GPS GPS
635
BLOG

Libertariański kolektywizm

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 2
Nie jest prawdą, że libertarianie albo liberałowie odrzucają kolektywizm, wspólnotowość, spółki, koordynację działań, umowy dwu-, czy wielo-stronne itd... Libertarianizm odrzuca tylko i wyłącznie działania oparte o inicjowanie przemocy. To, i tylko to. Tu te kwestie rozważałem dokładniej: Atomizacja, kolektywizacja...
Nie jest prawdą jakoby ideologia liberalna była indywidualistyczna. To nieprawda, że stawia na jednostkę. To nie jest ideologia promująca egoizm.
Ideologia liberalna czy libertariańska tylko uwypukla to, że działania, czy to jednostek, czy zbiorowości, powinny być dobrowolne. Akcentuje też to, że stosowanie przemocy, czy to wobec jednostek, czy grup, które same nie inicjują przemocy, jest niemoralne. Te ideologie stawiają na dobrowolność, a nie na indywidualizm.
Dokładnie takie same zarzuty egoizmu i indywidualizmu, jakie stawia się liberałom, można stawiać chrześcijanom. Można próbować twierdzić, że chrześcijaństwo jest egoistyczne, bo stawia na jednostkę, bo przykazania moralne Bóg kieruje do indywidualnych ludzi, a nie do zbiorowości. Każdy człowiek ma własne sumienie, własną indywidualną wolną wolę i będzie osobiście, indywidualnie, a nie zbiorowo, odpowiadał przed Bogiem za swoje grzechy - a nie za grzechy innych, czy grzechy społeczności.
Wysuwanie z tego chrześcijańskiego podejścia podejrzeń, jakoby chrześcijaństwo stawiało na indywidualizm i było egoistyczne jest wnioskowaniem fałszywym, służącym antychrześcijańskiej propagandzie. To wnioskowanie cyników powtarzanie przez głupków.
Moralność jest indywidualna, ale oparte na niej chrześcijaństwo jest wspólnotowe. I dokładnie to samo dotyczy liberalizmu czy libertarianizmu. Własność i wolność są wartościami indywidualnymi, dotyczą jednostek, ale oparty na nich wolny rynek i kapitalizm są wspólnotowe.
Obie ideologie - i chrześcijaństwo i libertarianizm opisują reguły dotyczące pojedynczego człowieka, ale budują na tym zasady współżycia społecznego, a zatem są ideologiami kolektywistycznymi, wspólnotowymi.
Przykazania moralne są skierowane do każdego człowieka z osobna, ale dotyczą jego zachowań społecznych. Libertarianizm to ideologia społeczna, to ideologia dotycząca wolności społecznej, a ta dotyczy zbiorowości.
Bardzo wielu ludzi utożsamia społeczeństwo z państwem, wspólnotowość z organizacją polityczną organizowaną odgórnie przy użyciu przemocy. Dlatego uważają, że wszyscy, którzy sprzeciwiają się takiemu organizowaniu społeczności są przeciwnikami wspólnotowości. Oni się mylą. Wszelkie wspólnoty można, a nawet trzeba, tworzyć oddolnie, bez stosowania przemocy. Sprzeciwianie się państwu nie jest sprzeciwianiem się wspólnotowości.
Libertarianizm jest kolektywistyczny, bo dwa fundamenty tej ideologii dotyczą w istocie społeczeństwa, a nie pojedynczego człowieka. Zasada samoposiadania w istocie znaczy, że jeden człowiek nie ma prawa dysponować innym bez jego zgody, a zasada nieagresji oznacza, że jeden nie powinien inicjować aktów przemocy przeciw drugiemu. To są zasady społeczne. One budują dobrowolny kolektyw.
Grzegorz GPS Świderski


 

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj2 Obserwuj notkę
GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta AI. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję, łapówki przyjmuję: suppi.pl/gps65

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo