Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
6 obserwujących
56 notek
14k odsłon
132 odsłony

Bank Cukrownictwa SA w Poznaniu

Wykop Skomentuj3

    Inicjatorem powstania Banku Cukrownictwa był Związek Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego,  który  zrzeszał  24  cukrownie  działające  w  byłym  zaborze  pruskim. Zawiązano go w 1921 r., łącząc z działającym od 1886 r. Bankiem Ziemskim w Poznaniu. Budynek Banku Cukrownictwa mieścił się przy ul. Seweryna Mielżyńskiego 7.

    Zgodnie ze statutem Bank Cukrownictwa miał na celu prowadzenie operacji bankowych i handlowych, zakładanie i popieranie przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych, handlowych, transportowych i kredytowych, a przede wszystkim popieranie potrzeb przemysłu cukrowego w Polsce, w tym skup i wyłączna hurtowa sprzedaż produktu skartelizowanego przemysłu cukrowniczego oraz operacje kredytu krótkoterminowego związane ze sprzedażą cukru i zaopatrywaniem cukrowni w węgiel i nawozy sztuczne. Bank miał oddziały: w Warszawie przy ul. Karowej 20, w Gdańsku, a następnie w Gdyni przy ul. Mściwoja 9 i we Lwowie przy ul. Akademickiej 7. Posiadał składnice cukru w: Białymstoku, Bielsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Nowych Hajdukach, Pińsku, Poznaniu, Warszawie i we Lwowie.

     Bank Cukrownictwa był od 1926 r. współwłaścicielem Brytyjsko-Polskiego Banku Handlowego SA (The British and Polish Trade Bank A.G.), a od 1934 r. Bałtyckiego Banku Komisyjnego (Baltische Kommissions-Bank A.G.). Obydwa te banki miały siedzibę w Wolnym Mieście Gdańsku. Bank Cukrownictwa był ponadto, od 1928 r., współwłaścicielem hotelu Bristol w Warszawie.

    Kapitał akcyjny początkowo wynosił 300 000 mkp,  w 1925 r. 4 000 000 zł; w 1927 r.  7 500 000 zł,  w  tym 67 000  akcji  na  okaziciela o wartości nominalnej 100 zł oraz 800 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1000 zł; w 1929 r. 9 000 000 zł, w tym 82000 akcji o wartości nominalnej 100 zł i 800 akcji o wartości nominalnej 1000 zł; w 1931 r. 12 000 000 zł, podzielony na 112 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł oraz 800 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1000 zł. Akcje Banku notowane były na giełdzie w Poznaniu. Spółka wypłacała zróżnicowaną dywidendę. W 1927 r. 14%, w latach 1928-1930 - 12%, a w latach 1932-1936 - 6%.

    Prezesem Rady Nadzorczej w latach 1921 – 1924 był Alfred Chłapowski, a w latach 1925 – 1939 Józef Żychliński. Zarząd w połowie lat 20. XX wieku stanowili Leon Brzeski, Władysław Demby, Leopold Hebda i Bolesław Mikulski.

    W 1936 r. prezesem Rady Nadzorczej był Józef Żychliński, a wiceprezesami byli: Edward Natanson, Ludwik Pannenko, Stanisław Karłowski, Stanisław Turno. Członkami Rady Nadzorczej byli w tym czasie między innymi: Mieczysław Broniewski, Leopold Hebda, dr Leopold Levy, Dobrogost Lossow, Leon Nowakowski, Karol Sachs. 12 osobowy Zarząd Spółki tworzyli między innymi: Józef Żychliński, Edward Natanson, Ludwik Pannenko, Stanisław Karłowski, Stanisław Turno, Mieczysław Broniewski, Władysław Psarski i Wiesław Tuchołka.

    Podczas II wojny światowej oddziały banku na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy zostały przez władze niemieckie zlikwidowane, a ich majątek skonfiskowany, pozostawiono oddziały w Generalnej Guberni. W 1946 r. Bank postawiono w stan likwidacji.

image

Akcja o wartości nominalnej 100 zł Banku Cukrownictwa SA w Poznaniu z 2 stycznia 1926 r.


Przepraszam, że mieszam, ale 100 lecie RP wywołało we mnie obowiązek upamiętnienia tego pięknego jubileuszu. W związku z powyższym będą trzy dodatkowe notki o podobnym, ale nie do końca spójnym temacie. Serdecznie zaprasza na 20.00 w piątek, sobotę i niedzielę świąteczną.

Zwyczajne notki tradycyjnie w poniedziałki i czwartki.


Źródła:

Dziennik Urzędowy „Monitor Polski” z dnia 23 czerwca 1931 r. nr 142.

Morawski W. Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Muza SA, Warszawa 1998.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1930, Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1930.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie „Gazety Cukrowej”, Warszawa 1926.

Statut Banku Cukrownictwa SA w Poznaniu, Poznań 1931.

Szymczak Z. Działalność Banku Cukrownictwa w Poznaniu na rzecz skartelizowanego przemysłu cukrowniczego w Polsce, Poznań 1964.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka