4 obserwujących
52 notki
29k odsłon
629 odsłon

Studenci o "reformach" w szkolnictwie wyższym

Wykop Skomentuj6

 

 

Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu i bardzo dziękuję za zaproszenie na to wydarzenie. Nazywam się Krzysztof Putyra i jestem przedstawicielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przedstawię Państwu stanowisko naszej Organizacji w sprawie zmian w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która weszła w życie w październiku ubiegłego roku.

             Najpierw jednak chciałbym pokrótce opowiedzieć o NZS AGH. Powstanie Organizacji wiąże się ściśle ze strajkami Solidarności w 1980 roku,  więc współpraca NZS i Solidarności jest niejako wpisana w historię tych dwóch organizacji.  Aktualnie NZS jest organizacją apolityczną, skupiającą się głównie na sprawach typowo studenckich. Oferujemy pomoc studentom w sprawach zarówno uczelnianych, jak i związanych z miasteczkiem studenckim. Organizujemy różnego rodzaju szkolenia, wydarzenia, koncerty, turnieje. Jesteśmy studentami i nic, co studenckie, nie jest nam obce. Dlatego właśnie uważamy, iż możemy w pewnym stopniu wypowiadać się w imieniu naszej studenckiej braci.

            Dla nas, studentów, zmiana ustawy niesie za sobą wiele komplikacji. Główne związanych ze zmianami dotyczącymi systemu kształcenia studentów, a także pomocy materialnej im przyznawanej. Oczywiście, Ustawa nie weszła w życie od razu w całości. Od 1 października 2011 weszły w życie przepisy dotyczące między innymi upodmiotowienia studenta, czyli obowiązku podpisywania przez studentów umów cywilno-prawnych z uczelnią. W umowach tych zawarty będzie dokładny przebieg studiów, a także informacja o ewentualnych opłatach w całym ich toku.

          Zmiany również nie oszczędziły, tak potrzebnej dla wielu z nas, pomocy materialnej. Z wejściem ustawy w życie, znikają stypendia za dobre wyniki w nauce, a także stypendia sportowe, które zastąpione zostały stypendiami rektora dla najlepszych studentów. Oprócz tego można będzie uzyskać stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, a także artystyczne.

     Niestety, zwiększona liczba stypendiów niesie za sobą ograniczenie liczby studentów, którzy mogą je pobierać. Do ubiegania się o stypendium rektora ma prawo tylko 10% najlepszych studentów na danym kierunku. Powoduje to pewne problemy związane z drugim stopniem studiów. Na drugim stopniu studiowania, na danym kierunku istnieje zwykle więcej niż jedna specjalizacja. W trakcie przyznawania stypendium rektora specjalizacje te uważa się za jeden kierunek powodując, że tylko 10% najlepszych studentów ze wszystkich specjalizacji ma możliwość otrzymania stypendium. Powoduje to promowanie wśród studentów specjalizacji mniej wymagających, które powodują mniejsze obciążenie studenta, zarówno czasem potrzebnym na przygotowania do zajęć jak i ilością wiedzy koniecznej do ukończenia studiów z pozytywnym wynikiem. 

            Poza zmniejszeniem liczby studentów mogących pobierać stypendium rektorskie, Ustawa określa, że tylko studenci otrzymujący je mają możliwość studiowania nieodpłatnie drugiego kierunku. Zlikwidowane zostały również stypendia mieszkaniowe i żywieniowe. Jednakże, ludzie, których sytuacja materialna jest bardzo ciężka, mogą starać się o zwiększone stypendium socjalne.

            Ponadto, od 1 stycznia 2012, uczelnia nie ma prawa pobierać opłat za rejestrację na kolejny semestr czy rok studiów oraz przeprowadzania egzaminów komisyjnych. Opłaty nie mogą być też pobierane za wydanie suplementu do dyplomu czy złożenie i ocenę pracy dyplomowej. Jest to bardzo dobra informacja dla nieco gorszych, ale równie ambitnych studentów.

            Od 1 października wprowadzono również zakaz pobierania świadczeń socjalnych i stypendiów rektorskich na więcej niż jednym kierunku studiów. Oznacza to, że student uczęszczający na dwa kierunku musi zdecydować na którym z nich pobiera świadczenia. Studenci zmuszeni są również do złożenia w dziekanacie swojego wydziału zaświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Z punktu widzenia większości studentów jest to działanie jak najbardziej usprawiedliwione. Problem pojawia się jedynie w ekstremalnych przypadkach bardzo niskich dochodów rodziny studenta. Dla większości studentów dziennych, znalezienie pracy w wymiarach godzinowych dopasowanych z planem nauczania jest niemożliwe, dlatego też niektórzy studenci są w stanie utrzymać się w Krakowie tylko dzięki pobieraniu zapomogi od uczelni, na której studiują.

            Dodatkowo z dniem 1 października 2012 roku zmianie ulegnie cały system szkolnictwa wyższego. Zostaną wprowadzone Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to zmianę podejścia do kształcenia. Od tej pory nie ważne będzie jakich przedmiotów i przez jaki czas uczył się student ale jakie zdolności i umiejętności zdobył po nauce danego przedmiotu. Początek tych zmian widać było we wprowadzonym wcześniej systemie Bolońskim.

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie