TO BÓG MNIE STWORZYŁ,
TO BÓG POUCZYŁ MNIE, JAK ŻYĆ.
41 obserwujących
350 notek
383k odsłony
  500   2

WEZWANIE DO NATYCHMIASTOWEGO WSTRZYMANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Tag :)  KORONAWIRUS

http://proremedium.pl/2021/06/14/niezalezna-firma-zajmujaca-sie-badaniami-medycznymi-wzywa-do-natychmiastowego-wstrzymania-szczepien-przeciwko-covid-19/?fbclid=IwAR0MAdeWxh4mLfZv9krknw2RhDhvRaciNT76_iYuBWCj87MAAUITA_XS3ME


"Na stronie firmy czytamy:

NIEZALEŻNA FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIAMI MEDYCZNYMI WZYWA DO NATYCHMIASTOWEGO WSTRZYMANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

14 czerwca 2021   Opublikowane przez admin


The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd  to niezależna firma zajmująca się badaniami medycznymi, która wnosi znaczący wkład w jakość opieki zdrowotnej na całym świecie poprzez rygorystyczne badania i innowacyjną metodologię badań opieki zdrowotnej


Pracownicy tej firmy są autorami licznych przeglądów systematycznych opublikowanych w prestiżowym Cochrane Library.

Dyrektor firmy, Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD), w liście otwartym wzywa do NATYCHMIASTOWEGO WSTRZYMANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

W celu lepszego zrozumienia klinicznego charakteru występujących zdarzeń niepożądanych po szczepionkach przeciwko COVID-19, a przede wszystkim w celu poinformowania lekarzy z pierwszej linii, firma przeszukała raporty Yellow Card (brytyjski system raportowania działań niepożądanych szczepionek), używając słów kluczowych specyficznych dla danej patologii, aby pogrupować dane według następujących pięciu szerokich, istotnych klinicznie kategorii:
A. Krwawienie, krzepnięcie i niedokrwienie
B. Układ immunologiczny
C. Reakcje „bólowe”
D. Neurologiczne
E. Utrata wzroku, słuchu, mowy lub węchu
F. W okresie ciąży
Po przeprowadzeniu każdego wyszukiwania firma wprowadziła wyniki do arkusza kalkulacyjnego Excel, z wyłączeniem działań niepożądanych, które były wyraźnie nieistotne lub były zdublowane. Arkusze te zostaną wykorzystane w przyszłości w celu ułatwienia cotygodniowego monitorowania danych z Yellow Card.


Do jakich wniosków doszli autorzy analizy?

Najwięcej zgłoszonych do tej pory działań niepożądanych (941 774 działań niepożądanych i 5 474 zgonów) wystąpiło wśród osób w wieku od 18 do 44 lat i od 45 do 64 lat (odpowiednio 38% i 35%);

zdecydowana większość (72%) zgłoszonych działań niepożądanych wystąpiła wśród kobiet.

Niestety nie byliśmy w stanie przeanalizować danych dotyczących „Yellow Card” w Wielkiej Brytanii według wieku i płci z powodu braku dostępności danych.

Jesteśmy świadomi ograniczeń danych z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i rozumiemy, że informacje dotyczące zgłoszonych działań niepożądanych leku nie należy interpretować w ten sposób, że dany lek ogólnie powoduje obserwowany efekt lub jest niebezpieczny w użyciu.

Dzielimy się tym wstępnym raportem ze względu na PILNĄ POTRZEBĘ PRZEKAZANIA INFORMACJI, KTÓRE POWINNY DOPROWADZIĆ DO ZAPRZESTANIA WPROWADZANIA SZCZEPIEŃ W TRAKCIE PEŁNEGO DOCHODZENIA.

Według niedawnego artykułu Seneffa i Nigha potencjalne ciężkie i długoterminowe patologie obejmują:

    • Patogenne torowanie, wieloukładowa choroba zapalna i autoimmunizacja

    • Reakcje alergiczne i anafilaksja

    • Wzmocnienie zależne od przeciwciał

    • Aktywacja utajonych infekcji wirusowych

    • Neurodegeneracja i choroby prionowe

    • Pojawienie się nowych wariantów SARSCoV2

    • Integracja genu białka kolca z ludzkim DNA


Charakter i różnorodność działań niepożądanych zgłoszonych do „Systemu Yellow Card” są zgodne z potencjalnymi patologiami opisanymi w tym artykule i poparte innymi niedawnymi pracami naukowymi na temat szkód wywoływanych przez szczepionkę, w których pośredniczy białko kolca (2,3).

Teraz jest oczywiste, że te produkty w krwiobiegu są toksyczne dla ludzi.

WYMAGANE JEST NATYCHMIASTOWE WSTRZYMANIE PROGRAMU SZCZEPIEŃ, podczas gdy przeprowadzana jest pełna i niezależna analiza bezpieczeństwa w celu zbadania pełnego zakresu szkód, które według danych z brytyjskiej Yellow Card obejmują: 

chorobę zakrzepowo-zatorową,

wieloukładową chorobę zapalną,

supresję immunologiczną,

autoimmunizację i anafilaksję,

a także wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE).


Ze względu na potrzebę doraźnego postępowania nie wyszczególniliśmy wszystkich działań niepożądanych w niniejszym raporcie wstępnym. 

Istniejące dane z „Yellow Card” obejmujące okres prawie pięciu miesięcy wskazują, że STOPIEŃ ZACHOROWALNOŚCI I ŚMIERTELNOŚCI ZWIĄZANYCH ZE SZCZEPIONKAMI COVID-19 JEST BEZPRECEDENSOWY.


Dane dotyczące wieku i płci, a także czas od szczepienia, są wymagane, aby poszerzyć naszą analizę, dlatego wysłaliśmy w tym zakresie wnioski o dostęp do informacji publicznej (FOIR) do Agencja ds. Regulacji Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA).


Ponadto konieczna jest PILNA OCENA I DYSKUSJA NIEZALEŻNYCH EKSPERTÓW, aby ocenić, czy nowe szczepionki mogą powodować mutacje genów wśród biorców, co sugeruje występowanie NIEZWYKLE RZADKICH ZABURZEŃ GENETYCZNYCH, takich jak napadowe ekstremalne zaburzenie bólowe (PEPD).

Oprócz 11 przypadków PEPD w systemie Yellow Card, obecnie istnieje 12 zgłoszeń tego niezwykle rzadkiego stanu w bazie danych Vigiaccess.org WHO i 10 w bazie danych nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków (EUDRA).

Czy te działania niepożądane występują u niemowląt zaszczepionych kobiet w ciąży, czy też przypadkowo wśród zaszczepionych dorosłych? To pytanie wymaga pilnej uwagi.


Lubię to! Skomentuj13 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale