71 obserwujących
956 notek
783k odsłony
  1394   0

„specustawą w Pomnik Historii”: KALENDARIUM AFERY KÓRNICKIEJ

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 20 lutego 2015
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szanowni Państwo!


Dziękujemy wszystkim, którzy poparli nasz List Otwarty [TU: http://www.citizengo.org/pl/signit/15113/view] w sprawie zagrożenia Pomnika Historii – zespołu zamku, parku i kościoła w Kórniku. Niewątpliwie to między innymi dzięki Państwa zaangażowaniu – a mowa tu o gronie prawie pięciu tysięcy [obecnie juz ponad 7000 - aktualizacja 20 stycznia] osób dobrej woli! – udało się zwrócić uwagę na procedurę, która korzystała z „dziurawego” prawa, mogąc doprowadzić do degradacji cennego obiektu dziedzictwa narodowego.

Jednocześnie wyrażamy wdzięczność Panu Staroście Janowi Grabkowskiemu za szybką i skuteczną reakcję na nasz List.Pan Starosta wsparł nas, przecinając obawy o los procedur, które w tym trudnym, tzw. międzyświątecznym czasie mogły – jak się nam zdawało – zabłądzić w niepokojące okolice faktów dokonanych. Tak jak działo się to do tej pory przez ostanich dziesięć miesięcy.

Ale na tym nie koniec. Nie wolno nam teraz spuścić oka z „wielkopolskiego Wawelu”. Grono inicjatorów Listu Otwartego – historyków sztuki oraz miłośników naszej Małej i Wielkiej Ojczyzny – dalej będzie monitorować sytuację i jej rozwój. Pozwolimy sobie informować o tym Szanownych Państwa mejlowo, jak też umieszczając odpowiednie informacje na stronie internetowej. Gdyby ktoś z Państwa nie chciał, abyśmy go niepokoili przez internet, prosimy dać znać – mejlem zwrotnym.

Już teraz zamieszczamy poniżej skrótowe kalendariumzaistniałych wypadków - nie tylko tyczących się czubka tej góry lodowej, ale i niektórych okolicznych - po to, aby każdy mógł zasięgnąć właściwej informacji, oraz aby nikt nie mógł poczuć się niedoinformowany, zmanipulowany czy oszukany.

w imieniu inicjatorów Listu Otwartego w sprawie Pomnika Historii w Kórniku
dr hab. Jacek Kowalski
Przewodniczący Komisji Historii Sztuki
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Kórnik-Poznań 31 grudnia 2014

- - - - - - - - -

KALENDARIUM  « AFERY KÓRNICKIEJ »

w kolejności chronologicznej – od wydarzeń najnowszych do uprzednich uwaga: kalendarium będzie krok po kroku uzupełniane a mogące się tu zdarzyć drobne nieścisłości chronologiczne korygowane (nie wszystkie fakty sprzed grudnia 2014 roku jestem w tej chwili w stanie precyzyjnie umieścić na osi czasu i dokładnie opisać)

- - - - - - - - -

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W KONFERENCJI O KÓRNIKU
w dniu 22 LUTEGO 2015


Komitet do Spraw Rewitalizacji Zabytkowych Obszarów Wielkopolski
przy Komisji Historii Sztuki PTPN
i Biblioteka Kórnicka PAN zapraszają na konferencję
(pierwszą z przewidywanego cyklu):

KÓRNIIK.
URBANISTYCZNE PROBLEMY ZABYTKOWEGO MIASTA

Zamek Kórnicki • niedziela 22 II
godz. 15.00 - 19.00 • wstęp wolny


Rafał EYSYMONTT : Rewitalizacja małych miast  w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska. Podstawowe problemy
Mikołaj POTOCKI :  Powiązanie zamku z miastem Kórnik na przestrzeni wieków
Tadeusz ŻUCHOWSKI : Szczerba w pierzei
DYSKUSJA
Anna SMÓLSKA :  „Trakt kórnicki”. Autorska  koncepcja rozwiązania komunikacji pomiędzy Placem Niepodległości a dziedzińcem Zamku Kórnickiego
DYSKUSJA | PRZERWA
Mikołaj POTOCKI:  Nad starymi mapami. Ewolucja sieci ulic dawnego Kórnika
Piotr KORDUBA : Kórnickie życie między budynkami – rejestr i diagnoza przemian
Andrzej BILLERT : Życie na drogach. Zmiany  komunikacyjne w Kórniku na tle  współczesnych tendencji
DYSKUSJA

ZAPROSZENI REFERENCI:dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Rafał EYSYMONTT, członek Komitetu Narodowego ICOMOS, przewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, członek Dolnośląskiej Rady Ochrony Zabytków | mgr Mikołaj POTOCKI, kierownik Działu Muzealnego Biblioteki Kórnickiej PAN | Prof. dr hab. Tadeusz J. ŻUCHOWSKI,  dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM, członek ICOMOS oraz Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa | mgr inż. architekt Anna SMÓLSKA, Pracownia Projektowa  A.N.I. | dr hab. Piotr KORDUBA, historyk sztuki, ekspert ds. oceny projektów kulturalnych przy Urzędzie Miasta w Poznaniu oraz przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kulturowego | mgr inż. Andrzej BILLERT, projektant dróg

czwartek 19 lutego
– artykuł w "Kórniczaninie"


Prof. Tomasz Jasiński opublikował w "Kórniczaninie" kolejny tekst ("Pozostała nam tylko elewacja", „Kórniczanin” nr 4 [448], s 8-9), tym razem juz tylko pośrednio  odnoszący się do sporów z Urzędem Miasta i Gminy. Tekst jest odpowiedzią na zarzut, że Biblioteka Kórnicka PAN nic nie czyniła w sprawie kamieniczki przy Placu Niepodległości 50, którą miasto "planowało" rozebrać. Otrzymujemy opis prac juz przeprowadzonych przy tym budynku oraz starań o ich dofinansowanie. W zakończeniu czytamy: Znalazłem [...] kórnickich przedsiębiorców, którzy za 'odmieszkanie' gotowi byli przeprowadzić remont według wymogów konserwatorskich. Zwróciłem się do moich przełożonych, aby wyrazili na to zgodę. Sprawa jednak ciągle się odwleka, gdyż PAN czeka na plan zagospodarowania tej części Kórnika. Trudno się dziwić moim zwierzchnikom, gdyż bez planu trudno cokolwiek podejmować. Kilka dni temu również Pan Starosta Powiatowy Jan Grabkowski powiedział mi, że konflikt wokół układu urbanistycznego tej części Kórnika musi być rozwiązany w debacie publicznej, której elementem jest plan zagospodarowania publicznego. A zatem nie specustawa, a debata publiczna, a następnie plan zagospodarowania.Jeszcze wczoraj dzwonił do mnie przedsiębiorca kórnicki, że podtrzymuje swoje zobowiązanie sprzed kilku lat. Chętnie wyremontuje ten budynek.

poniedziałek 9 lutego
– artykuły w "Kórniczaninie"


Kolejny "Kórniczanin" opublikował dwa nowe teksty odnoszące sie do"afery" kórnickiej. Inżynier - konstruktor Katarzyna Starzecka, autorka ekspertyzy stanu kolegiaty kórnickiej dementuje tezę podaną przez Burmistrza w przddostatnim numerze tegoż pisma, jakoby projekt przeprowadzenia drogi za połudnową pierzeją miał w zamiarze uchronić mury świątyni przed wstrząsami, jakie powoduje ruch samochodowy. Pani Starzecka jako ekspert stwierdza, że słowa burmistrza nie tylko nie są oparte na żadnych znanych ekspertyzach, ale też mijają sie z prawdą. Obecny ruch samochodowy nie szkodzi kolegiacie, a spękania jej murów nie mają z nim nic wspólnego [„Kórniczanin” nr 3 (447), s 8]. Kolejny artykułpióra blogera Jana Kaczmarka, sprzeciwia się zdaniu osób protestujących przeciwko wyburzeniu kamineiczki narożnej i przeprowadzeniu ulicy za południową pierzeją,  uznając protest za "kompromitację", przeciwną wymogom nowoczesności (tamże, s. 9).

czwartek 5 lutego
– program w TV Republika


TV Republika wyemitowała na żywo rozmowy telefoniczne z przedstawicielem burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (podtrzymywał m.in. opublikowane przez Burmistrza tezy o rzekomej zgodzie wydanej przez Konserwatora Powiatowego w 2012 r.) oraz Jackiem Kowalskim (dementował).
Środa 4 lutego 2015

czwartek 5 lutego
– artykuł w "Rzeczpospolitej"
: http://prawo.rp.pl/artykul/757643,1176734-Zamek-w-Korniku--inwestycja-na-terenie-zabytkowym.html [tu niestety tylko skrót, całość w wersji papierowej]

W prawniczym dodatku do „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł „Droga z widokiem na Kórnik, czyli specustawą po dziedzictwie narodowym” autorstwa Kamila Zeidlera i Macieja Trzcińskiego. Artykuł wychodząc od przykładu sytuacji w Kórniku analizuje sprzeczności pomiędzy specustawą a prawem o ochronie zabytków. Współautor artykułu dr hab. Maciej Trzciński z Uniwersytetu Wrocławskiego jest członkiem Komitetu do Spraw Rewitalizacji Zabytkowych Obszarów Wielkopolski przy Komisji Historii Sztuki PTPN, zawiązanego w związku z afera kórnicką.

poniedziałek 23 stycznia
– powstaje idea "Trtaktu zamkowego" – połączenia rynku w Kórniku z dziedzińcem Zamkowym bez burzenia kamieniczki i tworzenia nowej drogi za pierzeją

– spotkanie Komitetu do Spraw Rewitalizacji Zabytkowych Obszarów Wielkopolski przy Komisji Historii Sztuki PTPN

Podczas spotkania w/w Komitetu odbyła sie dyskusja nad koncepcją rozwiązania południowej pierzei Rynku w Kórniku i jej zaplecza. Koncepcję tę – zwaną roboczo „Trakt zamkowy” – sporządziła społecznie na prośbę Komitetu i przedstawiła zebranym inż. arch. Anna Smólska. Propozycja spotkała się z przychylnym przyjęciem, pytaniami i sugestiami. Obecni zdecydowali, aby zaprosić p. mgr inż. arch. Annę Smólską do upublicznienia koncepcji „Traktu zamkowego” podczas konferencji organizowanej w niedzielę 22 lutego na Zamku Kórnickim. Poruszono też kwestię stanu technicznego narożnej kamieniczki południowej pierzei rynku w Kórniku (Plac Niepodległości 50) oraz możliwości jej rewitalizacji. Problem przedstawił prof. Tomasz Jasiński. W dyskusji pojawiło się szereg uwag technicznych oraz propozycja społecznej pomocy w sporządzeniu ekspertyzy budowlanej.

piątek 23 stycznia
– artykuły w "Kórniczaninie"


regionalne czasopismo "Kórniczanin" opublikowało teksty autorów listu do Prezydenta RP i Listu Otwartego w sprawie Kórnika: Tomasz Jasiński, „Sprostowanie wypowiedzi pana Burmistrza oraz o początkach układu urbanistycznego Kórnika", „Kórniczanin” nr 2 (446) z 23 stycznia 2015, s. 8-10; Jacek Kowalski, „Niedopuszczalnym jest publikowanie nieprawdy. Odpowiedź Panu Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu", „Kórniczanin” nr 2 (446) z 23 stycznia 2015, s. 10-11.

poniedziałek 12 stycznia 2015
– list Generalnego Konserwatora RP do Burmistrza Kórnika
– wizyta Konserwatora Powiatowego w Kórniku


Pan Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków, ogłasza w internecie obszerny list do Jerzego Lechnerowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik (datowany 9 stycznia 2015, nr DOZ/74/15), w którym pisze m.in.: Zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie drogi (ulicy) łączącej ul. Średzką z ul. Zamkową w Kórniku (na tyłach zabudowy przyrynkowej) w sposób drastyczny i nieodwracalny naruszyłaby wartości opisane w przytoczonych wyżej dokumentach. [...] Wyrażam nadzieję, że Pan Burmistrz, zważywszy przytoczone argumenty, zechce ponownie przeanalizować zaistniałą sytuację i odstąpi od forsowania inwestycji drogowej tak drastycznie ingerującej w tą wyjątkową perłę polskich miast, jaką czyni Kórnik jego historycznie ukształtowane założenie urbanistyczne. [Zob.  http://mkidn.gov.pl/pages/posts/stanowisko-generalnego-konserwatora-zabytkow-w-sprawie-inwestycji-drogowej-w-obrebie-zalozenia-urbanistycznego-miasta-kornik-5229.php]

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale