GPS GPS
1191
BLOG

Prawda obiektywna

GPS GPS Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 5

Wychodząc z założenia, że wszystko jest względne można wykazać, że istnieje prawda obiektywna.

Weźmy takie zdanie: "Wszystko jest względne". To jest skrót myślowy - bardziej precyzyjnie brzmi: "Każde zdanie może być w jednym kontekście prawdziwe, a w innym fałszywe". Zaprzeczeniem tego zdania jest: "Istnieje prawda obiektywna", co należy tłumaczyć: "Istnieje zdanie, które jest prawdziwe niezależnie od kontekstu, jest prawdziwe zawsze i wszędzie, i niezależnie od tego kto je wypowiada".

Jeśli wszystko jest względne, to również zdanie: "Wszystko jest względne", jest względne, czyli prawdziwość zdania: "Wszystko jest względne", jest zależne od kontekstu. A zatem istnieje kontekst, w którym to zdanie jest fałszywe - w tym kontekście można wypowiedzieć zdanie bezwzględnie prawdziwe. W takim kontekście prawdziwe jest zaprzeczenie tego zdania, czyli zdanie: "Istnieje prawda obiektywna". No ale, żeby było ono bezwzględnie prawdziwe, to żaden kontekst nie może zmienić jego prawdziwości. Czyli istnieje prawda obiektywna.

Wychodząc z założenia, że wszystko jest względne wykazałem, że istnieje prawda obiektywna. A zatem niezależnie od tego czy wszystko jest względne, czy istnieje prawda obiektywna, to prawda obiektywna istnieje. Gdy już to wiemy na pewno, obiektywnie i niepodważalnie, pozostaje nam tylko ją znaleźć...

 

Grzegorz GPS Świderski

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie