6 obserwujących
26 notek
20k odsłon
625 odsłon

Dwie sygnalizacje akustyczne podczas podejścia PLF101 do lądowania w Smoleńsku

Wykop Skomentuj37

Aktualizacja 

Znalazłem  następujące stwierdzenie dotyczące radiowysokościomierza RW5 odnośnie sygnalizacji zejścia poniżej wysokości decyzji:

В приемопередатчике имеется схема выдачи звукового сигнала опасной высоты. При пролете опасной высоты сверху вниз с указателя высоты выдается сигнал   опасной высоты в виде напряжения 27 В, которое включает реле времени  устройства звуковой сигнализации. Звуковой сигнал выдается в виде переменного  напряжения частоты 400 Гц в течение 3—9 с. 

Podobnie w dokumencie  "Василий Петрович, ЖАВОРОНКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САМОЛЕТА ТУ-154М" napisano:

Выдача звукового сигнала опасной высоты производится устройством звуковой сигнализации при пролете опасной высоты сверху вниз в течение 3—9 секунд. 

To oznacza, że sygnał 400 Hz słyszalny w kanale 4 CVR był sygnalizacją zejścia poniżej wysokości decyzji, bowiem upada argument, że taka sygnalizacja powinna była trwać krótko  (w domyśle  1 do 2 sekund).

W tej sytuacji muszę przyjąć, że sygnał o częstotliwości 300 Hz był przypadkowym sygnałem odebranym przez aparaturę łączności samolotu  i że nie było żadnego działania pilotów na wysokości bliskiej 60 m, która miała na celu włączenie jakiejś aparatury automatycznego sterowania odejściem samolotu - teza postawiona  w notce w oparciu o przedstawioną interpretację sygnału 400 Hz  jest nieprawdziwa.

Przepraszam wszystkich czytelników mojego bloga, których wprowadziłem w błąd  oryginalną treścią notatki, którą można znaleźć poniżej.


Jednym z dokumentów dotyczących analizy katastrofy smoleńskiej, opublikowanych przez prokuraturę był raport [1]. W opublikowanym tam stenogramie tego, co zapisał rejestrator CVR można znaleźć dwa fragmenty:

8:40:50.594 - 8:40:52.840 [Sygnał 300Hz]

8:40:50.905 - 8:40:57.377 [Sygnał 400Hz]

W obu przypadkach chodzi o sygnał zapisany w kanałach 1 i 2. Trochę nie dowierzałem, że rzeczywiście obie te sygnalizacje się pojawiły, dlatego napisałem sobie odpowiedni program, wykonujący analizę spektralną sygnału dźwiękowego, poddałem tej analizie stosowny fragmentu zapisu CVR i zobaczyłem wyniki jak na rysunku 1 i 2.

image

Rys 1. Widmo sygnału w kanale 1 z godziny 8:40:50.594 

image

Rys 1a. Widmo sygnału w kanale 3 z godziny 8:40:50.594 


image

Rys 2. Widmo sygnału w kanale 1 z godziny 8:40:50.905

W obu przypadkach analizie podlegały fragmenty o długości około 166 milisekund. Z tym, co widać na tych rysunkach nie da się dyskutować: obie częstotliwości są w sygnale widoczne. W pierwszym przypadku widać w widmie także udział częstotliwości wynikających z końcowego fragmentu wypowiedzi nawigatora „70”, która miała miejsce w tym samym czasie, ale 300 Hz jest widoczne. W przypadku drugim, 400 Hz jest częstotliwością dominującą w widmie.

Obecność 300 Hz w sygnale z godziny 8:40:50.594 jest wytłumaczalna: to jest rezultat wykrycia przez radiowysokościomierz osiągnięcia wysokości decyzji. Jednak to, co widać na rysunku 2 nie daje się tak prosto wytłumaczyć. To jest tzw. długa sygnalizacja akustyczna generowana przez blok БЗС-3-1 w ABSU - długa, bo trwająca standardowo 8 sekund.

W analizowanym przypadku sygnał 400 Hz trwał od 8:40:50.905 do około 8:40:55.063, po czym nastąpiło odłączenie kanału podłużnego ABSU i  prawdopodobnie to spowodowało przejęcie sterowania w bloku БЗС-3-1 przez układy monitorujące tego typu zdarzenia i tym samym przedłużenie sygnalizacji do 8:40:57.377.

Problem z rozpoczęciem generowania sygnału 400 Hz o godzinie 8:40:50.905 jest następujący: schematy i opis bloku БЗС-3-1 w dokumencie ABSU wskazują kilka możliwych przyczyn jego włączenia, tylko z którym przypadkiem mamy tu do czynienia? Oto, co na ten temat napisano w dokumencie [2] w rozdziale „БЛОК ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ БЗС-3-1 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА” (strony 421 do 430):

„Блок звуковой сигнализации предназначен для выдачи сигнала на включение звуковой сигнализации в следующих случаях:

I) Длительного сигнала (8с) при отказах демпферов курса, крена или тангажа в режиме штурвального управления. 

2) Длительного сигнала (8 с) при критических отказах системы АБСУ-154-2 в автоматических режимах в боковом и продольном каналах при поступлении команд УПРАВЛЯЙ ТАНГАЖ. или УПРАВЛЯЙ КРЕНОМ соответственно. 

3) Длительного сигнала (8 с) при критических отказах автомата тяги в режиме стабилизации и управления скоростью через автомат тяги. 

4) Кратковременного сигнала при отключении режима автоматического управления и стабилизации в обоих каналах. 

5) Длительного сигнала при стопорении секторов газа в режиме стабилизации скорости через автомат тяги. 

6) Кратковременного сигнала при отключении режима стабилизации и управления скоростью через автомат тяги и при отключении питания автомата тяги.” 

Najbardziej prawdopodobny jest przypadek 2 (i potem przedłużenie wg punktu 4), tylko powstaje pytanie: dlaczego wobec tego w zapisie MSRP-64 w tym samym czasie nie odnotowano sygnalizacji SYGNINTEGR wg ATM-QAR, będącej odpowiednikiem generowanego przez БЗС-3-1 sygnału ИСО? Po analizie schematów i opisu БЗС-3-1 nasuwa się jedyne możliwe wytłumaczenie: komenda УПРАВЛЯЙ ТАНГАЖ. lub УПРАВЛЯЙ КРЕНОМ miała charakter impulsowy. Wg dokumentacji [2], przy takim impulsowym przebiegu komendy rzeczywiście sygnalizacja akustyczna mogła się włączyć, a stan aktywności ИСО mimo to nie powstał. Zdecydowała o tym konstrukcja bloku БЗС-3-1, gdzie obie te komendy są obsługiwane dwojako: 

- przez przekaźniki P2 i P3 wyłapujące stany stabilne sygnałów;

- przez przekaźniki P1 i P19 wyłapujące poprzez układy różniczkujące RC zmiany impulsowe.

Wyraźnie widać to na schemacie bloku БЗС-3-1, którego fragment przedstawiono na rysunku 3. 


image

Rys 3. Fragment schematu БЗС-3-1

Krótkie impulsy rozważanych komend powodują włączenie sygnalizacji akustycznej, ale włączenie sygnalizacji ИСО nastąpi tylko wtedy, gdy z radiowysokościomierza pojawi się sygnalizacja: „poniżej 60 m”. Jak można zobaczyć na rysunku 4: o godzinie 8:40:50.905 samolot nie zszedł jeszcze poniżej 60 m. 

Wykop Skomentuj37
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka