2 obserwujących
53 notki
18k odsłon
66 odsłon

Wirtualna rocznicowa Parada Zwycięstwa 8 maja 2019

Wykop Skomentuj

Na czele  defilady  oddziały Armii Polskiej:

-Polska  walczyła  przeciwko  Niemcom hitlerowskim  od  1 września 1939  do 8 maja  1945

- straty  militarne: 240 000


Po nich defilują oddziały brytyjskie

- walczyły  przeciw  Niemcom od   1939  do  8 maja  1945 wojna na morzach i oceanach,samotna Bitwa  o Anglię,walki w Afryce

i  w  Azji , i wyzwalanie  Europy

( dali plamę wespół  z Francją  we wrzeniu 1939 ale dalszy udział bardzo znaczny w  walce z Niemcami)

- straty  militarne: 383 600


Po nich defilują  oddziały amerykańskie - dzięki USA  możliwe  było pokonanie Niemców  i Japonii

-udział w  WWII  od grudnia 1941 roku   do 2 września 1945

-straty  militarne: 416 800

-Dalej defilują oddziały:

Jugosławii - straty  militarne : 300 000  do 446 600

Grecji: straty militarne  -35 100

Francji : straty  militarne 210 000

..

Defilada  bez  oddziałów  ZSRR

gdyż  tylko "przypadkiem " ZSRR  znalazł się po stronie  aliantów

1. ZSRR pomógł Niemcom rozpętać II wojnę 

2. do 22 czerwca  1941  był agresorem winnym licznych  zbrodni wojennych

3.  dyktatura stalinowska  realizowała w II wojnie swoje  cele  zniewolenia  państw  Europy  Wschodniej

--


Już  w  1949 roku  Stalin  odstąpił  od świętowania  Dnia Zwycięstwa- 9 maja  stał  się  zwykłym  dniem  roboczym; dla Stalina  wynik   wojny to nie było  zwycięstwo-  zdał  sobie sprawę z  tego  że  jego  plany  podbicia  Europy ( może  i świata)  legły  w gruzach; jego cel  nigdy  nie zostanie  osiągnięty.

A  tragedią  milionów  ofiar  się nie przejmował, ani  nie interesowała  go  pamięć  o  ofiarach  wojny.


Świętowanie  Dnia  Zwycięstwa  przywrócił  Breżniew  w  1965 roku.


Komentarz  internauty na forum  radia  Echo  Moskwy
kottigr1
28 апреля 2018 | 17:02

-----------------------------------------------------------
Где был бы русский народ, если бы Англия и США не помогли бы "Ленд-Лизом" разгромленной РККА, когда Гитлер стоял под Москвой и на Волге ?
Самое интересное, что поганец Гитлер свой путь до Москвы прошел с минимальными потерями среди местного мирного населения и без больших разрушений в городах и поселениях... В отличии от Сталина, который в труху стер свои же города и села, вместе с местными жителями в процессе освобождения.
Парадокс.. но советский народ понес самые ощутимые потери в ВОВ именно от действий гениального Генералиссимуса.

Gdzie  był  by  naród  rosyjski  , gdyby  Anglia  i USA  nie pomogły  dostawami  Lend-Lease rozgromionej Armii  Czerwonej, gdy  Hitler stał  pod  Moskwą  i nad Wołgą?  Najbardziej  interesujące , że    (Hitler) (Wermacht) przeszedł   drogę  do Moskwy  z  minimalnymi stratami  wśród  ludności  cywilnej  i bez  wielkich  zniszczeń  w miastach  i  wsiach... W odróżnieniu  od  Stalina, który  starł  w pył  te same swoje    miasta  i wsie   wraz  z  ich  mieszkańcami w procesie  wyzwalania.

Paradoks... ale  sowiecki  naród  poniósł   najcięższe straty  w  II wojnie  światowej  ( Tzw, Wielkiej  Wojnie  Ojczyźnianej)    wskutek  działań  Generalissimusa.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale