Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
15 obserwujących
205 notek
50k odsłon
  48   0

Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń „Vita”

   Towarzystwo zostało założone w 1919 r. Celem jego działalności były ubezpieczenia na życie i od nieszczęśliwych wypadków. Siedziba Towarzystwa znajdowała się w Warszawie przy pl. Napoleona 3, następnie przy ul. Fredry 2. Towarzystwo miało oddziały w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Grudziądzu, Wilnie i we Lwowie, a później również w Bydgoszczy i Katowicach. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosił 5 000 000 mkp. Za 1919 r. wypłacono 3% dywidendę. W tym czasie w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Władysław Kiślański (prezes), Henryk Grohman (wiceprezes), Władysław Braunstein, Bohdan Broniewski, Antoni Gintowt, dr Marjan Głowacki, Edward Heiman, Wilhelm Hordliczka, Józef Pfeiffer, Kazimierz Schwede. Dyrekcję stanowili: inż. Edward Missuna (dyrektor naczelny) i Stefan Gielg (dyrektor). Na początku lat 20. XX w. Towarzystwo działało wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń „Polonia”.

   W 1924 r., po przewalutowaniu, kapitał zakładowy Towarzystwa wynosił 500 zł. Rezygnacja ze wspólnego zarządzania Towarzystwami „Vita” i „Polonia”, a także zakup tego drugiego przez Assicurazioni Generali, doprowadziły do podniesienia kapitału zakładowego Towarzystwa w 1927 r. do 1 000 000 zł. W tym czasie Radę Nadzorczą tworzyli: Henri Stiefel, Władysław Braunstein, Wilhelm Hordliczka, Zbigniew Rozmanit, Josef Streislé i dr Stanisław Sławski. Dyrekcję stanowili: Stefan Gielg (dyrektor zarządzający) i Jan Rabcewicz-Zubkowski.

   Kapitał zakładowy w 1929 r. podniesiono do 2 000 000 zł i podzielono na 20 000 akcji imiennych o nominalnej wartości 100 zł.

   Na początku lat 30. XX w. siedzibę Towarzystwa przeniesiono na ul. Jasną 6 w Warszawie. W tym okresie Radę Nadzorczą stanowili: Wilhelm Hordliczka, Zbigniew Rozmanit, dr Stanisław Sławski, Paul Alther i dr Stanisław Wachowiak, a skład dyrekcji nie zmienił się.  Kapitał  w  1930 r.  wynosił  2 000 000 zł i podzielony był na 20 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł. 90% akcji Towarzystwa znajdowało się w rękach firmy Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft z Zurychu.

   W 1932 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Vita” SA połączyło się z Krakowskim Towarzystwem Wzajemnych Ubezpieczeń i przyjęło nazwę Towarzystwo Ubezpieczeń „Vita i Krakowskie” SA.

image

Akcja na okaziciela Towarzystwa Akcyjnego Ubezpieczeń „Vita” o wartości nominalnej 10 zł IV emisji z 1928 r.

image

Polisa ubezpieczenia na życie Towarzystwa Akcyjnego Ubezpieczeń "Vita" z 1920 r. 


Przy okazji publikowanej polisy proszę Szanownych Czytaczy o zwrócenie uwagi na osobę ubezpieczonego. Polecam poczytać co nieco o Michale Affanasowiczu. Piękna postać. Źródła: 

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929. Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1932. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1932.

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922, www.wbc.poznan.pl

Rocznik Państwowego Urzędu Kontroli Ubezpieczeń. Ministerstwo Skarbu Rzeczpospolitej, Warszawa 1924, www.jbc.bj.uj.edu.pl

Wilczek M.T.: Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołów-Kamionka 2018.


Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka