Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
11 obserwujących
145 notek
34k odsłony
90 odsłon

Towarzystwo Cukrowni „Brześć Kujawski” SA

Wykop Skomentuj

    Od 1893 r. pod Brześciem Kujawskim działała spółka akcyjna dla budowy cukrowni oraz wyrabiania z niej mączki cukrowej i rafinady we wszystkich postaciach pod firmą: Towarzystwo Akcyjne Cukrownia „Brześć Kujawski” z kapitałem zakładowym 500 000 rubli. W skład pierwszego Zarządu Spółki weszli: W. Wizbek (prezes), H. Haack (wiceprezes), Zygmunt Lubiński, Marcin Krzymuski i Bronisław Werner. W listopadzie 1920 r. powiększono kapitał zakładowy Spółki, wynoszący 2 160 000 mkp, o 12 840 000 mkp w wyniku przewalutowania wartości książkowej majątku ruchomego, wynoszącej 1 750 397 rubli według bilansu na dzień 1 lipca 1915 r. – na 16 620 858 mkp, tak że wartość jednej dotychczasowej akcji wyniosła 7500 mkp. Skasowano dotychczasowe akcje 500-rublowe, zamieniając je na trzy nowe o wartości nominalnej 2500 mkp. Jednocześnie zmieniono nazwę firmy na: Towarzystwo Cukrowni „Brześć Kujawski” SA. Siedzibą Spółki była wtedy osada fabryczna Cukrownia Brześć Kujawski. Zarząd Spółki znajdował się w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 7, a w latach późniejszych przy ul. Traugutta 3.

    Dotychczasowy kapitał Spółki w dniu 15 listopada 1920 r. został określony na 15 000 000 mkp, podzielony na 6000 akcji o wartości nominalnej 2500 mkp. W dniu 25 czerwca 1921 r. przeszacowano kapitał zakładowy Spółki na 40 000 000 mkp, a następnie w dniu 18 maja 1922 r. – na 640 000 000 mkp. Następnie, w dniu 20 maja 1925 r., kapitał został przewalutowany i wyniósł 4 800 000 zł, podzielony na 16 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 300 zł każda. Produkcja wynosiła 127 287 q, a powierzchnia plantacji – 4024 ha.

    Od 1923 r. do wybuchu II wojny światowej prezesem Zarządu był Stanisław Witraszewski. W 1923 r. pozostałymi członkami Zarządu byli: Władysław Nowca, Marian Sokołowski, Stefan Henisz i dr Leon Nowakowski. Ten ostatni w latach 1925 – 1937 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. W 1925 r. z Zarządu odeszli: Władysław Nowca i Stefan Henisz, a ich miejsce zajęli: Henryk Krzymuski i Witold Sokołowski. W 1928 r. Mariana Sokołowskiego zastąpił Tadeusz Karszo-Siedlewski.

    W dniu 4 maja 1937 r. nastąpiła fuzja spółki z powstałą w 1916 r. Spółką Akcyjną Fabryki Cukru „Choceń”. W jej wyniku kapitał Spółki został podniesiony do 7 200 000 zł i podzielony na 24 000 akcji o wartości nominalnej 300 zł. Siedziba Spółki została przeniesiona na ul. Smolną 14 w Warszawie. Produkcja dwóch cukrowni zmniejszyła się i wynosiła wtedy 116 250 q, a plantacje miały powierzchnię 2887 ha. W 1938 dyrektorem zarządzającym został Witold Sokołowski.

image

Akcja imienna Towarzystwa Cukrowni „Brześć Kujawski” SA o wartości nominalnej 300 zł z grudnia 1937 r.

Źródła:

Brejski E.: 110 lat Cukrowni Brześć Kujawski, „Gazeta Cukrownicza 2004, nr 7.

Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” z 29.11.1920, nr 271.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie „Gazety Cukrowej”, Warszawa 1926.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka