GPS GPS
1084
BLOG

Umowa społeczna z Rzeczpospolitą Polską

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 4

§ 1

Zrzeknę się na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej pewnego procentu mojej własności. Rzeczpospolita Polska będzie ustalała wielkość tego procentu i może być on liczony od moich dochodów, wartości moich nieruchomości, wartości moich zakupów, czy używając dowolnych innych kryteriów, które Rzeczpospolita Polska sama wybierze, oraz będzie mogła je w dowolnej chwili zmienić. Aby pomóc Rzeczpospolitej Polskiej w określeniu tego procentu, będę używał nadanych przez Rzeczpospolitą Polską numerów identyfikacyjnych.

§ 2

Ograniczę swoje zachowania tylko do takich, jakie określi Rzeczpospolita Polska, będę konsumował tylko te substancje, na które Rzeczpospolita Polska zezwoli, ograniczę swe czynności seksualne tylko do takich, na które pozwala Rzeczpospolita Polska, porzucę wierzenia religijne, które są sprzeczne z rządowym określeniem poprawności. Będę korzystał ze swojej własności tylko w sposób określony przez Rzeczpospolitą Polską.

§ 3

Na żądanie, zrzeknę się swej wolności na czas, który określi Rzeczpospolita Polska. Podczas tego czasu będę służył Rzeczpospolitej Polskiej w dowolny sposób, wliczając w to służbę wojskową, w której będzie wymagać się, abym zabijał, albo poświęcił własne życie.

§ 4

Rzeczpospolita Polska pozwoli mi na poszukiwanie pracy, pod warunkiem poddania się ograniczeniom, które sama określi. Ograniczenia te mogą utrudnić mi wybór zawodu, czy wyeliminować stawki płacowe, na które się zgodzę.

§ 5

Zrzekam się prawa do swoich dzieci, które od chwili poczęcia są własnością Rzeczpospolitej Polskiej, która do czasu urodzenia może je zabić, a gdy jednak nakaże ich urodzenie, to biorę na siebie obowiązek ich utrzymania i wychowywania. Rzeczpospolita Polska określi warunki mojej opieki nad jej dziećmi, które mi powierza jako prawnemu opiekunowi - i w razie ich nieprzestrzegania, dzieci zostaną mi odebrane i powierzone komuś innemu.

§ 6

W rewanżu za to wszystko, Rzeczpospolita Polska zaoferuje mi pewne usługi. Rzeczpospolita Polska określi naturę tych usług i będą one mogły zostać w dowolnej chwili zmienione. Rzeczpospolita Polska może próbować bronić mojego życia i własności, ale nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, gdy jej się to nie uda. Rzeczpospolita Polska może zabronić mi obrony własnego życia lub własności oraz dowolnie ograniczyć środki jakich mogę używać do takiej obrony.

§ 7

Rzeczpospolita Polska określi, czy mogę wybierać określonych urzędników i na jakich kandydatów będę mógł głosować. Wpływ mojego głosu jest odwrotnie proporcjonalny do ilości głosujących i pojmuję, że zazwyczaj będzie znikomy. Zgadzam się nie pociągać do odpowiedzialności żadnych urzędników za działania wbrew moim interesom, czy złamanie obietnic, nawet jeśli te obietnice miały wpływ na moje głosowanie.

§ 8

Zgadzam się, że Rzeczpospolita Polska może w dowolnej chwili zmienić powyższe warunki i pociągnąć mnie do odpowiedzialności, jeśli ich nie spełnię. Rzeczpospolita Polska może wejść, przeszukać i zająć mój dom oraz inną własność bez mej zgody czy wiedzy, aby zapewnić wypełnianie tych warunków, oraz zgadzam się, że Rzeczpospolita Polska może w dowolnej chwili skonfiskować moją własność, uwięzić mnie albo zabić, zachowując kompletną bezkarność.

Podpis nie jest wymagany. Samo bycie Polakiem oznacza zgodę na warunki tej umowy.


Nowy Ekran - reanimacja! <- poprzednia notka
następna notka -> Antypolonizm

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka