Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
15 obserwujących
199 notek
49k odsłon
  144   0

„Nafta” SA

   Spółka, mająca siedzibę we Lwowie przy pl. Mariackim 8, powstała w 1921 r. w celu wydobywania, przerabiania, rafinowania, zużywania olejów skalnych i pokrewnych produktów, a w szczególności nabywania lub dzierżawy służących do tego nieruchomości, oraz zakładania, nabywania, dzierżawy i prowadzenia zakładów przemysłowych służących do wydobywania, przerabiania i rafinowania olejów skalnych i pokrewnych produktów, a także nabywania środków transportu tych produktów. Statut określał również nazwę spółki w językach niemieckim, angielskim i holenderskim. Dla realizacji celów Spółka posiadała kopalnie ropy i gazu ziemnego w Borysławiu, Bitkowie, Mraźnicy, Równem i Rogach, gazoliniarnie w Borysławiu, Równem i Tustanowicach, rafinerię naftową w Drohobyczu oraz fabrykę maszyn i narzędzi wiertniczych w Borysławiu. Rafineria w Drohobyczu miała zdolność przerobową 42 000 ton/rok. Posiadała atmosferyczną i próżniową destylację kotłową ropy, rafinację kwasową nafty i olejów, fabrykę parafiny oraz produkcję asfaltów.

   Kapitał akcyjny Spółki wynosił 33 000 000 mkp i był podzielony na 165 000 akcji na okaziciela po 200 mkp każda. Założycielami Spółki byli: Bank Dyskontowy Warszawski, Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie, dr Stanisław hr. Mycielski i dr Emil Parnas.

   W 1927 r. Spółka zatrudniała 260 pracowników. Miała również udziały w „Pionier” SA (10%). W 1936 r. wydobycie w zakładach Spółki wyniosło 18 000 ton ropy i 19 500 000 m3 gazu.

   Pod koniec lat 30. XX w. Radę Nadzorczą Spółki tworzyli: Władysław Stesłowicz, Marceli Boucherie, Pierre F. Masurel, Kazimierz Gałecki, Gustaw Weintraub, Marian Lisowiecki, Juliusz Twardowski i Zygmunt Bielski, a Zarząd: Wiktor Hłasko, Józef Gajl, Edward Nelh, Jerzy M. Kozicki oraz Edward Kreps. Kapitał spółki wynosił w tym czasie 20 550 000 zł.

image

Dwujęzyczna akcja na okaziciela spółki „Nafta” SA o wartości nominalnej 30 zł z dnia 2 marca 1926r.

Źródła:

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 31.01.1923, nr 25.

Historia polskiego przemysłu naftowego. Red. R. Wolwowicz, Brzozów-Kraków 1995.Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.


Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka