Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
12 obserwujących
183 notki
45k odsłon
132 odsłony

Cukrownia „Kruszwica” SA

Wykop Skomentuj1

    Powstałe 11 grudnia 1880 r. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni „Kruszwica” dysponowało kapitałem 2484000 marek. Akcje były imienne, miały nominał 500 marek. Zatrudnienie wynosiło 400 osób, a w sezonie wzrastało do 800. Od pierwszych lat istnienia Cukrownia dysponowała znacznym taborem wąskotorowym, a długość torów dochodziła do 150 km. Do 1920 r. Cukrownia produkowała cukier żółty, a od tego roku, po wyposażeniu w urządzenia do rafinacji – cukier biały.

    Kapitał akcyjny Towarzystwa w w 1921 r. wynosił 6 000 000 mkp. Radę Nadzorczą w 1921 r, tworzyli: Józef Grabski (prezes), Stanisław Turno (wiceprezes), J. Turno, dr B. Amrogowicz, W. von. Gierke i dr L. Levy. Zarząd stanowili: Czesław Krzymuski i dr Edward Trzciński. Wypłacana w tym okresie dywidenda wynosiła 20% za sezon 1919 - 1921, i 70%. za 1921/22.

    W 1925 r. kapitał Spółki wynosił 3 000 000 zł. Prezesem Rady Nadzorczej był Stanisław Turno, z Zarząd nie zmienił się. Produkcja cukru w sezonie 1925/26 wyniosła 164 217 q, a plantacje miały powierzchnię 4 257 ha.

    Cukrownia była istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość miasta w różnych aspektach. Oprócz miejsc pracy udostępniała tabor wodny dla celów turystycznych, była właścicielem miejscowego kina.

    Modernizacja przeprowadzona w 1929 r. spowodowała, że zakład stał się najnowocześniejszą cukrownią w ówczesnej Polsce.

    W latach 30. XX wieku Spółka dysponowała kapitałem wynoszącym 4 500 000 zł, podzielonym na 4500 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1000 zł. W tym okresie Spółka regularnie wypłacała dywidendę 5-8%.

    Funkcjonowanie zakładu jako spółki akcyjnej zakończyło się 9 września 1939 r. po zajęciu Kruszwicy przez wojska niemieckie.

    Zakład przetrwał działania wojenne, a w 1945 r. został upaństwowiony. Cukrownia funkcjonuje do dzisiaj; jest nowoczesnym zakładem. Od 2003 r. jest oddziałem Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

image

Akcja na okaziciela Cukrowni Kruszwica SA o wartości nominalnej 1000 zł z 24 czerwca 1929 r.image

Źródło: https://www.kruszwica.tk/news.php?readmore=626
Źródła:

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie „Gazety Cukrowej”, Warszawa 1926.

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922.

www.kruszwica.tk


Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka