8 obserwujących
76 notek
59k odsłon
192 odsłony

Prezydent Duda: "Sędziowie muszą być przykładem a nie reszta ... ma na nich robić"

Wykop Skomentuj13

Cytat z Andrzeja Dudy w Głogowie:

"...Bo właśnie ci, którzy się uważają i którzy są elitą społeczną, to są ci, którzy najbardziej przestrzegają etyki, norm i prawa. Bo mają świadomość, że muszą być przykładem dla reszty społeczeństwa, a nie reszta społeczeństwa ma na nich robić. To jest jedna z podstawowych zasad demokracji..."

image

"...Nie mam żadnych wątpliwości, że naruszono konstytucję także w działalności Trybunału Konstytucyjnego, kiedy orzekał, że podwyższenie wszystkim Polakom wieku emerytalnego wbrew ich woli jest zgodne z Konstytucją, bo tak orzekł. Czy to był Trybunał, który działał dla polskiego społeczeństwa i dla polskiego państwa? Czy dla jakiejś wąskiej kasty rządzącej, która wtedy akurat miała taki interes?" 

Pani Agata Duda zapytała kiedyś  w KFC dziewczynę, która zarzuciła jej mężowi łamanie Konstytucji RP:

- " Ale który artykuł ?"

image

Otóż jej małżonek, wraz z partią której był nominatem, co najmniej 13 razy złamali Ustawę Zasadniczą ...


1.Nieusuwalność sędziów

Co mówi Konstytucja?

Art. 180 ust. 1: „Sędziowie są nieusuwalni”. 

Co robi PiS? 

PiS usunął 40 proc. składu sędziów Sądu Najwyższego. 

2.Niezawisłość sędziowska i niezależność Sądów i Trybunałów

Co mówi Konstytucja?

Art. 178 ust. 1: „Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”. 

Art. 173. „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”. 

Co robi PiS? 

PiS stworzył system, w którym sądownictwo jest zależne od polityków. Po pierwsze to politycy PiS nielegalnie wybrali Krajową Radę Sądownictwa, która według Konstytucji „stoi na straży niezawisłości sądów”. Po drugie to politycy PiS obsadzili Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym osobami, którzy nie mają nawet wykształcenia prawniczego. A przecież to oni będą decydować o losach sędziów, prawników czy adwokatów. Po trzecie to minister Zbigniew Ziobro steruje sądami powszechnymi poprzez prezesów i dyrektorów, których swobodnie zwalnia i mianuje mimo, że urząd prezesa sądu jest kadencyjny. 

3. I Prezes Sądu Najwyższego

Co mówi Konstytucja?

Art. 183 ust. 3: Kadencja I Prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat 

Co robi PiS? 

PiS usunął I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Gersdorf po 4 latach jej kadencji. 

4.Krajowa Rada Sądownictwa

Co mówi Konstytucja?

Art. 187 ust. 1: W Krajowej Radzie Sądownictwa jest 15 miejsc dla przedstawicieli sędziów. 

Co robi PiS? 

Wszystkich 15 „przedstawicieli sędziów” obsadzono ludźmi wybranymi przez posłów PiS, a zatem nie ma wśród nich przedstawicieli sędziów. 

5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Co mówi Konstytucja?

Art. 190 ust. 1: „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”. 

Co robi PiS? 

Rząd PiS uznał niekorzystne dla siebie orzeczenia TK za nieistniejące. 

6.Publikacja orzeczeń TK

Co mówi Konstytucja?

Art. 190 ust. 2: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym. 

Co robi PiS? 

Rząd PiS przez ponad 2 lata nie publikował trzech kluczowych, niekorzystnych dla siebie orzeczeń TK a potem opublikował je jako niewiążące i mające jedynie wartość historyczną. 

7.Prawo łaski prezydenta RP

Co mówi Konstytucja?

Art.42 ust 3: Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. 

Co robi PiS? 

Prezydent Duda „ułaskawił” (ułaskawienie to darowanie kary winnemu) Mariusza Kamińskiego, choć wyrok w jego sprawach był nieprawomocny a sam Kamiński odwołał się do Sądu Apelacyjnego. Jak powiedział Duda, swoim „ułaskawieniem” zwolnił sądy z obowiązku osądzenia sprawy, a tym samym uczynił się sędzią. 

8.Głosowanie nad budżetem na 2017 r.

Co mówi Konstytucja?

Art. 120: Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

Co robi PiS? 

PiS przegłosował Budżet Państwa na 2017 r. odciąwszy opozycji dostęp do sali i bez wymaganej połowy posłów obecnych na sali. 

9.Sędziowie TK

Co mówi Konstytucja?

Art.194 ust 1: Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. 

Co robi PiS? 

PiS wybrał do Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską, która posiada jedynie tytuł magistra prawa, egzamin sędziowski zdała „dostatecznie” a w 2001r. została oceniona przez zgromadzenie sędziów poznańskich za osobę „nie nadającą się do orzekania”. Obecnie Julia Przyłębska tytułuje się Prezesem Trybunału Konstytucyjnego. 


10.Prezydent RP 

Co mówi Konstytucja?

Art. 126 ust. 2: Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji. 

Co robi PiS? 

Prezydent Andrzej Duda bezzwłocznie podpisywał ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i sądach mimo, że wszystkie zostały ocenione jako niekonstytucyjne przez służby prawne Sejmu i Senatu. Zgodnie z Konstytucją mógł te ustawy zawetować lub odesłać do Trybunału. 

11.Kadencja sędziów TK

Co mówi Konstytucja?

Art. 194 ust. 1: Sędziów Trybunału Konstytucyjnego na 9-letnią kadencję wybiera Sejm. 

Co robi PiS? 

Mimo orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie PiS nie uznał wyboru 3 sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji i na ich miejsce wybrał swoich sędziów. 

12.Demokratyczne państwo prawa

Co mówi Konstytucja?

Art.2: Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym a wszyscy obywatele są równi wobec prawa. 

Co robi PiS? 

Artykuł naruszony w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i o ustroju sądów powszechnych. 

13. Informacje o obywatelach

Co mówi Konstytucja?

Art. 51 ust. 2: Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Co robi PiS? 

Pisowska ustawa dała służbom specjalnym „prawo” do pozyskiwania i gromadzenia danych o aktywności w internecie i połączeniach telefonicznych poza jakąkolwiek kontrolą - bez wiedzy i zgody sądów i bez żadnych konkretnych powodów.

image

https://www.newsweek.pl/13-artykulow-konstytucji-ktore-zlamali-pis-i-andrzej-duda/m3l6823

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,24962025,prezydent-duda-nie-mam-zadnych-watpliwosci-ze-naruszono-konstytucje.html

Wykop Skomentuj13
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo