GugulskiM
Bądź tym bardziej niedoceniony, im bardziej masz słuszność... [R. de J.]
38 obserwujących
518 notek
665k odsłon
531 odsłon

Jak odkorkować Warszawę

Wykop Skomentuj11

 

Witold Wasilewski

 

Jak odkorkować Warszawę

 

 

Komunikacja stanowi jeden z głównych problemów Warszawy. W ostatnich latach szczególnie i coraz dotkliwiej zaczynamy to odczuwać w jej południowych, lewobrzeżnych dzielnicach. Mokotów, Ursynów i Wilanów czekają na udrożnienie Trasy Siekierkowskiej.

 

W tej części Warszawy ciężar spoczywa nakomunikacji kołowej, czego nie zmienia istnienie jednej linii metra ani linie tramwajowe na Górnym Mokotowie, bo Dolny Mokotów obsługują wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej.

Radni PiS na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie podejmują starania o usprawnienie komunikacji autobusowej i samochodowej wewnątrz naszych dzielnic oraz pomiędzy nimi a innymi częściami Warszawy, w tym przede wszystkim Śródmieściem. Poprawa sytuacji komunikacyjnej południowej części Warszawy jest możliwa pod warunkiem przeprowadzenia przemyślanych inwestycji. Ułatwienie codziennego życia mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa wymaga lepszego połączenia pomiędzy tymi dzielnicami, a także Mokotowa Dolnego z Górnym i Ochotą oraz udrożnienia ciągów komunikacyjnych prowadzących do Śródmieścia.

Do realizacji tych celów nie wystarczy budowa nowej linii tramwajowej z Wilanowa do ul. Puławskiej. Usprawni to ruch z części Wilanowa na Mokotów, ale nie zapewni jego lepszego przepływu z Mokotowa w kierunku Śródmieścia i Ochoty. Nie wystarczy również budowa bezpośredniego połączenia Ursynowa z Wilanowem. Kierowcy ze Służewca i Ursynowa nadal będą tkwić w korkach próbując na północ od Al. KEN przekroczyć Dolinę Służewiecką czy przedostać się tą ulicą przez skrzyżowanie z ul. Nowoursynowską i Al. Wilanowską a kierowcy z południowej części Dolnego Mokotowa i Wilanowa utkwią na tym samym skrzyżowaniu Al. Wilanowskiej z Doliną Służewiecką. Wreszcie duża część kierowców z terenu dawnego wielkiego Mokotowa, m. in. ze Stegien i Sadyby, zderzy się z nasilającymi się zatorami na skrzyżowaniach ul Jana III Sobieskiego i Ludwika Idzikowskiego z Al. Władysława Sikorskiego/ Al. Wincentego Witosa.

 

W usprawnieniu komunikacji Mokotowa, a także Ursynowa i Wilanowa z innymi częściami Warszawy pomogłaby realizacja całości lewobrzeżnego założenia Trasy Siekierkowskiej, w tym budowa bezkolizyjnych skrzyżowań ciągu: ul. Wincentego Witosa / Al. Władysława Sikorskiego / Dolina Służewiecka z ul. Ludwika Idzikowskiego, ul. Jana III Sobieskiego, ul. św. Bonifacego, Al. Wilanowską i ul. Nowoursynowską oraz uzupełniająco bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Idzikowskiego.

Priorytetem jest modernizacja skrzyżowań ciągu Trasy Siekierkowskiej z ul. Sobieskiego i Al. Wilanowską. Optymalna realizacja tych zamierzeń powinna przebiegać w ramach realizacji całego, bezkolizyjnego ciągu trasy obwodowej Warszawy przebiegającej przez Most Siekierkowski – w sposób podobny do tego po prawej stronie Wisły. Aktualnie ta przelotowa droga, równocześnie i przede wszystkim skupiająca i przecinająca bardzo natężony ruch miejski, m. in. z Mokotowa, Ursynowa oraz Wilanowa, jest kolizyjna na całej długości pomiędzy ul. Czerniakowską a Al. KEN.

Realizacja tej inwestycji udrożniłaby ruch na całym południu lewobrzeżnej Warszawy i w skali miasta zarówno na osi wschód-zachód, jak i północ-południe. Krajowe znaczenie Trasy Siekierkowskiej stanowi dodatkowy silny argument za realizacją tego projektu i za zaangażowaniem w to również funduszy spoza miejskiego budżetu.

Projekt udrożnienia tej trasy został przyjęty za kadencji Prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego, kiedy to z jego inicjatywy Rada m. st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXII/1789/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku. Uchwała ta nadal obowiązuje.

 

Budowa wymienionych połączeń i skrzyżowań bezkolizyjnych udrożni ruch pomiędzy całym Górnym a Dolnym Mokotowem, odciążając ul. Dolną i ul. Spacerową, faktycznie jedyne obok Al. Wilanowskiej i lokalnej ul. Idzikowskiego połączenia obu części Mokotowa. Do odległej w czasie, skomplikowanej realizacji ul. Noworacławickiej (z doprowadzaniem do ul. Ludwiga van Beethovena, która również posiada kolizyjne skrzyżowanie z Al. Witosa) i tunelowego skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Puławską jest to jedyna możliwość ułatwienia komunikacji kołowej poprzez skarpę warszawską.

Udrożnienie Trasy Siekierkowskiej stanowi konieczny warunek poprawy komunikacji Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa ze Śródmieściem i zarazem z Pragą Południe oraz Ochotą. Jest to przykład inwestycji drogowej w Warszawie, która równocześnie usprawniłaby komunikację na osi południe-północ i wschód-zachód. Zadanie to musi znaleźć się wśród priorytetowych inwestycji komunikacyjnych stolicy.

 

Autor jest od 2002 roku radnym PiS i wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa. Ponownie kandyduje do Rady Dzielnicy w okręgu nr 2 (Stegny, Sadyba). Jest historykiem, pracownikiem Biura Edukacji Publicznej IPN i wykładowcą Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

 

(Pierwotna wersja tekstu – zatytułowana „Mokotów, Ursynów i Wilanów czekają na udrożnienie Trasy Siekierkowskiej” – ukazała się w wydanej przez Komitet Wyborczy PiS na Mokotowie jednodniówce wyborczej „Mokotów samorządowy”. Tytuł i red. – M.G.)

 

Poprzednio w tym cyklu:

radny Marcin Gugulski (Stary Mokotów)  – Nasze boje o finanse szkół na Mokotowie

radny Tomasz Szczegielniak (Czerniaków, Sielce, Siekierki) Obiady w szkołach powinny być tańsze

 

 

Wykop Skomentuj11
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale