GPS GPS
1736
BLOG

Libertarianizm jest konserwatywny

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 27
Libertarianizm [1] jest systemem społeczno-politycznym w pełni zgodnym z katolicką, i ogólniej z chrześcijańską [2], doktryną moralną, bo zakłada, że nie wolno żadnemu człowiekowi stosować przemocy by inną osobę niestosującą przemocy do czegoś zmusić - w tym, by zmusić siłą bliźniego do postępowania moralnego, słusznego czy dobrego - jakiegokolwiek. Inicjowanie przemocy jest złe i nie może być stosowane do tego by czynić dobro. W doktrynie chrześcijańskiej cele nie usprawiedliwiają środków - nie wolno stosować złych środków by osiągnąć dobre cele.
Przemoc wolno stosować tylko i wyłącznie w obronie - czyli tylko by uniknąć aktywnego fizycznie ataku. Nie wolno inicjować przemocy - wolno tylko przemocą odpowiadać na przemoc. To są chrześcijańskie zasady moralne, na których opiera się libertarianizm.
A zatem libertarianizm dziedziczy po chrześcijaństwie najważniejsze cechy systemu etycznego - jest deontologiczny [3] i uniwersalistyczny.
Libertarianizm to po prostu pewien drobny, społeczny, polityczny wycinek chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to rozbudowany system religijny, moralny, teologiczny, metafizyczny - a libertarianizm to tylko mała część tego systemu dotycząca pewnych politycznych zasad organizacji społeczeństwa opartych na moralności.
Stawianie libertarianizmu w opozycji do chrześcijaństwa służy w istocie do usprawiedliwiania opresyjnych, niemoralnych, agresywnych [4], zamordystycznych i totalitarnych systemów politycznych, bo tylko libertariański system polityczny jest zgodny z chrześcijańską moralnością, bo moralność tak samo dotyczy każdego - w tym urzędnika i obywatela, władcę i poddanego, szefa i podwładnego, prawodawcę i sędziego.
Jeśli każdy indywidualny człowiek nie może inicjować przemocy wobec innych ludzi, którzy go nie atakują, którzy sami przemocy nie stosują, którzy nią nie grożą, którzy jej nie planują, to również nie może tego robić urzędnik, minister, król, policjant, premier czy jakakolwiek inna władza państwowa, czy inna organizacja lub wspólnota. Taka jest uniwersalna, obiektywna moralność! Dotyczy wszystkich tak samo! Nie ma miejsca, czasu, osoby czy okoliczności, w których wolno moralnie inicjować przemoc wobec bliźniego swego. Ale nawet wolno zabić bliźniego, który taką przemoc zainicjuje!
Prawo, które tworzy obowiązek szkolny i emerytalny, tworzy system "darmowej" edukacji czy służby zdrowia i w ogóle państwo, które zbiera jakiekolwiek podatki pod przymusem jest po prostu niemoralne, bo inicjuje przemoc wobec ludzi niewinnych, pokojowo nastawionych, nieposługujących się przemocą. Takie niemoralne państwo wolno obalić siłą. Jedynym wytłumaczeniem dla takiego socjaldemokratycznego państwa jest nasza zwierzęca natura. Nasza kultura i cywilizacja jest w opozycji do tej zwierzęcej natury [5], na której wyrosły współczesne opresyjne państwa.
Libertarianizm wynika z chrześcijaństwa - nie jest jakąś osobną, odrębną ideologią - jest ideologią konserwatywną, tradycyjną, wyrosłą w naszej kultury i z naszej cywilizacji [6].
 
Grzegorz GPS Świderski
PS. Tak wygląda manifest chrześcijańskich libertarian:
  1. Obiektywne wzorce moralności są ściśle związane z wolnym i cywilizowanym ładem społecznym,
  2. Kultura zachodnia jest zdecydowanie warta zachowania i obrony,
  3. Autorytet społeczny ukształtowany w rodzinie, Kościele i innych instytucjach pośrednich jest podstawą zdrowego społeczeństwa,
  4. Etyka egalitarystyczna jest moralnie naganna i destrukcyjna dla własności prywatnej oraz autorytetu społecznego,
  5. Państwo - Lewiatan jest podstawowym instytucjonalnym źródłem zła w całej historii,
  6. Nieskrępowany wolny rynek jest systemem moralnie i praktycznie nadrzędnym w stosunku do innych systemów,
  7. Własność prywatna jest konieczna ze względów ekonomicznych i moralnych,
  8. Państwo garnizonowe zagraża wolności i społecznemu dobrobytowi,
  9. Państwo opiekuńcze to zorganizowane złodziejstwo,
  10. Prawdziwe swobody obywatelskie opierają się na prawach własności.


Czy zmienić rząd czy ustrój? <- poprzednia notka
następna notka ->  Czy zbójnicy muszą wygrać?

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka