3 obserwujących
77 notek
30k odsłon
164 odsłony

Stalin w 1944 opóźniał wyzwolenie Polski, obozów zagłady i pokonanie Niemiec.

Wykop Skomentuj2

  D-Day miał  miejsce  6  czerwca  1944  roku.

   To  decydująca  o wynikach II wojny  operacja  wojskowa; USA  i Anglii   wydawało się że  w Teheranie uzgodnili  ze  Stalinem, że  ten uruchomi  Wielką  Ofensywę niezwłocznie  po ich lądowaniu , aby zmusić Niemców  do  przerzucenia  części  sił  na  Front  Wschodni i choć w początkowej fazie w ten sposób  wspomóc  aliantów  w tej  obarczonej  jednak ryzykiem  tak  ważnej  operacji.

   Ale  Stalin   rozgrywał  tę  wojnę  po swojemu  i ze zdaniem , potrzebami  aliantów nie liczył się.

   Po wylądowaniu  aliantów - gdy  wiedział już , że operacja  zakończy się  sukcesem ( Niemcom nie udało  się ani  nie dopuścić  do desantu, ani  zepchnąć  sił  inwazyjnych do morza,  sił  aliantów na  kontynencie  przybywało etc)  --  mógł  przystąpić do dawno  zaplanowanych   działań tylko w  interesie  ZSRR  a sprzecznych  z celami i potrzebami  koalicji.


Owszem  uruchomił  dawno  przygotowaną  ofensywę  , na ogromną  skalę  - ale  na ....Finlandię.

Uderzenie  rozpoczęto  10 sierpnia 1944 roku.


Ofensywę na Zachód  Stalin  zarządził  dopiero  na 22  czerwca  -  uzasadnienie ? - bo tak  mu to  propagandowo  pasowało.

Dalej:

gdy  30 lipca- 1  sierpnia  A.Cz. miał już przyczółki po  drugiej stronie  Wisły: Sandomierz, Magnuszew - kazał  wstrzymać  działania  ofensywne  pod Warszawą  - rejon  Wołomina  - w rezultacie czego:

 Spod Wołomina ściągnięto niemiecką Dywizję „Hermann Göring”, której zadaniem było powstrzymanie radzieckiej 8 Gw. Armii kontrnatarciem w kierunku na wsie Chodków i Studzianki.

ani  nie wspomógł działań Koniewa  pod  Sandomierzem.

Jako pierwsze 29 lipca wieczorem czołowe pułki 350 Dywizji Strzeleckiej gen. mjra Grigorija Wiechina wyszły nad Wisłę w rejonie Baranowa Sandomierskiego i rozpoczęły forsowanie rzeki, a następnie cała 13 Armia. Pierwszy sforsował Wisłę 2 batalion z 1178 Pułku Strzeleckiego dowodzonego przez ppłk Barbasowa. Następnie 31 lipca sforsowały Wisłę oddziały 1 Gwardyjskiej Armii Pancernej, które w walkach powiększyły przyczółek do 12 km szerokości i 8 km głębokości.


Były  duże  możliwości  rozwijana  natarcia  dalej  na  Zachód- tylko  blokując  rejon  Warszawy  ,  z wykorzystaniem zdobytych przyczółków- gdyby wprowadzano  dalsze  siły.

Sytuacja była  bardzo sprzyjająca:

- na odcinku  między  Wisłą a Odrą  nie było  żadnych  umocnień, nawet linii okopów- Hitler  zakazał  ich  budowania  .

Niemcy nie byliby w stanie  utrzymać  ciągłego  frontu 

 Ważny  przyczółek  Rosjanie  zdobyli  4  sierpnia  :

Донесение представителя Генерального штаба Красной Армии заместителю Верховного Главнокомандующего о ходе форсирования Вислы 69-й армией
4 августа 1944 г.  Тов. ЖАРОВУ

За истекшие сутки на фронте 69-й армии существенных изменений не произошло.

Части 61-го ск в течение суток вели напряженные бои с пр-ком, переходившим неоднократно к атакам, поддержанным танками и самоходной артиллерией, в результате которых корпус оставил северную часть Барычки, восточную часть Анджеюв. Один батальон 1081-го сп и 1083-й сп 312-й сд переправились через реку Висла и сосредоточились в районе Бжесце.
В остальных частях армии изменений не произошло.
Постройка понтонного моста южнее Застув-Поляновски

image (4 sierpnia  2 Armia  Pancerna  pod Radzyminem dysponowała  344  czołgami i  działami  pancernymi:

Танков Т-34 – 186; М4-А2 – 57, ИС-2 – 24; СУ-85 – 28; СУ-76 – 28; СУ-57 – 14; МК-9 – 7. Всего – 344 )

i mogła  nadal wiązać  siły pancerne  Wermachtu, które  w wyniku  wstrzymania  walk   przez  Rosjan  zostały   częsciowo przerzucone  pod  Studzianki  a czesciowo  na Front  Północny.

(I jeszcze  taka  obserwacja:

Stalin nie tylko zakazał  "pomagania " powstaniu  przez jakiekolwiek  działania militarne  przeciw  Niemcom w rejonie  Warszawy ale  nawet  - oczywistego z punktu  wojskowego-  atakowania   węzła  kolejowego  Warszawa  przez który  szły  transporty, dostawy  broni, amunicji, zaopatrzenia; nie atakowanie  tych strategicznych  obiektów  z pewnością ułatwiło  Niemcom  walkę  z  oddziałami A.Cz  na przyczółkach a także  powstrzymanie I  Armii  WP  rejonie  przyczółka  magnuszewskiego)
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16512831

image


Sami  Rosjanie  potwierdzają , że   - nawet  wychodząc  z  sytuacji bojowej na dzień 8  sierpnia  1944  było  możliwe  rozpoczęcie  operacji  wyzwalania  Warszawy  przez  okrążenie  z południa ( przyczółków)  i  ataku  od strony  północnej.

Доклад Маршалов Советского Союза Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского
Верховному Главнокомандующему о плане проведения войсками 1-го Белорусского фронта Варшавской операции

Действующая армия
8 августа 1944 г.

Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза товарищу СТАЛИНУ

4. Учитывая необходимое время на подготовку, Варшавскую операцию можно начать с 25.8.44 всеми силами фронта, с целью выхода на рубеж: Цеханув, Плоньск, Вышогруд, Сохачев, Скерневице, Томашув и занятия Варшавы.

1-я польская армия в этой операции будет наступать по западному берегу р. Висла с задачей во взаимодействии с войсками правого крыла и центра фронта овладеть Варшавой. --  zająć  Warszawę.

Historyk wojskowości  Norbert Bączyk  zauważa  że  temat  ofensywy  na Radom jest  w historiografii  radzieckiej/rosyjskiej  pomijany,  minimalizowany:

Rozszerzanie przyczółka”. Historiografia sowiecka całkowicie wymazała sierpniową ofensywę na Radom. Nie znajdziemy o niej informacji w książkach. Często w wydawanych w czasach ZSRR wspomnieniach kombatantów, czy to dowódców, czy prostych żołnierzy, ciężkie walki nad Wisłą latem 1944 r. kończą się na początku sierpnia, ewentualnie wraz z bitwą pod Studziankami. Potem następuje cisza, przerwana dopiero nową ofensywą ze stycznia 1945 r
https://dziwnawojna.pl/biale-plamy-frontu-wschodniego/

gen. Czujkow. Uskarżał się, że jego wojska nie otrzymują właściwych uzupełnień, bo względem strat przekłada się to jak 2,5 do 1. W sierpniu 8 AGw straciła ponad 24 tys. żołnierzy piechoty, otrzymała w zamian 10 tys. Korpusy liczyły tylko po 13–14 tys. żołnierzy, dywizje po 4–5 tys., czyli połowę etatowych stanów. Stąd nie miało być winą dowodzącego stalingradczykami, że nie zrealizował postawionych celów i Radomia nie zdobył.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura