2 obserwujących
54 notki
22k odsłony
231 odsłon

Izrael perfidnie atakuje Polskę ; zbrodnie ZSRR na Żydach polskich 39-41 (53).

Wykop Skomentuj4

    Studiując   zakłamaną historię  22  czerwca 1941   dotarłem do  wspomnień Janusza  Bardacha,   obywatela polskiego  pochodzenia żydowskiego;  fakty, relacje w  z tej książki  są mało znane  -  szczególnie interesujące  są  informacje  na temat losu  Żydów polskich mieszkających przed wojną  na terenach wschodnich  Rzeczpospolitej  , którzy  po wkroczeniu  sowietów  dostali się  pod  panowanie stalinowskiego reżimu.

Janusz Bardach, Kathleen Gleeson: Man is wolf to man: surviving Stalin's gulag. Londyn: Scribner, 1999.
Janusz Bardach, Kathleen Gleeson: Człowiek człowiekowi wilkiem: przeżyłem Gułag. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.

książka w języku  rosyjskim  dostępna  tu:

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=8894


 Można  porównać jak traktowano w  1939 roku Żydów w Polsce  a jak w  ZSRR; o ile  w Polsce  można mówić o  antysemityzmie to właściwym  słowem  dla losu Żydów w ZSRR   w latach 1939-1941  a także dalej aż do  ok 1953  jest  - eksterminacja ( nie jest  właściwe naginanie faktów  mordowania  Żydów , wywózki w wagonach  bydlęcych do łagrów i  zamęczanie  na śmierć wskutek  pracy w  nich   warunkach  niegodnych, bicia etc.  i próba  przedstawiania  tych wydarzeń jako prześladowania  klasowe ,a  więc  niby nie skierowane  przeciw  Żydom - tylko że  Żydzi stali się  masowymi  ofiarami  sowieckiego  terroru.


   Janusz Bardach w 1939 roku miał  20  lat i mieszkał wraz z rodziną we  Włodzimierzu  Wołyńskim; poglądy miał  zbliżone  do komunistycznych, wyobrażał sobie  ZSRR  jako  wzór  państwa  , które dba o  robotników i chłopów.

   Ojciec  Janusza  Bardacha  był dentystą, miał własną  praktykę i powodziło mu się i całej rodzinie  bardzo dobrze. mieli duży  dom którego cześć  wynajmowali na  działalność gospodarczą.


ale  Janusz Bardach i inne osoby pochodzenia  żydowskiego narzekały na  nasilający się w Polsce antysemityzm, który przejawiał  się m,in  tak:

- w wielu uczelniach studenci  pochodzenia żydowskiego  musieli  siadać w salach wykładowych oddzielnie  od Polaków

- bywało że  gimnazjaliści i  Polacy  prześladowali ( słownie)  uczniów  pochodzenia  żydowskiego , tak że  ci musieli  przenosić się do innych szkło a bywało że  pozostawał im tylko szkoła żydowska

-  w wielu restauracjach  nie obsługiwano Żydów

Straszne  i niedopuszczalne...

..  Gdy  wkroczyła do Polski  Armia  Radziecka rodzina  Bardachów powitała  ją z radością..

...  szybko przekonali się , tak jak i społeczność żydowska, że mają do czynienia z systemem  , który  im zagraża; rozpoczęły się takie działania  jak:

- nocne rewizje w domach  i konfiskata  mienia

-  wyrzucanie  mieszkańców na bruk  bez  zapewnienia  lokum

- wreszcie  - na stację we Włodzimierzu  Wołyńskim podstawiono  bydlęce  wagony  i  rozpoczęły  się wywózki do łagrów

( Janusz  Bardach  współpracował z  władzami sowieckimi i NKWD  , naiwnie wierząc jeszcze , że może to  przejściowe  działania uzasadnione wojną; może dlatego  oszczędzono   jego rodzinę)

 autor opisuje los  lekarza  -Żyda , któremu  sowieci odbierają wszystko, dom majątek- sam zresztą  przeczuwa to i  mówi że dla ratowania się odda  dom)

- najmniejszy  sprzeciw  skutkował  biciem i  wysyłką  do łagru.


   W roku  1940  Janusz  Bardach  musiał stawić się na wezwanie do A.Cz.  i  został czołgistą.

   W czerwcu 1941 w trakcie odwrotu  kierowany przez niego  czołg  ugrzązł  w  rzece  przy próbie przekroczenia brodu; zostawiono go z innym żółnierzem do pilnowania  czołgu;  pech chiał że  w  rozmowie  z tym żołnierzem powiedział że  zastanawia się czy nie wrócić do domu - bo byli niedaleko dawnej granicy z Polską; gdy  pojawił się patrol NKWD  tamten żołnierz doniósł a  Bardach  został  niezwłocznie skazany na  śmierć  przez  sąd polowy; uratował go szczęśliwy  traf -  nadzorujący  sąd  NKKWdzista  znał jego rodzinę;  miał prawo  złagodzenia  wyroku i zrobił to- na 10 lat łagru...

   Janusz Bardach próbował uciec z transportu - został złapany i ciężko pobity .


   Dalsze losy i losy wielu innych osób  pochodzenia  żydowskiego można i warto  poznać z jego książki.


( Z łagru  zwolniony po - interwencji ( brata)  i polskiej dyplomacji- w 1946 roku)


   Janusz Bardach wspomina też  jak  przed 17 września  1939  usiłował  uciekając   przed    Niemcami przedostać się do ZSRR  ; ale gdy do niej  dotarł okazała o się granica jest zamknięta a wiec także dla uchodźców pochodzenia  żydowskiego.


(W ten sposób ZSRR  mógł ocalić  setki tysięcy  Żydów - nie zrobił  tego.)


- Dlaczego Izrael nie domaga się odszkodowań  od  Rosji jako kontynuatora  ZSRR ?
Przecież takich  przejętych domów, zagrabionego majątku,złota, kosztowności  etc było znacznie więcej ?

Nie tłumaczy Rosji to , że  potem wkroczyli  Niemcy; przecież w roku  1939 obowiązywał 10 letni układ  przyjaźni  z Niemcami i  sowieckie  władzy  wyrzucając  Żydów z domów  , wysyłając  do łagrów nie   nie mogły  przewidzieć takich  kolei losu  i działały tak jakby te tereny  miały być już  zawsze ich.


 Dlaczego Izrael  -  wykorzystując pretekst wojny - która wywołały  wspólnie  Niemcy  i ZSRR  atakuje  Polskę , która  jest państwem które zrobiło aż  tak wiele  dla ratowania Żydów( pod  groźba śmierci !!)   a milczy w sprawie  zbrodni  ZSRR  na ludności żydowskiej.


..

Uzupełnienie:

https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2016/09/15/zydzi-pod-okupacja-radziecka

Obawiając się nazistów, około 200 tysięcy polskich Żydów, nie tylko tych o poglądach lewicowych, przedostało się na tereny zajęte przez ZSRR. Sytuacja wyglądała tam inaczej, niż pod okupacją niemiecką.

Wprawdzie rozpoczęły się masowe represje, jednak nie miały one podłoża rasistowskiego lecz „klasowe”. Objęły one przede wszystkim: przedsiębiorców i właścicieli ziemskich, inteligencję, duchownych wszystkich wyznań oraz działaczy politycznych - w tym również Żydów.

W rezultacie Żydzi stanowili około 20% spośród 400 tysięcy obywateli polskich zesłanych na Syberię i do Kazachstanu. Wielu zginęło w więzieniach i łagrach, wśród nich byli między innymi: prof. Mojżesz Schorr wybitny orientalista, Wiktor Alter i Henryk Erlich – przywódcy żydowskiej socjalistycznej partii Bund.

Wg mnie te liczby są znacznie, znacznie zaniżone.Należy  tez uwzględnić że terror stalinowski  dotykał także ludności  pochodzenia  żydowskiego  w Łotwie, na LItwie, w Estonii ,w  Besarabii 

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale