GugulskiM
Bądź tym bardziej niedoceniony, im bardziej masz słuszność... [R. de J.]
38 obserwujących
518 notek
665k odsłon
331 odsłon

Wybory prezydenckie i kilka rekordów do poprawienia

Wykop Skomentuj

Prezydentów RP od 30 lat wybieramy w wyborach powszechnych a dwa pokolenia wstecz wybierał ich Sejm. Niemal 97% (i ponad 300) głosów otrzymał Ignacy Mościcki w 1933 roku, ponad 74% (i ponad 10 milionów) głosów Lech Wałęsa w II turze 57 lat później…
Przedstawione tu porównania* odsetka (i liczby) głosów otrzymanych przez rywalizujących kandydatów uzupełniłem o wykazy liczby tur głosowania, liczby kandydatów i liczby ich startów w wyborach oraz o dwa krótkie dodatki poświęcone kandydującym paniom i wybranym panom**.

I. Procent (i liczba) otrzymanych głosów

96,79% (332) – Ignacy Mościcki (1933)
74,25% (10 622 696) – Lech Wałęsa (1990 II tura)
60,21% (292) – Józef Piłsudski (31 V 1926) – nie przyjął wyboru
58,30% (281) – Ignacy Mościcki (1 VI 1926 II tura)
57,42% (298) – Stanisław Wojciechowski (20 XII 1922)
56,01% (289) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922 V tura)
54,04% (8 257 468) – Lech Kaczyński (2005 II tura)
53,90% (9 485 224) – Aleksander Kwaśniewski (2000)
53,01% (9 933 887) – Bronisław Komorowski (2010 II tura)
51,72% (9 704 439) – Aleksander Kwaśniewski (1995 II tura)


51,55% (8 630 627) – Andrzej Duda (2015 II tura)
48,45% (8 112 311) – Bronisław Komorowski (2015) – przegrał z A. Dudą
48,28% (9 058 176) – Lech Wałęsa (1995) – przegrał z A. Kwaśniewskim
46,99% (7 919 134) – Jarosław Kaczyński (2010) – przegrał z B. Komorowskim
45,96% (7 022 319) – Donald Tusk (2005) – przegrał z L. Kaczyńskim
44,61% (215) – Ignacy Mościcki (1 VI 1926 I tura)
43,99% (227) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922) – przegrał z G. Narutowiczem
43,78% (211) – Adolf Bniński (1 VI 1926 I tura) – przegra z I. Mościckim
42,58% (221) – Kazimierz Morawski (20 XII 1922) – przegrał ze St. Wojciechowskim
42,14% (228) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922 III tura) – przegra z G. Narutowiczem

41,99% (228) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922 II tura) – przegra z G. Narutowiczem
41,54% (6 981 319) – Bronisław Komorowski (2010 I tura)
41,49% (200) – Adolf Bniński (1 VI 1926) – przegrał z I. Mościckim
41,48% (224) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922 IV tura) – przegra z G. Narutowiczem
41,04% (222) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922 I tura) – przegra z G. Narutowiczem
39,96% (6 569 889) – Lech Wałęsa (1990, I tura)
39,79% (193) – Adolf Bniński (31 V 1926) – przegrał z J. Piłsudskim
36,46% (6 128 255) – Jarosław Kaczyński (2010) – przegra z B. Komorowskim
36,33% (5 429 666) – Donald Tusk (2005) – przegra z L. Kaczyńskim
35,11% (6 275 670) – Aleksander Kwaśniewski (1995 I tura)

34,76% (5 179 092) – Andrzej Duda (2015 I tura)
33,77% (5 031 060) – Bronisław Komorowski (2015) – przegra z A. Dudą
33,11% (5 917 328) – Lech Wałęsa (1995) – przegra z A. Kwaśniewskim
33,10% (4 947 927) – Lech Kaczyński (2005 I tura)
31,67% (171) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922 IV tura)
29,21% (158) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922 III tura)

28,18% (153) – Stanisław Wojciechowski (9 XII 1922 II tura) – odpadnie po IV turze
27,81% (151) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922 II tura)
27,73% (150) – Stanisław Wojciechowski (9 XII 1922 III tura) – odpadnie po IV turze
26,85% (145) – Stanisław Wojciechowski (9 XII 1922 IV tura) – nie wszedł do V tury

25,75% (3 683 098) – Stanisław Tymiński (1990) – przegrał z L. Wałęsą
23,10% (3 797 605) – Stanisław Tymiński (1990 I tura) – przegra z L. Wałęsą
20,80% (3 099 079) – Paweł Kukiz (2015) - nie wszedł do II tury
19,41% (105) – Stanisław Wojciechowski (9 XII 1922 I tura) – odpadnie po IV turze
19,04% (103) – Jan Baudouin de Courtenay (9 XII 1922 I tura) – odpadnie po III turze
18,08% (2 973 364) – Tadeusz Mazowiecki (1990) – nie wszedł do II tury
17,30% (3 044 141) – Andrzej Olechowski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
15,57% (2 739 621) – Marian Krzaklewski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
15,11% (2 259 094) – Andrzej Lepper (2005) – nie wszedł do II tury
13,68% (2 299 870) – Grzegorz Napieralski (2010) – nie wszedł do II tury

11,61% (56) – Zygmunt Marek (1 VI 1926 I tura) – przegra z I. Mościckim
11,46% (62) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922 I tura)
10,33% (1 544 642) – Marek Borowski (2005) – nie wszedł do II tury
9,22% (1 646 946) – Jacek Kuroń (1995) – nie wszedł do II tury
9,21% (1 514 025) – Włodzimierz Cimoszewicz (1990) – nie wszedł do II tury
9,06% (49) – Ignacy Daszyński (9 XII 1922 I tura) – odpadnie po II turze
7,15% (1 176 175) – Roman Bartoszcze (1990) – nie wszedł do II tury
6,86% (1 225 453) – Jan Olszewski (1995) – nie wszedł do II tury
5,95% (1 047 949) – Jarosław Kalinowski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
4,31% (770 419) – Waldemar Pawlak (1995) – nie wszedł do II tury

3,53% (631 432) – Tadeusz Zieliński (1995) – nie wszedł do II tury
3,26% (486 084) – Janusz Korwin-Mikke (2015) – nie wszedł do II tury
3,05% (537 570) – Andrzej Lepper (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
2,76% (492 628) – Hanna Gronkiewicz-Waltz (1995) – nie weszła do II tury
2,50% (411 516) – Leszek Moczulski (1990) – nie wszedł do II tury
2,48% (416 898) – Janusz Korwin-Mikke (2010) – nie wszedł do II tury
2,40% (428 969) – Janusz Korwin-Mikke (1995) – nie wszedł do II tury
2,38% (353 883) – Magdalena Ogórek (2015) – nie weszła do II tury
1,84% (10) – Jan Baudouin de Courtenay (9 XII 1922 II tura) – odpadnie po III turze
1,80% (269 316) – Jarosław Kalinowski (2005) – nie wszedł do II tury

1,75% (294 273) – Waldemar Pawlak (2010) – nie wszedł do II tury
1,60% (238 761) – Adam Jarubas (2015) – nie wszedł do II tury
1,44% (242 439) – Andrzej Olechowski (2010) – nie wszedł do II tury
1,43% (252 499) – Janusz Korwin-Mikke (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
1,43% (214 116) – Janusz Korwin-Mikke (2005) – nie wszedł do II tury
1,42% (211 242) – Janusz Palikot (2015) – nie wszedł do II tury
1,28% (214 657) – Andrzej Lepper (2010) – nie wszedł do II tury
1,26% (188 598) – Henryka Bochniarz (2005) – nie weszła do II tury
1,12% (201 033) – Jan Pietrzak (1995) – nie wszedł do II tury
1,06% (177 315) – Marek Jurek (2010) – nie wszedł do II tury

1,01% (178 590) – Lech Wałęsa (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
0,92% (5) – Jan Baudouin de Courtenay (9 XII 1922 III tura) – nie wszedł do IV tury
0,83% (124 132) – Grzegorz Braun (2015) – nie wszedł do II tury
0,79% (139 682) – Jan Łopuszański (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
0,52% (77 630) – Marian Kowalski (2015) – nie wszedł do II tury
0,51% (89 002) – Dariusz Grabowski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
0,46% (68 186) – Jacek Wilk (2015) – nie wszedł do II tury
0,22% (38 672) – Piotr Ikonowicz (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
0,21% (31 691) – Liwiusz Ilasz (2005) – nie wszedł do II tury
0,21% (1) – Zygmunt Marek (1 VI 1926) – przegrał z I. Mościckim

0,20% (29 785) – Paweł Tanajno (2015) – nie wszedł do II tury
0,18% (29 548) – Bogusław Ziętek (2010) – nie wszedł do II tury
0,18% (1) – Ignacy Daszyński (9 XII 1922 II tura) – nie wszedł do III tury
0,16% (28 805) – Tadeusz Wilecki (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
0,16% (23 545) – Stanisław Tymiński (2005) – nie wszedł do II tury
0,15% (27 259) – Tadeusz Koźluk (1995) – nie wszedł do II tury
0,13% (21 596) – Kornel Morawiecki (2010) – nie wszedł do II tury
0,13% (18 828) – Leszek Bubel (2005) – nie wszedł do II tury
0,10% (17 164) – Bogdan Pawłowski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
0,07% (12 591) – Kazimierz Piotrowicz (1995) – nie wszedł do II tury

0,07% (10 371) – Jan Pyszko (2005) – nie wszedł do II tury
0,06% (8 895) – Adam Słomka (2005) – nie wszedł do II tury
0,04% (6 825) – Leszek Bubel (1995) – nie wszedł do II tury
0,00% (0) – Robert Biedroń (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0,00% (0) – Krzysztof Bosak (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0,00% (0) – Andrzej Duda (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0,00% (0) – Szymon Hołownia (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0,00% (0) – Marek Jakubiak (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0,00% (0) – Małgorzata Kidawa-Błońska (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0,00% (0) – Władysław Kosiniak-Kamysz (10 V 2020) – do głosowania nie doszło

0,00% (0) – Mirosław Piotrowski (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0,00% (0) – Paweł Tanajno (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0,00% (0) – Stanisław Żółtek (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
?% (?) – Robert Biedroń (28 VI 2020)
?% (?) – Krzysztof Bosak (28 VI 2020)
?% (?) – Andrzej Duda (28 VI 2020)
?% (?) – Szymon Hołownia (28 VI 2020)
?% (?) – Marek Jakubiak (28 VI 2020)
?% (?) – Władysław Kosiniak-Kamysz (28 VI 2020)
?% (?) – Mirosław Piotrowski (28 VI 2020)

?% (?) – Paweł Tanajno (28 VI 2020)
?% (?) – Rafał Trzaskowski (28 VI 2020)
?% (?) – Waldemar Witkowski (28 VI 2020)
?% (?) – Stanisław Żółtek (28 VI 2020)

IIa. Liczba (i procent) głosów w rozstrzygającej turze głosowania

10 622 696 (74,25%) – Lech Wałęsa (1990, II tura)
9 933 887 (53,01%) – Bronisław Komorowski (2010, II tura)
9 704 439 (51,72%) – Aleksander Kwaśniewski (1995, II tura)
9 485 224 (53,90%) – Aleksander Kwaśniewski (2000, I tura)

9 058 176 (48,28%) – Lech Wałęsa (1995) – przegrał z A. Kwaśniewskim
8 630 627 (51,55%) – Andrzej Duda (2015, II tura)
8 257 468 (54,04%) – Lech Kaczyński (2005, II tura)

8 112 311 (48,45%) – Bronisław Komorowski (2015) – przegrał z A. Dudą
7 919 134 (46,99%) – Jarosław Kaczyński (2010) – przegrał z B. Komorowskim
7 022 319 (45,96%) – Donald Tusk (2005) – przegrał z L. Kaczyńskim

3 683 098 (25,75%) – Stanisław Tymiński (1990) – przegrał z L. Wałęsą
3 044 141 (17,30%) – Andrzej Olechowski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
2 739 621 (15,57%) – Marian Krzaklewski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
1 047 949 (5,95%) – Jarosław Kalinowski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
537 570 (3,05%) – Andrzej Lepper (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
252 499 (1,43%) – Janusz Korwin-Mikke (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
178 590 (1,01%) – Lech Wałęsa (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
139 682 (0,79%) – Jan Łopuszański (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
89 002 (0,51%) – Dariusz Grabowski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
38 672 (0,22%) – Piotr Ikonowicz (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim

28 805 (0,16%) – Tadeusz Wilecki (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
17 164 (0,10%) – Bogdan Pawłowski (2000) – przegrał z A. Kwaśniewskim
332 (96,79%) – Ignacy Mościcki (1933)
298 (57,42%) – Stanisław Wojciechowski (20 XII 1922)
292 (60,21%) – Józef Piłsudski (31 V 1926) – nie przyjął wyboru
289 (56,01%) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922, V tura)
281 (58,30%) – Ignacy Mościcki (1 VI 1926, II tura)

227 (43,99%) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922) – przegrał z G. Narutowiczem
221 (42,58%) – Kazimierz Morawski (20 XII 1922) – przegrał ze St. Wojciechowskim
200 (41,49%) – Adolf Bniński (1 VI 1926) – przegrał z I. Mościckim

193 (39,79%) – Adolf Bniński (31 V 1926) – przegrał z J. Piłsudskim
1 (0,21%) – Zygmunt Marek (1 VI 1926) – przegrał z I. Mościckim

IIb. Liczba (i procent) głosów we wcześniejszych turach głosowania

6 981 319 (41,54%) – Bronisław Komorowski (2010, I tura)
6 569 889 (39,96%) – Lech Wałęsa (1990, I tura)
6 275 670 (35,11%) – Aleksander Kwaśniewski (1995, I tura)

6 128 255 (36,46%) – Jarosław Kaczyński (2010) – w II turze przegra z B. Komorowskim
5 917 328 (33,11%) – Lech Wałęsa (1995) – w II turze przegra z A. Kwaśniewskim
5 429 666 (36,33%) – Donald Tusk (2005) – w II turze przegra z L. Kaczyńskim
5 179 092 (34,76%) – Andrzej Duda (2015, I tura)
5 031 060 (33,77%) – Bronisław Komorowski (2015) – w II turze przegra z A. Dudą
4 947 927 (33,10%) – Lech Kaczyński (2005, I tura)
3 797 605 (23,10%) – Stanisław Tymiński (1990) – w II turze przegra z L. Wałęsą

3 099 079 (20,80%) – Paweł Kukiz (2015) - nie wszedł do II tury
2 973 364 (18,08%) – Tadeusz Mazowiecki (1990) – nie wszedł do II tury
2 299 870 (13,68%) – Grzegorz Napieralski (2010) – nie wszedł do II tury
2 259 094 (15,11%) – Andrzej Lepper (2005) – nie wszedł do II tury
1 646 946 (9,22%) – Jacek Kuroń (1995) – nie wszedł do II tury
1 544 642 (10,33%) – Marek Borowski (2005) – nie wszedł do II tury
1 514 025 (9,21%) – Włodzimierz Cimoszewicz (1990) – nie wszedł do II tury
1 225 453 (6,86%) – Jan Olszewski (1995) – nie wszedł do II tury
1 176 175 (7,15%) – Roman Bartoszcze (1990) – nie wszedł do II tury
770 419 (4,31%) – Waldemar Pawlak (1995) – nie wszedł do II tury

631 432 (3,53%) – Tadeusz Zieliński (1995) – nie wszedł do II tury
492 628 (2,76%) – Hanna Gronkiewicz-Waltz (1995) – nie weszła do II tury
486 084 (3,26%) – Janusz Korwin-Mikke (2015) – nie wszedł do II tury
428 969 (2,40%) – Janusz Korwin-Mikke (1995) – nie wszedł do II tury
416 898 (2,48%) – Janusz Korwin-Mikke (2010) – nie wszedł do II tury
411 516 (2,50%) – Leszek Moczulski (1990) – nie wszedł do II tury
353 883 (2,38%) – Magdalena Ogórek (2015) – nie weszła do II tury
294 273 (1,75%) – Waldemar Pawlak (2010) – nie wszedł do II tury
269 316 (1,80%) – Jarosław Kalinowski (2005) – nie wszedł do II tury
242 439 (1,44%) – Andrzej Olechowski (2010) – nie wszedł do II tury

238 761 (1,60%) – Adam Jarubas (2015) – nie wszedł do II tury
214 657 (1,28%) – Andrzej Lepper (2010) – nie wszedł do II tury
214 116 (1,43%) – Janusz Korwin-Mikke (2005) – nie wszedł do II tury
211 242 (1,42%) – Janusz Palikot (2015) – nie wszedł do II tury
201 033 (1,12%) – Jan Pietrzak (1995) – nie wszedł do II tury
188 598 (1,26%) – Henryka Bochniarz (2005) – nie weszła do II tury
177 315 (1,06%) – Marek Jurek (2010) – nie wszedł do II tury
124 132 (0,83%) – Grzegorz Braun (2015) – nie wszedł do II tury
77 630 (0,52%) – Marian Kowalski (2015) – nie wszedł do II tury
68 186 (0,46%) – Jacek Wilk (2015) – nie wszedł do II tury

31 691 (0,21%) – Liwiusz Ilasz (2005) – nie wszedł do II tury
29 785 (0,20%) – Paweł Tanajno (2015) – nie wszedł do II tury
29 548 (0,18%) – Bogusław Ziętek (2010) – nie wszedł do II tury
27 259 (0,15%) – Tadeusz Koźluk (1995) – nie wszedł do II tury
23 545 (0,16%) – Stanisław Tymiński (2005) – nie wszedł do II tury
21 596 (0,13%) – Kornel Morawiecki (2010) – nie wszedł do II tury
18 828 (0,13%) – Leszek Bubel (2005) – nie wszedł do II tury
12 591 (0,07%) – Kazimierz Piotrowicz (1995) – nie wszedł do II tury
10 371(0,07%) – Jan Pyszko (2005) – nie wszedł do II tury
8 895 (0,06%) – Adam Słomka (2005) – nie wszedł do II tury

6 825 (0,04%) – Leszek Bubel (1995) – nie wszedł do II tury
228 (42,14%) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922 III tura) – w V turze przegra z G. Narutowiczem
228 (41,99%) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922 II tura) – w V turze przegra z G. Narutowiczem
224 (41,48%) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922 IV tura) – w V turze przegra z G. Narutowiczem
222 (41,04%) – Maurycy Zamoyski (9 XII 1922 I tura) – w V turze przegra z G. Narutowiczem
215 (44,61%) – Ignacy Mościcki (1 VI 1926, I tura)
211 (43,78%) – Adolf Bniński (1 VI 1926 I tura) – w II turze przegra z I. Mościckim
171 (31,67%) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922, IV tura)
158 (29,21%) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922, III tura)

153 (28,18%) – Stanisław Wojciechowski (9 XII 1922 II tura) – odpadnie po IV turze

151 (27,81%) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922, II tura)
150 (27,73%) – Stanisław Wojciechowski (9 XII 1922 III tura) – odpadnie po IV turze
145 (26,85%) – Stanisław Wojciechowski (9 XII 1922 IV tura) – nie wszedł do V tury
105 (19,41%) – Stanisław Wojciechowski (9 XII 1922 I tura) – odpadnie po IV turze
103 (19,04%) – Jan Baudouin de Courtenay (9 XII 1922 I tura) – odpadnie po III turze
62 (11,46%) – Gabriel Narutowicz (9 XII 1922, I tura)
56 (11,61%) – Zygmunt Marek (1 VI 1926 I tura) – w II turze przegra z I. Mościckim
49 (9,06%) – Ignacy Daszyński (9 XII 1922 I tura) – odpadnie po II turze
10 (1,84%) – Jan Baudouin de Courtenay (9 XII 1922 II tura) – odpadnie po III turze
5 (0,92%) – Jan Baudouin de Courtenay (9 XII 1922 III tura) – nie wszedł do IV tury

1 (0,18%) – Ignacy Daszyński (9 XII 1922 II tura) – nie wszedł do III tury
0 (0,00%) – Robert Biedroń (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0 (0,00%) – Krzysztof Bosak (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0 (0,00%) – Andrzej Duda (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0 (0,00%) – Szymon Hołownia (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0 (0,00%) – Marek Jakubiak (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0 (0,00%) – Małgorzata Kidawa-Błońska (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0 (0,00%) – Władysław Kosiniak-Kamysz (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0 (0,00%) – Mirosław Piotrowski (10 V 2020) – do głosowania nie doszło
0 (0,00%) – Paweł Tanajno (10 V 2020) – do głosowania nie doszło

0 (0,00%) – Stanisław Żółtek (10 V 2020) – do głosowania nie doszło

IIIa. Liczba kandydatów

13 – w 1995 roku
12 –2000 i 2005,
11 – 2015 i 28 VI 2020
10 – 2010 i 10 V 2020
6 – 1990
5 – 9 XII 1922
3 – 1 VI 1926
2 – 20 XII 1922 i 31 V 1926
1 – 1933

IIIb. w tym liczba kandydatek

1 – 1995, 2005, 2015, 10 V 2020
0 – 9 XII 1922, 20 XII 1922, 31 V 1926, 1 VI 1926, 1933, 1990, 2000, 2010 i 28 VI 2020

IV. Liczba startów w wyborach

5 – Janusz Korwin-Mikke (1995, 2000, 2005, 2010, 2015)
4 – Andrzej Lepper (1995, 2000, 2005, 2010)
3 – Andrzej Duda (2015, 10 V 2020 i 28 VI 2020), Andrzej Olechowski (2000, 2005, 2010), Paweł Tanajno (2015, 10 V 2020 i 28 VI 2020) i Lech Wałęsa (1990, 1995, 2000)
2 lub 1 – pozostali

V. Liczba tur głosowania

Pięć tur – 1 raz (9 XII 1922)
Dwie tury – 6 razy (1 VI 1926, 1990, 1995, 2005, 2010 i 2015)
Jedna tura – 4 razy (20 XII 1922, 31 V 1926, 1933 i 2000)
Zero tur – 1 raz (10 V 2020)
? – 28 VI 2020

VI. Prezydentem RP wybrany został

2 razy – dotychczasowy Prezydent RP (1933 i 2000)
1 raz – minister spraw zagranicznych (9 XII 1922)
1 raz – były minister spraw wewnętrznych (20 XII 1922 )
1 raz – Pierwszy Marszałek Polski (31 V 1926)
1 raz – profesor (1 VI 1926)
1 raz – były przewodniczący związku zawodowego (1990)
1 raz – poseł na Sejm (1995)
1 raz – były Marszałek Sejmu (2010)
1 raz – poseł do Parlamentu Europejskiego (2015)
1 raz – nikt (10 V 2020)
? – ? (28 VI 2020)

*) Rozszerzony i zaktualizowany tekst z 4 lutego (i 27 maja) 2015 r.: http://naszeblogi.pl/52526-wybory-prezydenckie-i-kilka-rekordow-do-pobicia. Uwzględniam wszystkie wybory prezydenckie przeprowadzone w niepodległej Polsce, więc oczywiście pomijam wybór „Prezydenta KRN [uzurpującego potem tytuł: Prezydent RP]” Bolesława Bieruta [m.in. 443 (100%) głosów w 1947 roku] i wybór Prezydenta PRL/RP Wojciecha Jaruzelskiego [270 (50,28%) głosów w 1989 roku].
**) Wyróżnionym drukiem oznaczam wszystkich wybranych, także jeśli odmówili przyjęcia wyboru. Zwykłym drukiem pozostali kandydaci.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka