Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
16 obserwujących
195 notek
48k odsłon
  210   0

Nowa książka o papierach wartościowych

Ukazała się nowa książka Michała Wilczka związana z tematyką historycznych papierów wartościowych.

image

   W publikacji przedstawiono rozwój długoterminowego kredytu hipotecznego, świadczonego przez specjalnie do takiej działalności powołane instytucje, jak: towarzystwa kredytowe ziemskie i towarzystwa kredytowe miejskie, a także banki hipoteczne i banki państwowe. Historię działalności tych podmiotów opisano w powiązaniu z osobami kształtującymi ich działalność oraz zilustrowano emitowanymi przez nie listami zastawnymi, a w przypadku banków również ich akcjami.

   Część opracowania poświęcono siedzibom wymienionych instytucji. Są to często obecnie perełki architektury. Obiekty te przedstawiono na ilustracjach, w miarę możliwości pochodzących z epoki. Opisano ich style architektoniczne a także przybliżono sylwetki architektów. Publikacja obejmuje okres od końca XVIII w. do współczesności, a obszarowo – tereny trzech zaborów, Polski międzywojennej oraz współczesnej. Część wymienionych podmiotów miała niekoniecznie polski charakter, ale ich obszar działania pokrywa się z obecnymi granicami naszego państwa, a niektóre – odwrotnie, były zdecydowanie polskie, ale obszar ich aktywności współcześnie znajduje się poza granicami Polski.

   W liczącej 220 stron książce opisano 39 emitentów listów zastawnych, zawarto 64 ilustracje przedstawiające ich siedziby, zamieszczono reprodukcje 97 listów zastawnych i akcji. Indeks nazwisk zawiera 898 pozycji.

   W książce przedstawiono:

- Towarzystwa Kredytowe Ziemskie: Poznańskie, Warszawskie i Lwowskie,

- Towarzystwa Kredytowe Miejskie: Warszawy, Łodzi, Lublina, Kalisza, Płocka, Radomia, Kielc, Częstochowy, Łomży, Siedlec, Suwałk, Wilna, Białegostoku, a także Piotrkowskie, Lwowskie i Zachodnio-Polskie,

- Towarzystwo Kredytowe Przemysłu Polskiego,

- Banki Państwowe: Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, Państwowy Bank Rolny, Bank Gospodarstwa Krajowego,

- Banki hipoteczne: ABH we Lwowie, Bank Galicyjski, późniejszy Bank Małopolski, Wileński Bank Ziemski SA, Ziemski Bank Kredytowy we Lwowie oraz Bank Kredytu Hipotecznego w Warszawie, 

- Pozostałe instytucje kredytu długoterminowego na ziemiach polskich: Schlesische Landschaft, Schlesische Landeskreditanstalt, Pommersche Landschaft, Westpreuβische Landschaft, Danziger Hypothekenbank AG, Danziger Hypotheken-verein, Zemel'nij Bank Gìpotečnij u L'vovì Spiłka akcijna,

- Banki współczesne: Pekao Bank Hipoteczny SA, mBank Hipoteczny SA, PKO Bank Hipoteczny SA, ING Bank Hipoteczny SA.

image


image


image

image

image


imageimage

image

Książka Emitenci listów zastawnych na ziemiach polskich (1770-2020). Instytucje, ludzie, siedziby, finanse dostępna jest u autora bloga, a także przez Allegro.pl. 


* * *


Do tej pory tego autora ukazały się następujące książki związane z tematyką historycznych papierów wartościowych:

image

   W 2006 r. ukazała się pierwsza książka. Miała ona charakter regionalny, opisywała spółki akcyjne Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego, a granicę czasową stanowił rok 1945. Przedstawiono w niej 215 spółek i kilkadziesiąt ilustracji prezentujących papiery wartościowe emitowane przez te spółki. Opisywane spółki funkcjonowały w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Książka otrzymała wyróżnienie na 10. Targach Książki w Krakowie w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki w 2006 r.  

   Publikacja druga, z 2016 r., prezentowała przemysłowe spółki akcyjne dwudziestolecia międzywojennego. Przedstawiono w niej 173 przemysłowe spółki akcyjne działające w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym oraz reprodukcje ponad 210 emitowanych przez nie papierów wartościowych, głównie akcji. Prezentowane spółki przedstawiono według branż, w których działały.  

   W książce z 2017 r. przedstawiono 63 towarzystwa ubezpieczeniowe, działające w II Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 33 towarzystwa ubezpieczeniowe będące spółkami akcyjnymi, 15 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, 7 publicznych towarzystw ubezpieczeń, 7 zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych działających w II Rzeczypospolitej oraz 1 podmiot niebędący towarzystwem ubezpieczeniowym, prowadzący działalność ubezpieczeniową. Omawiając poszczególne towarzystwa, dokonano krótkiej charakterystyki ich działalności, zaprezentowano akcje przez nie emitowane oraz polisy ubezpieczeniowe.  


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka