6 obserwujących
45 notek
13k odsłon
  121   2

UE - SKARGA NA CZYSTY RASIZM

Sydney Jewish Museum
Sydney Jewish Museum


Domagam się od władz Rzeczypospolitej, w imieniu Polaków i braci Słowian, o wystąpienie do wszystkich odpowiednich międzynarodowych instytucji i trybunałów do walki z rasizmem, łącznie z ONZ - Organizacją Narodów Zjednoczonych, a przede wszystkim ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) - Europejskiej Komisji przeciw Rasizmowi i Nietolerancji, o rozpoczęcie procedury w stosunku do władz Unii Europejskiej – Komisji, Parlamentowi, a także TSUE – Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej o notoryczne rasistowskie działania i decyzje w stosunku do państw Europy Wschodniej, będących przez dziesięciolecia pod jarzmem zbrodniczego sowieckiego komunizmu ZSRR i Rosji.

W momencie, gdy na całym świecie uznaje się rasizm za wielką krzywdę wyrządzoną milionom ludzi, gdy nawet przeprasza się za to na kolanach, Unia przy każdej okazji, z pełną premedytacją i pogardą do "podludzi" nie dopuszcza, by w stosunku do narodów dużego obszaru Europy, stosować reguły i prawo identyczne jak w pozostałej części kontynentu.
Trybunał Sprawiedliwości UE tłumaczy swoje niesprawiedliwe wyroki i decyzje tym, że na wschodzie jest "inna kultura prawna", mimo niezbitych faktów, że działania państw zza byłej "żelaznej kurtyny", są identyczne jak te stosowane przez pozostałe państwa wspólnoty.
Decyzje swoje TSUE wydaje łamiąc wszelkie zasady praworządności. Arbitralnie, a nawet jednoosobowo. Nie ma to nic wspólnego z prawnymi procedurami i raczej przypomina lincz – instrument często stosowany przez państwa kolonialne. Samosąd.
Parlament UE i Komisja Europejska natomiast stosują wszelkie nielegalne i poza traktatowe metody, jakich używa się w stosunku do państw podbitych.
Można więc mieć wątpliwości, czy w roku 2004, przyjmowanie do Unii Europejskiej grupę państw, które wyzwoliły się spod sowieckiego reżimu, było szczerym aktem dokooptowania do wspólnoty europejskiej, czy raczej aktem kolonizacji i podboju.
Mając dzisiaj 17 lat doświadczenia i obiektywnej obserwacji, mamy przekonanie, że Unii raczej chodzi o podbój nowych terytoriów, by korzystać z zasobów ludzkich i naturalnych, niż pozyskać nowych, równorzędnych partnerów.
To ukryta pod przykrywką podnoszenia standardów etycznych i prawnych, postępu i wzrostu dobrobytu; pospolita, w dawnym stylu czasów feudalnych. eksploatacja państw post-sowieckich.
Świadczy o tym fakt, że gdy tylko którekolwiek z tych państw rzeczywiście usiłuje się wzmocnić i prawidłowo rozwijać, budując własną suwerenność i dobrobyt obywateli, wywołuje to natychmiast gwałtowną reakcję sprzeciwu zarówno parlamentu, jak i komisji europejskiej.
Odpowiedź jest ostra i jednoznaczna, jednocześnie łamiąca wszelkie traktatowe umowy – nie wolno wam realizować samodzielnych projektów. Tylko te, które płyną z Brukseli i tylko te, na które jest zgoda Unii.
Jak w przypadku Polski – nie wolno wam dbać o zdrowie Puszczy Białowieskiej; nie wolno wam umacniać tradycyjnego modelu rodziny; nie wolno wam manipulować przy naprawach systemu sprawiedliwości; budowa elektrowni atomowych jest niedopuszczalna. NIE BO NIE.
Wszelkie, mimo tego, dokonania, jak "nowa" Krajowa Rada Sądownictwa, czy obecny Trybunał Konstytucyjny są nieważne, bo nie uzyskały naszej akceptacji.
A prezydent, sejm i rząd, które nieposłusznie realizuje takie anty-unijne zadania natychmiast powinien podać się do dymisji, a my zatwierdzimy nową władzę, zgodnie ze standardami UE.
Złamanie takich zasad będzie dotkliwie karane.
Przypadkiem wszystkie wschodnioeuropejskie i postsowieckie państwa zamieszkałe są przez ludy słowiańskie.

W naszej pamięci narodowej ciągle istnieje stworzony w 1941 roku pod pod kierownictwem Heinricha Himmlera, drugiego po Adolfie Hitlerze wodza Niemiec Generalny Plan Wschodni (niem. Generalplan Ost, GPO) –
nazistowski plan osiedleńczy i germanizacyjny terytoriów Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, położonych na wschód od granicy III Rzeszy sprzed września 1939 .
Ten ściśle tajny dokument jednak przetrwał po wojnie, mimo niemieckich wysiłków, i wiemy, że założono w nim: - po Holocauście – całkowitej eksterminacji Żydów, to samo ma się stać ze Słowianami.
Generalny Plan Wschodni był podzielony na Mały Plan – na okres wojny – i duży Plan (Grosse Planung) – realizowany przez 30 lat po zakończeniu wojny.
Ostatecznym celem „Dużego Planu” była germanizacja elementów „wartościowych rasowo”, czyli osobników posiadających z punktu widzenia niemieckiej eugeniki pożądane cechy rasowe, przekształcenie grupy ok. 14 mln ludzi w niewolników w charakterze siły roboczej oraz wysiedlenie na Syberię lub wyniszczenie 51 milionów Słowian, (w tym 80-85% Polaków, 50% Czechów i Morawian, 65% Ukraińców i 75% Białorusinów. [*]

Czyżby przywódcy Unii Europejskiej – ci formalni i ci wielcy, skrywający się w cieniu, powrócili do nazistowskich knowań i zdecydowali się jednak wyniszczyć "Rasę Słowiańską"?

Czy mamy prawo do takich obaw, obserwując wrogi i deprecjonujący nas stosunek Unii?

Dlatego właśnie domagamy się od polskich władz na najwyższym szczeblu, uruchomienia międzynarodowych organizacji i instytucji w celu sprawdzenia, czy nie mamy ponownie, po 76 latach od ludobójczej, wywołanej przez zbrodnicze Niemcy II Wojny Światowej, rasistowskiej napaści na słowiańskie narody Europy Wschodniej.

A obłędny i morderczy Grosse Planung Heinricha Himlera i całych Niemiec, nie został zamknięty przyciskiem STOP, tylko zatrzymany klawiszem PAUSE, czekając na właściwy moment.

SKĄD MAMY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE NARÓD, KTÓRY JUŻ RAZ STWORZYŁ TAK POTWORNY PROJEKT NIE UCZYNI TEGO PONOWNIE?
Jak mówią Anglicy – Leopard doesn't change its spots – lampart nie może zmienić swoich centek.
.
Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale