Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki
18
BLOG

Odkryj prawdziwą siłę wiary, inspirowany Pismem Świętym

Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki Kultura Obserwuj notkę 0
W dzisiejszym zabieganym świecie łatwo stracić z oczu prawdziwy sens życia. Goniąc za ziemskimi przyjemnościami i ulotnymi sukcesami, zapominamy o sile, która tkwi w naszej wierze. Inspirując się głębokimi wersetami z Pisma Świętego, zaprasza Cię do odkrycia prawdziwej mocy Chrystusa i do czynienia dobra w swoim otoczeniu.

Wiara w działaniu: Inspirująca w mocy Chrystusa

W 2. Liście Piotra 1, 16 czytamy: "Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości."* Te słowa przypominają nam o sile świadectwa wiary. Nie opieramy się na ślepej wierze, ale na solidnych fundamentach – na świadectwach tych, którzy osobiście doświadczyli mocy Chrystusa.

Księga Psalmów 17, 15 mówi: "Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się twoim podobieństwem." Te słowa wyrażają tęsknotę za prawdziwą bliskością z Bogiem. Pragniemy żyć w sprawiedliwości i prawości, aby móc ujrzeć Jego oblicze i doświadczyć Jego nieskończonej miłości.

W Księdze Daniela 5, 27 czytamy: "Tekel: Zważono cię na wadze i okazałeś się lekki." To ostrzeżenie dla tych, którzy skupiają się na ziemskich dobrach i zaniedbują duchowe wartości. Ważne jest, abyśmy regularnie oceniali swoje życie i sprawdzali, czy idziemy właściwą drogą.

 Wiara w Chrystusa nie jest bierną postawą. To aktywna siła, która powinna motywować nas do czynienia dobra w naszym otoczeniu. Naśladując Chrystusa, możemy nieść miłość, pokój i sprawiedliwość do świata.

Zastanów się, jak możesz wykorzystać swoją wiarę, aby czynić dobro w swoim otoczeniu. Może to być pomoc potrzebującym, okazywanie życzliwości bliźnim, czy też walka o sprawiedliwość społeczną. Pamiętaj, że nawet najmniejszy dobry czyn może mieć ogromny wpływ na życie innych.

Modlitwa:

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar wiary w Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, abyś dał nam siłę do życia zgodnie z Twoją wolą i do czynienia dobra w naszym otoczeniu. Niech Twoja miłość i łaska prowadzą nas każdego dnia. Amen.

| #wiara | #Chrystus | #PismoŚwięte | #moc | #dobro | #sprawiedliwość | #miłość | #pokój | #działanie | #inspiracja |

Przeczytaj równiez:

*Źródła { www.reformowani.info/slyszenie-glosu-z-nieba-jak-rozpoznac-glos-boga/ }

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj Obserwuj notkę

Dążąc do ideału, koncentruję się nad tym, co można ulepszyć, dlatego częściej krytykuję, niż chwalę. Przedstawiam to, co inni próbują bagatelizować. Nie mam za złe krytyki swojego zajęcia, jeśli cechuje ją zrozumienie i zainteresowanie. Jestem pragmatyczny i nie przywiązuję wagi do tradycji, konwenansów ani politycznej poprawności. Autorytet dla mnie to nie pozycja i tytuł, ale wiedza i kompetencje.

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Kultura