzy jej potrzebują. Nie oceniajmy, ale zaoferujmy pomocną dłoń i otwarte serce. W ten sposób możemy stać się narzędziami Bożej miłości i miłosierdzia w otaczającym nas świecie.

Modlitwa:

Ojcze Przedwieczny, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Daj nam siłę i odwagę, abyśmy mogli iść Jego śladami i nieść Twoją miłość tym, którzy jej potrzebują. Niech nasze serca będą otwarte na potrzeby innych, a nasze czyny niech będą wyrazem Twojego miłosierdzia. Amen.

| #Jezus | #miłosierdzie | #grzesznicy | #nawrócenie | #miłość | #Bóg | #chrześcijaństwo | #Lewi | #celnik | #Faryzeusze | #EwangeliaMarka |

Przeczytaj również:


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj Obserwuj notkę

Dążąc do ideału, koncentruję się nad tym, co można ulepszyć, dlatego częściej krytykuję, niż chwalę. Przedstawiam to, co inni próbują bagatelizować. Nie mam za złe krytyki swojego zajęcia, jeśli cechuje ją zrozumienie i zainteresowanie. Jestem pragmatyczny i nie przywiązuję wagi do tradycji, konwenansów ani politycznej poprawności. Autorytet dla mnie to nie pozycja i tytuł, ale wiedza i kompetencje.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura