0 obserwujących
167 notek
261k odsłon
  792   0

Komornicy to mają przechlapane. Nawet, jak nic akurat nie nabroją

Od kilku dni niektóre media żyją sprawą zajętych przez komornika sądowego z Łukowa wozów strażackich. Wozy zostały zajęte u mechanika, który miał je naprawić. Wobec mechanika jest prowadzone postępowanie egzekucyjne i dlatego komornik zajął stojące u niego owe nieszczęsne pojazdy. Zajęte wozy należą do OSP Lipno oraz OSP Wysoczyn. Reportaże o zajęciu ukazały się w kilku telewizjach (TVN, Interwencja Polsat, TVP.Info).   

 

"Mamy tu wystrugane kije leszczynowe"

W Interwencji Jerzy Garucki, wójt gminy Platerów a zarazem prezes OSP Lipno tak powiedział: Ten samochód zostanie odebrany z zakładu naprawczego. Nikomu go nie oddamy. A jak komornik będzie podnosił rękę, to mamy tu wystrugane kije leszczynowe. Każdy ze strażaków kij dostanie. Prawo weźmiemy w swoje ręce.

 

W dniu 22 czerwca Krajowa Rada Komornicza wydała oświadczenie, które w zupełnie innym świetle stawia kwestię zajętych wozów:

 

W związku z materiałem dotyczącym zajęcia wozów strażackich, który ukazał się m.in. w TVN24 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/komornik-z-lukowa-zajal-dwa-wozy-strazackie,553505.html http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/komornik-zajal-wozy-strazackie-i-chce-je-zlicytowac-choc-nie-naleza-do-dluznika,553457.html Krajowa Rada Komornicza, uznała za niezbędne zamieszczenie wyjaśnień i informacji, które znane były dziennikarzowi realizującemu materiał, a zostały całkowicie w nim pominięte. Samorząd komorników sądowych jednocześnie informuje, że wydźwięk zamieszczonego dokumentu byłby kompletny, gdyby zawierał informacje, co do okoliczności zajęcia wozów strażackich, a w szczególności te wskazane poniżej:

1) dłużnik prowadził działalność gospodarczą o nazwie “Prywatna Straż Pożarna”, co jest informacją jawną znajdującą się w internetowym systemie rejestru działalności gospodarczych, a zajmującą się m.in. sprzedażą nowych i używanych wozów strażackich,

2) pojazdy zostały zajęte na wniosek wierzycieli, którym dłużnik nie dokonywał spłat należności stwierdzonych tytułami wykonawczymi. W chwili prowadzenia czynności znajdowały się one we władaniu dłużnika, zatem w oparciu o reguły obowiązujące w przepisie art. 845 kpc komornik mógł na podstawie okoliczności sprawy dokonać ich zajęcia. Charakter i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej przez dłużnika pozwalały w sposób uzasadniony przyjąć, że pojazdy dłużnik mógł odkupić od dotychczasowych właścicieli, w szczególności, że w trakcie czynności nie zostały przedstawione żadne dokumenty potwierdzające, kto jest właścicielem wozów strażackich

3) komornik sądowy nie odbierał dłużnikowi pojazdów - zajął je poprzez wpisanie do protokołu zajęcia, powierzając dozór nad nimi dłużnikowi

4) z wyjaśnień komornika wynika, iż aktualnie samochody są we władaniu właściwych jednostek straży pożarnych. Nie została wyznaczona licytacja, natomiast, jak przewiduje procedura, niezbędne jest zwolnienie pojazdów przez sąd, chyba że każdy z wierzycieli wcześniej złoży wniosek o zwolnienie, o czym komornik informuje wierzycieli. Niemniej Krajowa Rada Komornicza podjęła decyzję o zapoznaniu się ze sprawą, w celu wyjaśnienia jej wszystkich okoliczności - czytam w oświadczeniu.

 

 

We władaniu dłużnika

W Kodeksie postępowania cywilnego sprawa zajęcia ruchomości jest tak uregulowana (przepis bardzo stary):

 

Art. 845.§ 1 kpc. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

§ 2a. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.

§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości ponad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych.

 

 

Z paragrafu 1 jasno wynika, że komornik sądowy z Łukowa Grzegorz Bartyś musiał zająć pojazdy. W jednym przypadku nie musiałby tego uczynić: gdy byłby z nim wierzyciel i oświadczyłby, że wnosi o zwolnienie tych pojazdów spod zajęcia. 

Nieżyjący już autorytet w prawie egzekucyjnym Edmund Wengerek w komentarzu do art. 845 § 1 kpc napisał:

"Władanie" oznacza faktyczną dyspozycję przedmiotem władanym bez względu na stosunek prawny władającego do tego przedmiotu. Komornik przystępując do zajęcia, nie jest ani zobowiązany, ani uprawniony do badania, w jakim stosunku prawnym dłużnik pozostaje do ruchomości, a więc, czy jest właścicielem, użytkownikiem, czy też posiada rzecz w imieniu osoby trzeciej. Komornik stwierdza jedynie, czy dłużnik faktycznie ruchomością dysponuje (w swym mieszkaniu, warsztacie lub magazynie).

 

Wszystko wskazuje na to, że komornik z Łukowa działał zgodnie z prawem. Że tak naprawdę być może winne są przepisy prawa. Powracając do tytułu, że komornicy mają niekiedy przechlapane. Bo tak naprawdę "afera" z  zajętymi  wozami strażackimi winna toczyć się wokół tematu ewentualnej zmiany art. 845 kpc. Tylko kogo by takie programy zainteresowały. Komornik zajmujący być może bezprawnie wozy strażackie - to jest to.

Oj macie komornicy medialnie przechlapane. Ale na własne życzenie, bo są wśród was "czarne owce", które mogą bezkarnie działać do czasu, jak media zajmą się tematem. W tym wypadku chyba przestrzeliły, ale kogo to obchodzi. Skoro medialnie jest, ze działacie poza prawem, to jedno działanie zgodne z prawem może potwierdzać ten ogólny medialny trend. I tak to działa niestety (dla komorników).

Lubię to! Skomentuj7 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka