GugulskiM
Bądź tym bardziej niedoceniony, im bardziej masz słuszność... [R. de J.]
41 obserwujących
533 notki
683k odsłony
  243   1

Równość – Gender – Zwalczanie

15 kwietnia Rada Warszawy ma głosować nad przyjęciem przedstawionego przez przewodniczącą Ewę Malinowską-Grupińską (KO/PO) projektu uchwały w sprawie „podjęcia współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi Państw - Sygnatariuszy Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”.

image

A ponieważ w art. 33 Konstytucji RP mamy już zapisane równe prawa kobiet i mężczyzn „w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym” oraz równe prawo „do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”, więc postanowiłem sprawdzić, czym ponadto chcą nas – tj. warszawianki i warszawiaków – uszczęśliwić panie i panowie radni z rządzącej Warszawą koalicji?

Mam nadzieję, że ten parostronicowy wybór z 24-stronicowej Karty da o tym jakie takie wstępne wyobrażenie…


Gender budgeting


„Część I. Zasady. Sygnatariusze Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym uznają co następuje jako fundamentalne zasady swoich działań: […] 5. Perspektywa równości płci musi być uwzględniana pod uwagę przy tworzeniu polityki, metod i instrumentów, które wpływają na codzienne życie społeczności lokalnej np. poprzez techniki głównego nurtu zarządzania (gender mainstreaming) oraz budżetowanie pod kątem płci (gender budgeting). W tym celu doświadczenie kobiet w życiu lokalnym, warunki życia i pracy, muszą zostać rozpoznane i uwzględnione. […]”


Zwalczanie języka i obrazów


„Część III. Demokratyczna odpowiedzialność. […] Rola polityczna […] Artykuł 6 – Przeciwstawianie się stereotypom / 1) Sygnatariusz zobowiązuje się do zwalczania, tak dalece jak to możliwe, uprzedzeń, praktyk i użycia języka i obrazów, które oparte są na idei wyższości lub niższości jednej z płci, czy stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn. […] 3) Sygnatariusz pomoże także swoim pracownikom, poprzez szkolenie i inne środki, zidentyfikować i eliminować stereotypowe podejście i zachowanie, a także ustali standardy zachowania w tym względzie. 4) Dążąc do równości kobiet i mężczyzn Sygnatariusz przeprowadzi działania i kampanie podnoszące świadomość o krzywdzącym wpływie stereotypów płci. […]”


Kobiety na traktory, faceci do pieluch


„Rola pracodawcy / Artykuł 11 […] 1) Sygnatariusz jako pracodawca uznaje prawo do równości kobiet i mężczyzn we wszystkich aspektach zatrudnienia, łącznie z organizacją i warunkami pracy. 2) Sygnatariusz uznaje prawo do łączenia życia zawodowego, społecznego i rodzinnego oraz prawa do godności i bezpieczeństwa w miejscu pracy. 3) Sygnatariusz zobowiązuje się do podjęcia wszystkich uzasadnionych środków, włączając działania wspierające w ramach swoich kompetencji prawnych, we wspieraniu powyższych praw. 4) Środki, o których mowa w punkcie 3 obejmują następująco: / a. sprawdzenie polityki i procedur odnoszących się do zatrudnienia w organizacji, opracowanie i stosowanie w kwestiach związanych z zatrudnieniem Równościowego Planu Działania, w celu zniesienia nierówności w określonym czasie i obejmuje m.in. […] Środki zapewniające zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach, w szczególności odnoszące się do nieproporcjonalności na wyższym szczeblu zarządzania. / Środki zwalczające segregację opartą na płci, i zachęcanie pracowników do wykonywania zawodów przypisanych tradycyjnie drugiej płci […] d. Wspieranie godzenia życia zawodowego, społecznego i rodzinnego poprzez: […] Zachęcanie mężczyzn do skorzystania z ich prawa do opieki nad dziećmi i innymi osobami.”


Zamówienia publiczne tylko dla zwalczających


„Zamówienia publiczne i umowy / Artykuł 12 / 1) Sygnatariusz zobowiązuje się, że w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków wynikających z zamówień publicznych, włączając umowy na dostawę produktów, wykonanie usług i prac, będzie wspierać równość między kobietami i mężczyznami. 2) Sygnatariusz uznaje, że ta odpowiedzialność jest szczególnej wagi gdy zleca innym jednostkom prawnym wykonanie ważnych usług publicznych, za które prawnie sam jest odpowiedzialny. W takich przypadkach sygnatariusz zapewni, że jednostka prawna wygrywająca umowę (bez względu jaka jest jej forma własności) ma taki sam obowiązek zapewnić czy promować równość między kobietami i mężczyznami, jakie miałby sygnatariusz jeśli dostarczałby usługi bezpośrednio. 3) Sygnatariusz zobowiązuje się, jeśli uważa za stosowne, wprowadzić następujące kroki: a) dla każdej znaczącej umowy proponuje włączenie i uwzględnienie odpowiednich uregulowań dotyczących płci i możliwości pełnoprawnego promowania równości; b) zapewnia, że specyfikacja umowy uwzględnia cele równości płci; c) zapewnienie, że inne wymagania i warunki dla konkretnej umowy uwzględniają i odzwierciedlają te cele; […] f) Zapewnienie, że warunki umowy głównej obejmują wymóg, że podwykonawca respektuje równość płci.”

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo