News Salon Poezja - 24 SH
Tylko Duch Prawdy Może Nas Doprowadzić Do Całej Prawdy A jeno jego iskrę zrozumienia możemy z najść w modlitwie Ojcze Nasz. W Naprowadzeniu w przypowieściach Mesjasza Jezusa Chrystusa. Tak w Duchu Świętym jest życie. Powinowactwem Prawdy w nas. reki
5 obserwujących
302 notki
28k odsłon
24 odsłony

Salon 24 SH Poetry Wild garlic and Acerola

Wykop Skomentuj

Wild garlic and Acerola

What you read at the top if someone has no contraindications.
That is, Wild Garlic and Acerola
Is an irreplaceable herb and fruit for flu colds.

I once read how it attacks flu.
Which information gave me a green light.
Namely, when we have the flu virus, we are attacked by flu bacteria.
And the note was the information that her droppings are more dangerous to the body.

I decided to check and deal with this disease by my method.
Fight not only the virus and its droppings.

I originally used wild roses and plain garlic.
Rosehip is a powerful antioxidant that removes toxins after viral.
Garlic is a strong anti-viral vegetable.

I ate and drank it in a strong dose three times a day.
Two to three days and after the flu.
Namely, I got heartburn from a rose.
Eliminating it with lemon.

Now I have used other stronger measures.
As above, wild garlic and acerola
And they are more comfortable.
Wild garlic does not have such a strong aroma and is not spicy
And he is stronger.
Acerola is more acidic but does not stimulate heartburn and is the queen in removing toxins.
Rosehip is in second place.
Where do I forget about flu treatment?
Here are my experiences.

It's for my autumn evenings
respectful shark

Just wondering many read me and don't answer.
As healthy information, it is a gift and a treasure to us all.
Well, the forum is what it is.
shark


Dziki czosnek i Acerola

To co czytacie u góry jeśli ktoś nie ma przeciwwskazań.
To znaczy Dziki czosnek i Acerola
Jest niezastąpionym ziołem i owocem na grypę przeziębienie.

Ja kiedyś przeczytałem jak atakuje grypa.
Która to informacja zaświeciła mi zielone światło.
A mianowicie gdy mamy wirusa grypy atakują nas bakterie grypy.
A dopiskiem tego była informacja że bardziej dla organizmu groźne są jej odchody.

Postanowiłem sprawdzić i zmierzyć się z tą chorobą swoją metodą.
Walczyć nie tylko z wirusem a i jego odchodami.

Ja początkowo używałem dziką róże i zwykły czosnek.
Dzika róża jest silnym antyoksydantem która usuwa toksyny po wirusowe.
Czosnek jest silnym warzywem przeciw wirusowym.

Jadłem i piłem to w silnej dawce trzy razy dziennie.
Od dwóch do trzech dni i po grypie.
Mianowicie od róży dostawałem zgagi.
Niwelując to cytryną.

Teraz zastosowałem inne środki mocniejsze.
Jak wyżej.Dziki czosnek i acerola
I są bardziej komfortowe.
Czosnek dziki nie ma takiego silnego aromatu i nie jest ostry
A jest silniejszy.
Acerola jest bardziej kwaśna ale nie pobudza zgagi i jest królowa w sile usuwania toksyn.
Dzika róża jest na drugim miejscu.
Gdzie tak się lecząc o grypie zapominam.
Oto moje doświadczenia.

To na moje jesienne wieczory
rekin z poszanowaniem

Tylko się zastanawiam wielu mnie czyta a nie odpowiada.
Jako zdrowa informacja jest darem i skarbem nas wszystkich.
No cóż forum jest jakie jest.
rekin

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale