GPS GPS
731
BLOG

Lista ludzkich uniwersaliów

GPS GPS Nauka Obserwuj temat Obserwuj notkę 2
Oto lista ludzkich uniwersaliów autorstwa Donalda E. Browna. Zawiera uniwersalia związane z zachowaniem oraz językiem mówionym i pisanym, które zostały zaobserwowane przez etnografów. Omówienie listy i bibliografię można znaleźć w książce Browna „Human Universals” (1991).
 
Grzegorz GPS Świderski
 • akcentowanie na poziomie fonetycznym (fonemu), syntaktycznym i leksykalnym
 • ambiwalencja
 • antonimy
 • antropomorfizm
 • atrakcyjność seksualna
 • biały (określenie koloru)
 • binarne rozróżnienia poznawcze
 • ból
 • broń
 • codzienne zajęcia
 • czarny (określenie koloru)
 • czas
 • czas, cykliczność
 • czasowniki
 • dłonie (słowo, które je oznacza)
 • dokonywanie wyborów (wybieranie jednej z możliwości)
 • dominacja/uległość
 • dopełnienie bliższe (possessive, intimate)
 • dopełnienie dalsze (possessive, loose)
 • doskonalenie umiejętności przez ćwiczenia
 • duma
 • dwa (liczba)
 • dziecięce lęki
 • dziedziczenie (sukcesja)
 • dzielenie się jedzeniem
 • dzienny tryb życia
 • dźwignia (narzędzie)
 • emocje
 • empatia
 • entyfikacja (entification) — traktowanie wzorców i relacji jako przedmiotów (obiektów)
 • estetyka
 • etnocentryzm
 • etykieta (savoir vivre)
 • faworyzowanie własnych dzieci i bliskich krewnych (nepotyzm)
 • figury stylistyczne
 • folklor
 • fonemy
 • fonemy definiowane za pomocą zbiorów minimalnie różniących się cech
 • fonemy, łączenie
 • fonemy, od 10 do 70 (w zależności od języka)
 • fryzury
 • gesty
 • głoski długie i krótkie (stop/nonstop contrasts in speech sounds)
 • głoski wybuchowe i niewybuchowe (volcanic/nonvolcanic contrasts in phonemes)
 • gościnność
 • gotowanie
 • gradacja wiekowa
 • gramatyka
 • grupa własna, faworyzowanie
 • grupy krewniacze
 • grupy nieoparte na pokrewieństwie
 • grupy rozproszone (geograficznie)
 • grymas gniewu
 • grymas obrzydzenia
 • grymas pogardy
 • grymas radości
 • grymas smutku
 • grymas strachu
 • grymas zdziwienia
 • gwałt
 • gwałt jako czyn zakazany
 • habituacja (przyzwyczajanie się)
 • handel
 • higiena
 • imiona
 • instytucje (zorganizowane wspólne działania)
 • interpretowanie snów
 • interpretowanie zachowań
 • Ja obarczone odpowiedzialnością
 • Ja subiektywne i obiektywne
 • Ja, które nie jest ani całkowicie bierne, ani zupełnie autonomiczne
 • jeden (liczba)
 • jednostki czasu
 • jedność zmysłów
 • język
 • język dziecięcy
 • język jako narzędzie dezinformowania lub wprowadzania w błąd
 • język jako narzędzie manipulowania innymi
 • język myśli (mentalese)
 • język symboliczny
 • język, który jest przetłumaczalny
 • język, który nie jest prostym odzwierciedleniem rzeczywistości
 • język, prestiż związany z biegłością językową
 • kategoria semantyczna odnosząca się do dawania
 • kategoria semantyczna odnosząca się do położenia
 • kategoria semantyczna odnosząca się do ruchu
 • kategoria semantyczna odnosząca się do szybkości
 • kategoria semantyczna odnosząca się do wpływania na przedmioty i na ludzi
 • kategoria semantyczna odnosząca się do wymiaru
 • kategorie semantyczne odnoszące się do innych właściwości fizycznych
 • kazirodczy związek między matką a synem jako niedopuszczalny albo objęty zakazem
 • kazirodztwo, zapobieganie lub unikanie
 • klasyfikacja
 • klasyfikacja części ciała
 • klasyfikacja kolorów
 • klasyfikacja krewnych
 • klasyfikacja narzędzi
 • klasyfikacja płci
 • klasyfikacja przestrzeni
 • klasyfikacja roślin
 • klasyfikacja skłonności behawioralnych
 • klasyfikacja stanów wewnętrznych
 • klasyfikacja warunków pogodowych
 • klasyfikacja wiekowa
 • klasyfikacja zwierząt
 • koalicje
 • kobiety, w większym stopniu niż mężczyźni opiekujące się dziećmi
 • kokieteria
 • kompleks Edypa
 • komunikowanie się za pomocą wyrazów twarzy
 • konflikt
 • konflikt, mediacje
 • konflikt, rozwiązywanie za pomocą konsultacji
 • konflikt, sposoby rozwiązywania
 • kontinuum (porządkowanie według określonych kryteriów jako wzorzec poznawczy)
 • kontrola (regulowanie) zachowań seksualnych
 • kontrola warunków pogodowych (próby)
 • kontrola zachowań seksualnych, obejmująca między innymi zapobieganie kazirodztwu
 • kopulacja zazwyczaj na osobności
 • krewni, rozróżnianie między bliskimi a dalekimi
 • kultura
 • leczenie (lub próby leczenia) chorych
 • lęk przed hałasem
 • lęk przed obcymi
 • lęk przed śmiercią
 • lęki
 • lęki, zdolność do radzenia sobie z niektórymi
 • liczby (liczenie)
 • łaskotanie
 • magia
 • magia, zastosowanie w celu poprawienia jakości życia
 • magia, zastosowanie w celu zachowania życia
 • magia, zastosowanie w celu zdobycia miłości
 • małżeństwo
 • manipulowanie relacjami społecznymi
 • mapy umysłowe
 • materializm
 • materiał służący do wiązania (na przykład sznurek)
 • matka biologiczna i matka społeczna — zwykle ta sama osoba
 • matka jako osoba, której w okresie wychowywania dzieci zwykle towarzyszy partner życiowy (mąż)
 • medycyna
 • melodia
 • metafora
 • metafory synestezyjne
 • metonimia
 • mężczyźni i kobiety oraz dorośli i dzieci spostrzegani jako istoty o różnej flaturze
 • mężczyźni jako bardziej agresywni od kobieł
 • mężczyźni jako bardziej skłonni do kradzieży
 • mężczyźni jako bardziej skłonni do zabijania
 • mężczyźni jako osoby częściej używające przemocy grupowej (koalicyjnej)
 • mężczyźni jako osoby dominujące w życiu publicznym/politycznym
 • mężczyźni jako osoby na ogół podróżujące w ciągu życia więcej niż kobiety
 • mężowie na ogół starsi od żon
 • mierzenie
 • mity
 • morderstwo jako czyn zakazany
 • morfemy
 • muzyka
 • muzyka częściowo związana z aktywnością religijną
 • muzyka częściowo związana z tańcem
 • muzyka dla dzieci
 • muzyka uważana za sztukę (dzieło sztuki)
 • muzyka wokalna
 • muzyka wokalna zawierająca formy językowe
 • nadzieja
 • narracja
 • narzędzia
 • narzędzia służące do cięcia
 • narzędzia służące do miażdżenia (rozcierania)
 • narzędzia służące do wytwarzania innych narzędzi
 • narzędzia zdobione wzorami typowymi dla danej kultury
 • narzędzia, trwałe
 • nazwy krewnych, które można przekładać na inne języki za pomocą podstawowych relacji związanych z prokreacją
 • nazwy własne
 • nierówności ekonomiczne
 • nierówności ekonomiczne, świadomość
 • nierówności w statusie
 • nomenklatura (być może tożsama z klasyfikacją)
 • obietnice
 • obraz Ja, dążenie do pozytywnego obrazu
 • obraz Ja, jego świadomość (troska o to, co myślą inni)
 • obraz Ja, manipulowanie
 • obrażanie (znieważanie)
 • obyczaje związane z narodzinami dzieci
 • ocenianie innych
 • oczyszczanie ran przez ssanie
 • odróżnianie dobra od zła
 • odróżnianie Ja od innych
 • odróżnianie prawdy od fałszu
 • odróżnianie stanów normalnych od anormalnych
 • odwiedzanie się
 • odwzajemnienie, negatywne (odwet, zemsta)
 • odwzajemnienie, pozytywne
 • ogień
 • ojciec i matka (odrębne terminy)
 • okresy krytyczne dla uczenia się
 • oligarchia (faktyczna)
 • onomatopeja
 • osoba, pojęcie
 • pamięć
 • pierwszeństwo, pojęcie (jak w pytaniu: "Co było pierwsze, jajko czy kura?")
 • planowanie
 • planowanie przyszłości
 • plotki
 • płacz
 • pociąg seksualny
 • podarunki
 • podejmowanie decyzji
 • podejmowanie decyzji, zbiorowe (grupowe)
 • podejmowanie ryzyka
 • podział na grupy własne i grupy obce
 • podział pracy
 • podział pracy według płci
 • podział pracy według wieku
 • podziw dla hojności
 • poezja/retoryka
 • pogląd na świat
 • pojemniki (przechowywanie)
 • pojęcia abstrakcyjne w mowie i w myśleniu
 • pojęcia logiczne
 • pojęcie logiczne „całość/część”
 • pojęcie logiczne „i”
 • pojęcie logiczne „nie”
 • pojęcie logiczne „ogólny/szczegółowy”(konkretny)
 • pojęcie logiczne „przeciwny”
 • pojęcie logiczne „równorzędny”
 • pojęcie logiczne „taki sam”
 • polisemia (jedno słowo ma kilka znaczeń)
 • porównywanie
 • powtórzenia muzyczne
 • praca zbiorowa (zespołowa)
 • prawo (prawa i obowiązki)
 • prawo (reguły przynależności)
 • praworęczność jako norma populacyjna
 • preferencje kulinarne
 • proces odstawiania dziecka od piersi
 • prywatne życie wewnętrzne
 • przecenianie obiektywizmu myśli
 • przemoc, zakaz używania niektórych jej form
 • przeszłość/teraźniejszość/przyszłość
 • przewidywanie
 • przysłowia, powiedzenia
 • przysłowia, powiedzenia — wzajemnie sprzeczne
 • przyszłość, próby przewidywania
 • przywiązanie
 • przywódcy
 • psychologiczne mechanizmy obronne
 • redundancja językowa
 • redundancja muzyczna
 • rodzina (lub gospodarstwo domowe)
 • rola społeczna i osobowość spostrzegane jako dynamicznie ze sobą związane (odejście od roli społecznej można wyjaśniać jako następstwo indywidualnych cech osobowości)
 • rozbieżności między słowami, myślami i czynami
 • rozpoznawanie osób po twarzach
 • rozróżnianie dobrych i złych uczynków
 • rozróżnienie między działaniami podlegającymi samokontroli a zachowaniami niekontrolowanymi
 • rozróżnienie między kulturą a naturą
 • rozumowanie oparte na domniemaniu
 • różnice między samogłoskami
 • różnice międzypłciowe w myśleniu przestrzennym i w zachowaniach
 • rytm
 • rytuały
 • rytuały (ryty) przejścia
 • rytuały związane ze śmiercią
 • rząd
 • rzeczowniki
 • samokontrola
 • sankcje
 • sankcje polegające na wykluczeniu jednostki z grupy społecznej
 • sankcje za przestępstwa przeciwko zbiorowości
 • schronienie
 • seksualność jako ośrodek zainteresowania
 • semantyka
 • sememy (elementarne jednostki znaczeniowe związane z morfemami; sememy powszechnie używane są krótkie, a rzadko używane — dłuższe)
 • sememy akcentowane i nieakcentowane (semem — elementarna jednostka znaczeniowa danego języka, znaczenie przypisane do morfemu)
 • skąpstwo, dezaprobata wobec niego
 • składniki semantyczne
 • składniki semantyczne, płeć
 • składniki semantyczne, pokolenie
 • skromność seksualna
 • sny
 • socjalizacja
 • socjalizacja jako obowiązek starszego krewnego
 • socjalizacja obejmująca trening czystości
 • specjalny język na szczególne okazje
 • splatanie (na przykład tkactwo)
 • spostrzeganie związku między chorobą a śmiercią
 • sprawiedliwość (równość), pojęcie
 • sprzeciw wobec nadużyć władzy, wobec dominacji
 • ssanie kciuka
 • stałe pory posiłków
 • status — przypisany i zdobywany
 • status i rola
 • status pojmowany jako coś odrębnego od jednostki
 • status przyznawany na podstawie atrybutów innych niż płeć, wiek czy pokrewieństwo
 • status związany z płcią
 • status związany z pokrewieństwem
 • status związany z przynależnością do grup (niezmienny)
 • status związany z wiekiem
 • struktura społeczna
 • symbolizm
 • sympatie i antypatie
 • synonimy
 • system fonetyczny
 • szacowanie różnic (differential valuation)
 • szczęścia
 • sztuka dekoracyjna (niezwiązana ze zdobieniem ciała)
 • środowisko, przystosowanie do niego
 • świadomość „trójkątna” (ocena związku łączącego Ja z dwojgiem innych ludzi)
 • tabu (zakazy)
 • taksonomia
 • taniec
 • techniki i/lub substancje zmieniające nastrój albo stany świadomości
 • terminologia związana z płcią (biologiczną i społeczno-kulturową), w zasadzie binarna
 • terminy odnoszące się do wieku
 • terytorializm
 • tożsamość zbiorowa
 • twarz (słowo ją oznaczające)
 • ucztowanie
 • uczucia moralne
 • uczucia moralne, ograniczony zakres faktyczny
 • wariacje muzyczne
 • wers (w poezji), stały przedział długości
 • wersy (w poezji) — powtórzenia i wariacje
 • wersy (w poezji) — rozdzielane pauzami
 • węże, nieufność wobec nich
 • wiara w siły nadprzyrodzone / religia
 • wierzenia dotyczące chorób
 • wierzenia dotyczące szczęścia i nie-
 • wierzenia dotyczące śmierci
 • wierzenia, fałszywe
 • własność
 • włócznia (lub podobna broń)
 • wróżbiarstwo
 • wskazówki, udzielanie
 • współpraca
 • wstyd
 • wtrącenie (interpolacja)
 • wymiany (pracy, dóbr i usług) oparte na
 • wyobraźnia
 • wyrazy twarzy, maskowanie/modyfikowanie
 • wyrażanie i odczuwanie sympatii
 • wytwarzanie narzędzi
 • zabawa
 • zabawa służąca doskonaleniu umiejętności
 • zabawki
 • zabawy na niby
 • zadośćuczynienie za zło
 • zaimki
 • zaimki, przynajmniej dwie liczby
 • zaimki, przynajmniej trzy osoby
 • zainteresowanie bioformami (istotami żywymi lub przedmiotami, które je przypominają)
 • zakazane pokarmy
 • zakazane słowa
 • zależność od narzędzi
 • zamiar
 • zamiar
 • zamiłowanie do słodyczy
 • zasady dziedziczenia
 • zasadzie wzajemności
 • zazdrość
 • zazdrość seksualna
 • zazdrość, symboliczne środki radzenia sobie z nią
 • zdobienie ciała
 • zmiany fonetyczne, nieuniknioność
 • zmiany fonetyczne, reguły
 • zmienianie się przy wykonywaniu pewnych czynności
 • zmienność kulturowa
 • znaczenie, którego jednostki w większości nie są uniwersalne
 • zwyczajowe pozdrowienia
 • żałoba
 • żarty
 • życie w grupie 

Moralność patrzenia z oczu  <- poprzednia notka
następna notka -> Obalić rząd PiS!

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie