Józef Brynkus
Wasze sprawy są moimi!
7 obserwujących
328 notek
228k odsłon
  1104   0

Posiedzenie Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W poniedziałek (11.09.2017r.) odbyło się w Pałacu Prezydenckim inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Komitet wpisuje się w propozycje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dotyczące szczególnego uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały wyrażone w Ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionej, jako projekt prezydencki do Sejmu RP w dniu 10 listopada 2016 r. – w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

W Sejmie RP ustawę uchwalono w atmosferze konsensusu, Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 27 kwietnia 2017 r. Zgodnie z ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP celem komitetu jest stworzenie ram organizacyjnych, które umożliwią przygotowanie uroczystości odbywających się w latach 2017-2021.

Realizację zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości powierzono Komitetowi Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu wchodzą trzy kategorie osób – najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład komitetu z mocy ustawy wchodzą:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (jednocześnie, jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość)
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Rady Ministrów
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Minister Obrony Narodowej
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Minister Spraw Zagranicznych
 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do Komitetu Narodowych obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP powołał:

1) przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań:

– Józefa Brynkusa – Klub Poselski Kukiz’15,

– Bogusława Gorskiego – Polska Partia Socjalistyczna,

– Hannę Gronkiewicz-Waltz – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej,

– Dariusza Klimczaka – Polskie Stronnictwo Ludowe;

 

2) przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych:

– ks. abp. Stanisława Gądeckiego – Konferencja Episkopatu Polski,

– ks. abp. Sawę – Michała Hrycuniaka – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,

– muftiego Tomasza Miśkiewicza – Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej,

– ks. bp. Jerzego Samca – Polska Rada Ekumeniczna,

– Michaela Schudricha – Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3) przedstawicieli środowisk kultury i nauki:

– Andrzeja Białasa – Polska Akademia Umiejętności,

– Jacka Bromskiego – Stowarzyszenie Filmowców Polskich,

– Jerzego Duszyńskiego – Polska Akademia Nauk,

– Jana Gogolewskiego – Związek Rzemiosła Polskiego,

– Antoniego Jackowskiego – Polskie Towarzystwo Geograficzne,

– Janusza Janowskiego – Związek Polskich Artystów Plastyków,

– Adolfa Juzwenkę – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

– Mieczysława Kominka – Związek Kompozytorów Polskich,

– Krzysztofa Koneckiego – Polskie Towarzystwo Socjologiczne,

– Jacka Kurskiego – Telewizja Polska S.A.,

– Olgierda Łukaszewicza – ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji,

– Waldemara Majchera – Stowarzyszenie Twórców Ludowych,

–  Krzysztofa Mikulskiego – Polskie Towarzystwo Historyczne,

–  Annę Nasiłowską-Rek – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,

–  Michała Niezabitowskiego – Stowarzyszenie Muzealników Polskich,

–  Sławomira Ratajskiego – Polski Komitet do spraw UNESCO,

–  Jolantę Rycerską – Związek Polskich Artystów Fotografików,

–  Jacka Sobalę – Polskie Radio S.A.,

–  Elżbietę Stefańczyk – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,

–  Jana Szmidta – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

– Mariusza Ścisło – Stowarzyszenie Architektów Polskich,

 

4) przedstawicieli samorządu terytorialnego:

– Zygmunta Frankiewicza – Związek Miast Polskich,

Lubię to! Skomentuj12 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka