News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
3 obserwujących
858 notek
63k odsłony
  30   0

news times Site 24 /- Live times Site 24 Wiara czyni cuda.

news times Site 24 /- Live times Site 24

         

   Wiara czyni cuda.


Owoce jej – i jej rozeznanie Prawdy
W Cierpieniu  i zarazem w obrzydzeniu czynu zakazanego
Z Wypełnieniem poznawania Prawdy i Życia w Prawdzie
Tak z Wypełnieniem najważniejszego celu  jako jest przykazanie miłości jak fundamentalne z którego wywodzi się  10 przykazań jako już opamiętania  .
 Jako to ono mianowicie miłości do Stwórcy ze wszystkich sił i mocy jaką posiadamy.
A do Ojca swego jako czcij matkę swoją i ojca swego.
Ale nie więcej jak jego syna Jezusa Chrystusa
Który ma zamieszkać w naszym ciele.
W Bogu Stwórcy
We wszystkich Narodach świata.
Którzy szukają jego godności  i bytu nad którym pracują.
By nasza dusza była pełna w czystości sumienia i sumieniach Narodów.
Gdyż tam jest nasze mieszkanie jedności.
Przyszłego mieszkania zrozumienia bytu i wolności w naturze podobieństwa Stwórcy w którym dostaliśmy w pierworodnych rodzicach – jako dziś w odrodzeniu jakie wytyczył nam Jezus Chrystus w swoim Ojcu Stwórcy na podobieństwo jego.
Jako w kulminacyjnej modlitwie Ojcze nasz.
W którym w naszej duszy może się rozradzać
Soczysta i mięsista z pełnym w dźwiękiem zżycia do bliźniego swego.
Który się staje zarazem naszym ciałem jedności i mądrości Prawdy w którym w nas ma zamieszkać
Bóg Ducha świętego  byśmy mogli otrzymać ten dar pouczenia jaki na ten świat ma być wylany.
Jako dziś żyjemy na pograniczu starej ery a nowej.
Dlatego mamy kochać bliźniego jak siebie samego.
Gdyż bliźni ma się stać naszym ciałem bytu w
Przyszłej Erze świata. Jako jedną rodziną nie rozłamem jaką cierpimy dziś gdzie tworzone są rozłamy poróżnień światów.
A w przyszłym świecie nie ma być zazdrości gniewu czy innych wynaturzeń.
Gdyż bliźni stanie się naszym szczęściem bytu -
- jedności Narodów.
A rana sąsiada będzie z boleścią traktowana jak Boleść osobista ale nawet lepiej niżeli cierpienie swoje.
Tak prawo zamieni się w życie.
Tak w rozległe w rozumowaniu.
Ze dziś to nam się wydaje nie możliwe.
Takie będzie głębokie zrozumienie zagrożenia Bytu.
Co na dzisiejszy czas naszą wyobraźnią nie możemy sięgnąć
Czy rozwoju talentów służbie  ku wszystkim.Tak jak żona jednością jesteście.
Tak staniemy się jedną rodziną.
A sumienie nasze czyste w Stwórcy ma się stawać Potęgą Bożą i ogromną skałą Narodów nie do zdobycia. Przez siły ciemności.

W jedynej modlitwie Pańskiej.
Ojcze Nasz.
Jako kulminacją dziesięciu Przykazań.
I Przepowiednią  proroków.
Co ma postępować.
Jako kulminacją proroctw Mesjasza Jezusa Chrystusa  inaczej znaków jakie mają postępować.
Które nam wyjawił i się wypełniają z detalami.
Które nam wskazują jaki mamy czas wolności.
Znak Ohydy jest w Watykanie on tam nie powinien stać.
Następnie upadek Babilonu on jest w realizacji.
A czasu końca dokładnego czasu nikt nie zna.
Ale ten znak Ohydy zapowiada radość Czasu dla tych którzy czuwają i wypełniają jego misję.
Nie przyjmując nawet kreseczki obcych Bogów jako kwasem zepsucia on jest.
Kto wytrwa do końca w wytrwaniu w Mesjaszu Jezusie Chrystusie 

Ku naszemu Stwórcy - zbawiony będzie.
I wejdzie i zdobędzie prawdziwą Wolność jaką ten świat nie zaznał.
W naturze podobnej Stwórcy.
A kto by zgrzeszył w tym świecie Przyszłym i przyszłej Ery jako 100 letni człowiek i umarł to jak by umarło dziecko.
To nam zapowiadali już prorocy starego testamentu.
Jako Stwórca nas widzi z milionowym czasie lat
do przodu.
Jako jeden dzień u Boga w niebie to tysiąc lat na ziemi.
Jakaż to musi być prawdziwa cywilizacja jaka ma postąpić wielkość rozumowania cywilizacji
z Niebios.
Która ma wytrwać czas nieograniczony w procesach jakie będą postępować.
Mawiał o nich Mesjasz.
Którego odkrywamy a nie tworzymy. Jak ideologie.
Które padały jedne po drugich.
O którym mówił Mesjasz przed ukrzyżowaniem jam zwyciężył świat.
W starym testamencie jest o nim wzmianka jako nas będzie pasł rózgą żelazną.
Ku zwycięstwa naszego.
I zohydzenia tego co nam zabiera człowieczeństwo.To jest coś nie wyobrażalnego.
Lucyfer wie że jego czas się kończy.
To wszystko musiało się stać.
Dla obrzydzenia piekła jakie nam stwarzał Lucyfer w masonerii i jego popleczników których złowił.
Dla zohydzenia tego cierpienia jaki świat doznał
W różnej postaci.
W niewoli dziś Narzucanej przez Bajdena.
I jego popleczników.
Sami widzimy
Babilon upada.
Nie sposób go związać prawem demokracji w poróżnieniu.
Jak i sami ci co wykonują prawo są w poróżnieniu.
Ten świat upada.
Jako Mesjasz Mówi.
To wszystko musi się stać co się ma stać.
Kto w sobie zohydzi ten świat.
Kto się wyrzeknie z siebie tego świata który popadł w uzależnienie i zwycięży go.
Zdobędzie wolność w Sumieniu swoim.
Gdyż go odzyska dla swoich bliźnich w Mesjaszu w Ojcu swoim w Niebie.
Czy my możemy być mądrzejsi od samego Naszego Nauczyciela.
Który sam mówi do Narodów.
Nie nazywajcie mnie mądrym.
To mój Ojciec w Niebie jest mądrym.
I jest Prawdą i czasem wytrwania.

To on jest władzą dla Lucyfera i dla nas.
Ze względu na naszą krnąbrność twardego karku dla zrozumienia zła przez ciało cierpienia.
Możemy zrozumieć wartość życia.

Jako dam wam wina musującego gniewu mego.
Który w waszych ustach stanie się słodki jak miód.
A gdy go skosztujecie stanie się gorzki jak piołun.
Ten czas się kończy.

A co dziś nam mówi Mesjasz w Jezusie Chrystusie.
On jest z nami.
Cały świat oziębnie a ja jego Filary będę trzymał.
Nie puszcze jej z rąk swoich.

Dając nam modlitwę Ojcze nasz. Jako jedyną Pańską i świętą.

To w niej doznamy wyzwolenia życia.
A on jest bardzo blisko.
Nie znając dokładnego czasu jaki zaznaczył.
W Czuwaniu Pozdrawiajmy się w imieniu Jego.
Jako Jezusie Chrystusie.
SH. ISKRA


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale