73 obserwujących
745 notek
659k odsłon
  4663   0

PAPIEŻ POPIERA RZĄD ŚWIATOWY

Dotychczas takie opinie pochodziły jedynie od biblijnych chrześcijan i szczególnie w Polsce traktowane były z pogardą. B16 widziany był jako obrońca prawdziwej wiary i konserwatyzmu. Ostatnio jednak sam Ratzinger nie dał szansy swoim obrońcom. W encyklice "CARITAS IN VERITATE" (Miłość w Prawdzie) bez osłonek udziela swojego poparcia idei tworzenia rządu światowego wyposażonego w realne instrumenty wymuszania posłuchu ze strony państw i narodów:

"67. Wobec niepowstrzymanego wzrostu wzajemnej światowej zależności odczuwa się mocno, w świetle recesji również posiadającej wymiar światowy, pilną potrzebę reformy zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i międzynarodowej struktury ekonomicznej i finansowej. Trzeba, aby konkretny kształt przybrało pojęcie rodziny narodów. Odczuwa się również pilną potrzebę znalezienia nowatorskich form, by wprowadzić w życie zasadę odpowiedzialności za ochronę, a także by przyznać uboższym narodom realny głos we wspólnych decyzjach. Wydaje się to konieczne właśnie w świetle porządku politycznego, prawnego i ekonomicznego, który zwiększy i ukierunkuje współpracę międzynarodową na solidarny rozwój wszystkich narodów. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej – nakreślonej już przez mojego Poprzednika, błogosławionego Jana XXIII – dla zarządzania ekonomią światową; dla uzdrowienia gospodarek dotkniętych kryzysem; dla zapobieżenia pogłębieniu się kryzysu i wynikającego stąd zachwiania równowagi; dla przeprowadzenia właściwego, pełnego rozbrojenia oraz zagwarantowania bezpieczeństwa wyżywienia i pokoju, dla zapewnienia ochrony środowiska i regulowania ruchów migracyjnych. Tego rodzaju władza musi być regulowana przez prawo, przestrzegać w sposób spójny zasady pomocniczości i solidarności, być ukierunkowana na realizację dobra wspólnego, zaangażować się w realizację autentycznego integralnego rozwoju ludzkiego, inspirującego się wartościami miłości w prawdzie. Ponadto taka władza powinna być uznana przez wszystkich, skuteczna, by każdemu zagwarantować bezpieczeństwo, zachowanie sprawiedliwości i przestrzeganie prawa. Oczywiście, powinna się ona cieszyć uprawnieniami, by strony przestrzegały jej decyzji, a także podjętych i uzgodnionych środków na różnych forach międzynarodowych. Gdyby bowiem tego zabrakło, prawo międzynarodowe, pomimo wielu postępów na różnych polach, byłoby narażone na ryzyko uwarunkowania przez równowagę sił pomiędzy najsilniejszymi. Integralny rozwój narodów i współpraca międzynarodowa wymagają, aby ustanowiono wyższy stopień porządku międzynarodowego o charakterze pomocniczości dla zarządzania globalizacją i żeby wreszcie zaprowadzono porządek społeczny zgodny z porządkiem moralnym i z tym odniesieniem między sferą moralną i społeczną, między polityką a sferą ekonomiczną i obywatelską, jaki już jest zarysowany w Statutach Narodów Zjednoczonych."
(Pełny tekst), wyr. autora

Biblia wielokrotnie zapowiada powstanie w czasach ostatecznych odnowionego Imperium Rzymskiego, które zapanuje nad światem przy pomocy odstępczej, wszechświatowej religii z siedzibą w Watykanie.
Co ciekawe, równolegle z ogłoszeniem papieskiej encykliki we Włoszech zebrali się przedstawiciele najpotężniejszych państw świata (G8), którzy od lat inicjują różne kryzysy - np. bezpieczeństwa (wojna z terroryzmem) czy obecny finansowy i gospodarczy – by konsekwentnie ograniczać swobody i prawa obywatelskie, zwiększać rolę rządów i generować potrzebę rządu światowego. Prezydent Obama realizuje misję niszczenia protestanckiej Ameryki, kanclerz Merkel bez ogródek zapowiada zmianę światowego przywództwa: "Euro zastąpi dolara w roli światowej waluty rezerwowej"PAP,10.07.2009, a B16 daje duchowe podstawy do powołania rządu światowego. Oby to były tylko niezwiązane ze sobą przypadki. W przeciwnym razie czas jest bliski...

Paweł Chojecki

Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale