JA-woJOWnik JA-woJOWnik
127
BLOG

Jeśli JOW, to silna władza prezydencka.

JA-woJOWnik JA-woJOWnik Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 11

Na moim blogu jeden z komentatorów zwrócił uwagę na utworzenie silnej władzy prezydenckiej

https://www.salon24.pl/u/ja-wojownik/1377695,ordynacja-wyborcza-kluczem-silnego-panstwa#comment-26221464


Jeśli JOW, to silna władza prezydencka.

Po pierwsze, silna władza wykonawcza prezydencka - prezydent odwołuje i powołuje premiera nie musząc się liczyć z większością sejmową. Może też rozwiązać Sejm.
Po drugie, resorty siłowe w ręku Prezydenta (dawniej król).
Po trzecie, Prezydent bez kadencji, można go odwołać w głosowaniu powszechnym, nie częściej niż raz na 4 lata, wskazując kontrkandydata.
Po czwarte, Senat bez kadencji, nie wybierany, są to ludzie z klucza opisanego w Konstytucji (dawniej rada królewska)
Po piąte, bierne prawo wyborcze powodujące zniesienie znaczenia partii politycznych. Posłowie nie startują z list partyjnych, mogą z logo partii.
Po szóste, Sejm może nie wyrazić zgody na dekrety prezydenckie w kwestii jego kompetencji (większością 2/3 posłów) czy propozycje premiera (50% plus 1). Sejm może przegłosować ustawę (50% plus 1), ale prawo to jest martwe bez zgody prezydenta.
Po siódme, Prezydenta może odwołać z funkcji tylko naród. Wystarczy wniosek 2 mln obywateli, 2/3 Sejmu lub 50% plus jeden Senatu do przeprowadzenia takiego referendum. Wniosek 2 mln obywateli liczy się tak, że rodzina z niepełnoletnim dzieckiem ma prawo do 3 głosów (2x1,5). System pro natalny, a w jego centrum rodzina.
Po ósme, Prezydent ma prawo do pozbawienia obywatelstwa oraz orzeczenia banicji w stosunku do każdej osoby, o ile nie przeciwstawia się temu 2/3 Sejmu czy 50% plus 1 Senatu (nie dotyczy parlamentarzystów i ich rodzin).
Po dziewiąte, media kształtujące świadomość Polaków, a w szczególność informacyjne, nie mogą być w rękach kapitału zagranicznego.
Po dziesiąte, sędziowie są wybierani w okręgach sadowych jak politycy, muszą w danym okręgu mieszkać minimum 5 lat, a ich niepełnoletnie dzieci chodzić do szkół w których dany sędzia sądzi.

Po jedenaste, we wszelkich sprawach nieopisanych w Konstytucji lub niejasnych prawnie - rozstrzyga Prezydent.
https://www.salon24.pl/u/carcajou/1370081,partia-niepodleglosc-zbieramy-podpisy


Ponieważ tematem JOW zainteresowałem się na I konferencji w Nysie (chyba był to rok 1999), uważam za właściwe przyjrzenie się tej propozycji.

Należy zacząć od obowiązującej Konstytucji, która głosi wprost, że państwo polskie jest ustrojem demokratycznym. W tym ustroju społeczeństwo (osoby pełnoletnie posiadające czynne i bierne prawo do udziału w głosowaniu) sprawuje władzę pośrednią poprzez wybory powszechne 460 posłów tworzących Sejm - jako najwyższy organ władzy oraz 100 senatorów - którzy stanowią   Izbę Wyższą polskiego Sejmu.

Kompetencje Sejmu (jako izba niższa) oraz Senatu (Izba Wyższa) ustalają stosowne ustawy.

Bez wdawania się w dalszy opis obowiązującej wykładni Konstytucji warto zastanowić się nad wskazaną propozycją:


1. Jeśli JOW to...

Co ma piernik do wiatraka ? Ordynacja wyborcza to zasady wyłaniania kandydatów do parlamentu. Polski parlament składa się z dwóch Izb - Izby Niższej jako Sejmu i wyższej - jako Senatu. Jeśli rozważamy ideę Jednomandatowych Okręgów Wyborczych - to - przynajmniej koncepcji założycielskiej - ordynacja JOW miałaby dotyczyć wyłącznie wyborów kandydatów na posłów do Sejmu.

Organizacja okręgów wyborczych jest na tyle skomplikowana, że wystarczy do wyboru posłów. Sejm jest najważniejszym organem władzy w państwie, senat - jako Izba Wyższa polskiego parlamentu - z założenia jest organem nadzorującym praw - idłowe wykonanie procedur legislacyjnych i tworzenie specjalnych okręgów wyborczych dla senatu owszem - może i ma sens, ale czy tak musi być ?


2. Rola Prezydenta Państwa jest wyraźnie określona. Proponowane zwiększenie kompetencji prezydenta państwa może kolidować z normami ustalonymi Konstytucją. Konstytucja wyraźnie wskazuje, że to NARÓD jest władny stanowić o swoich prawach i obowiązkach. Dlatego stawianie prezydenta państwa ponad Suwerena wydaje się być tworzeniem struktury dyktatorskiej.


3. Rola prezesa rady ministrów (premiera) jest w Konstytucji określona jako najwyższy organ administracji państwowej - wyraźnie rozgraniczono - czym innym jest władza stanowiąca (Sejm) a czym innym władza administracyjna (rząd). Mamy tutaj wyraźny podział władzy - stanowiącej - SEJM i wykonawczej (administracji państwem) - RZĄD.

4. Władzę w państwie sprawuje NARÓD za pośrednictwem 460 posłów. Prezydent jest tutaj koordynatorem i jednoosobowym reprezentantem władzy w państwie. Rząd nie jest władzą stanowiącą, jest organem sprawującym nadzór nad porządkiem prawnym w ramach ustaw przyjętych przez sejm. Premier realizuje oczekiwania społeczeństwa, jest mianowany przez prezydenta państwa w trybie odrębnych norm prawnych.


5. Prawdopodobnie te cztery punkty w całości wyczerpują propozycję @Carcajou. Dlatego pozostałe jego koncepcje pomijam jako wkraczające w normy przyjęte w KONSTYTUCJI.


Tekst źródłowy:

https://www.salon24.pl/u/ja-wojownik/1377695,ordynacja-wyborcza-kluczem-silnego-panstwa
JA-woJOWnik
O mnie JA-woJOWnik

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest pochodną właściwych relacji społeczno-gospodarczych w państwie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka