Jerzy Przystawa Jerzy Przystawa
653
BLOG

Do Ambasadora Rumunii w Polsce

Jerzy Przystawa Jerzy Przystawa Polityka Obserwuj notkę 17

 

Warszawa, 1 czerwca 2012

 

 

 

 

Jego Ekscelencja

Pan Gheorghe Predescu

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rumunii

w Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Fryderyka Chopina 10

00-559 Warszawa

 

Ekscelencjo,

 

Piszę do Pana w imieniu Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, który od wielu lat zabiega o wprowadzenie w Polsce, w wyborach do Sejmu, systemu wyborczego na wzór takiego, jaki obowiązuje w najwyżej rozwiniętych demokracjach, jak Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada i inne. Jesteśmy bowiem przekonani, że taki system wyborczy wprowadziłby w polityce państwowej polskiej odpowiedzialność indywidualną wybranych polityków przed wyborcami, dając społeczeństwu efektywną kontrolę nad postępowaniem i jakością klasy politycznej. Cieszymy się więc niezmiernie, że taki właśnie system został uchwalony przez Parlament Rumuński. Mamy głęboką nadzieję, że Prezydent Rumunii niebawem tę nową ustawę podpisze i stanie się ona obowiązującym prawem.

 

Rumunia jest pierwszym krajem w całym b. bloku sowieckim, która zdecydowała się na ten doniosły krok, a politycy rumuńscy dają nam wszystkim przykład, że politycy są w stanie wznieść się nad wąskie interesy partyjne i wprowadzić instytucje demokratyczne, które ich działanie poddadzą skutecznej kontroli obywatelskiej. Ufamy, że za Waszym przykładem pójdą politycy polscy, a może też i innych krajów w podobnej sytuacji. Dlatego kierujemy na Pańskie ręce wyrazy najwyższego uznania, gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności dla Pańskiego Kraju i Jego Obywateli.

 

Składając nasze najlepsze życzenia nie zapominamy, że Rumunia była jedynym krajem, który okazał Polsce i Polakom prawdziwą pomoc w chwili katastrofy dziejowej, jaką była napaść na nasz kraj, ze strony Niemiec i Sowietów, we wrześniu 1939 roku. Ten historyczny fakt nakłada na nas obowiązek wzajemności i śledzenia rozwoju Rumunii ze szczególną uwagą.

 

Bylibyśmy zobowiązani, gdyby Pan Ambasador, albo osoby przez Niego wskazane mogły podzielić się z nami doświadczeniami rumuńskimi, albowiem te doświadczenia maja ogromne znaczenia dla nas wszystkich.

 

Proszę przyjąć, Ekscelencjo, wyrazy najgłębszego szacunku,

 

 

Jerzy Przystawa

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego

"Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

Biuro Krajowe, Wrocław, ul. Białoskórnicza 3/1

 

Strona Ruchu JOW Pomóż wprowadzić JOW

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka