3 obserwujących
52 notki
29k odsłon
  508   0

Manifestacja KSN NSZZ "Solidarność" 02.03.2011.

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

zapraszam Was na ogólnopolska manifestację Krajowej Sekcji Nauki NSZZ„Solidarność”,
która odbędzie się drugiego marca 2011 r. pod Sejmem w Warszawie. Początek wiecu: 12.00, przewidywany czas trwania – 1 godzina.

Będziemy protestować przeciw szkodliwym zapisom nowelizacji

Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”

uchwalonej przez Sejm dnia 4 lutego 2011r.

KSN NSZZ „Solidarność” widzi potrzebę reform. Uważamy jednak, że ze względu na znaczenie nauki i szkolnictwa wyższego w budowaniu innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy konieczne jest przede wszystkim zwiększenie nakładów budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe. Zwraca uwagę brak w ustawie zapisów gwarantujących wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe.

W uchwalonym projekcie ustawy są rozwiązania szkodliwe dla polskiej nauki, szkolnictwa wyższego i środowiska akademickiego. Wiele przyjętych zapisów utrwala istniejące nieprawidłowości i wprowadza destabilizację zatrudnienia (art. 118, 132), umożliwia zwolnienie pracowników mianowanych po jednokrotnej ocenie negatywnej i ułatwia rozwiązanie stosunku pracy. Zapisy ustawy naruszają w istotny sposób swobody akademickie w artykułach 124 i 125. Ustawa odbiera prawa nabyte (art. 120 oraz art. 22 i 37 przepisów przejściowych), w tym dotyczące rotacji adiunktów, a przy tym zawiera niejednoznaczne, a przez konfliktogenne rozwiązania.

Dotychczasowy status mianowanych pracowników naukowych gwarantuje niezależność od wpływów politycznych i daje możliwość swobodnej pracy naukowej. Narzucanie częstych ocen (art. 132) oraz ograniczenie terminu wykonania habilitacji do lat 8 (art. 120) zmusi adiunktów do brania na warsztat łatwych problemów gwarantujących sukces habilitacyjny, a tym samym, wbrew założeniom ustawodawcy, nie przyczyni się do wzrostu poziomu nauki w Polsce.

Niezbędne jest zagwarantowanie środków finansowych w budżecie państwa na powrót do ładu płacowego w publicznym szkolnictwie wyższym. Konieczny jest powrót do określania przeciętnych wynagrodzeń w grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi), co najmniej na poziomie określonym relacją 3:2:1:1 w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które to zasady ukształtowane zostały w latach 2001-2005. Dotyczą one wynagrodzeń finansowanych z budżetu RP w tzw. dotacji stacjonarnej dydaktycznej Wzrost wynagrodzeń będzie szansą na ograniczenie zatrudnienia w dodatkowych miejscach pracy.

Ustawa jest również wstępem do prywatyzacji publicznego szkolnictwa wyższego. Świadczy o tym wprowadzenie odpłatności dla studentów za studiowanie na drugim kierunku studiów. Oceniamy bardzo krytycznie wieloletnie, głębokie niedofinansowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w budżecie państwa na 2011 rok wskazuje na dalsze lekceważenie przez rząd rangi tych dziedzin. To głębokie niedoinwestowanie nauki i szkolnictwa wyższego jest jedną z przyczyn przyczyną słabej pozycji Polski w budowaniu innowacyjnej gospodarki.

Do zobaczenia w dniu 2. marca 2011 r. pod Sejmem

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność” Edward Malec

Kraków-Warszawa 17. 02. 2011.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie