Okładka albumu Tajemnice Ziemi Świętej
Okładka albumu Tajemnice Ziemi Świętej
LechGalicki LechGalicki
154
BLOG

Odkrywanie tajemnic Ziemi Świętej. Bestsellerowy album z wydawnictwa Biały Kruk.

LechGalicki LechGalicki Literatura Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Najnowsze, długo oczekiwane wydanie bestsellerowego albumu Adama Bujaka, Dwa tysiące lat temu wzdłuż spalonych słońcem szlaków Samarii, Galilei i Judei wędrował Chrystus, roztaczając wokół siebie aurę świętości i tajemnicy. Dziś te same ścieżki przemierzają dwaj artyści: Adam Bujak i Marek Skwarnicki. Jednak ich podróż przez Nazaret, Betlejem, Jerozolimę, Kafarnaum i inne historyczne miejsca nie jest zwykłą eskapadą fotograficzną czy poetycką, lecz mistycznym doświadczeniem, które zaowocowało niezwykłym dziełem – albumem „Tajemnice Ziemi Świętej”.

                                                                                 

Dwa tysiące lat temu wzdłuż spalonych słońcem szlaków Samarii, Galilei i Judei wędrował Chrystus, roztaczając wokół siebie aurę świętości i tajemnicy. Dziś te same ścieżki przemierzają dwaj artyści: Adam Bujak i Marek Skwarnicki. Jednak ich podróż przez Nazaret, Betlejem, Jerozolimę, Kafarnaum i inne historyczne miejsca nie jest zwykłą eskapadą fotograficzną czy poetycką, lecz mistycznym doświadczeniem, które zaowocowało niezwykłym dziełem – albumem „Tajemnice Ziemi Świętej”.


Książka, będąca efektem owych podróży, to nie tylko zbiór zdjęć i wierszy, ale raczej mistyczna relacja, w której słowo splata się z obrazem, a obraz z modlitwą. To jakby wędrówka przez tajemnice różańcowe, gdzie każda strona, każde zdjęcie, każde słowo przypomina o kolejnym etapie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.


Co sprawia, że „Tajemnice Ziemi Świętej” są tak wyjątkowe? Po pierwsze, ich niezwykła konstrukcja oparta na porządku różańcowym, która prowadzi czytelnika przez kolejne tajemnice wiary, prowokując do refleksji nad najważniejszymi momentami życia Jezusa. Po drugie, spotkania z lokalnymi kapłanami, pielgrzymami, a nawet papieżem Janem Pawłem II, które dodają autentyczności i głębi temu dziełu. Po trzecie, piękno surowej przyrody i starożytnych zabytków, które zostały uwiecznione na zdjęciach Adama Bujaka, przenosząc czytelnika wprost na mistyczne szlaki Ziemi Świętej.


Jednakże czy po tylu wiekach podróży wszystkie tajemnice Ziemi Świętej zostały już odkryte? Czy są miejsca, gdzie czujemy się bliżej Boga? Odpowiedzi na te pytania są subiektywne i głęboko osobiste. Dla jednych bliskość Boga można poczuć w ciszy nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, dla innych – w modlitwie na Górze Oliwnej czy w uśmiechu spotkanego pielgrzyma. Jednakże przeglądając strony albumu „Tajemnice Ziemi Świętej”, trudno oprzeć się wrażeniu, że każdy może znaleźć w nim coś wyjątkowego dla siebie.                                                                                                           image


Tajemnice radosne


Pierwsza część książki skupia się na tajemnicach radosnych, które otwierają drzwi do zrozumienia łaski Bożej w codziennym życiu. Zwiastowanie Maryi przypomina nam, że nawet w najtrudniejszych czasach spotykamy się z łaską Bożą. Nawiedzenie św. Elżbiety ukazuje siłę prawdziwej wiary, która polega na ufności w wolę Bożą. Narodzenie Pana Jezusa i Ofiarowanie w świątyni pokazują, że Bóg objawia się w prostocie i pokorze, zachęcając nas do przyjęcia Jego woli z miłością. Odnalezienie Pana Jezusa przypomina nam, że prawdziwe poszukiwanie prowadzi nas do spotkania z samym sobą i z Bogiem.


Tajemnice światła


Kolejna część książki przedstawia tajemnice światła, które ukazują Jezusa jako światłość świata. Jego chrzest w Jordanie symbolizuje przyjęcie ludzkiej natury i początek misji zbawczej. Cud w Kanie Galilejskiej przypomina, że wiarę należy łączyć z czynami miłosierdzia. Głoszenie Królestwa Bożego wskazuje na znaczenie młodego serca i gotowości do przyjęcia Bożej nauki. Przemienienie na górze Tabor ukazuje nam, że Bóg stale nas przemienia, prowadząc nas zarówno przez chwałę, jak i cierpienie. Ustanowienie Eucharystii przypomina nam o nieustannej obecności Bożej łaski w naszym życiu.


Tajemnice bolesne


Trzecia część książki skupia się na tajemnicach bolesnych, które prowadzą nas do zrozumienia cierpienia jako drogi do zbawienia. Modlitwa w Ogrójcu ukazuje nam Jezusa modlącego się w najtrudniejszych chwilach i zachęca nas do podobnej modlitwy. Biczowanie Pana Jezusa ukazuje Jego oddanie woli Bożej, nawet w obliczu cierpienia. Cierniem ukoronowanie przypomina nam, że Jezus uczy nas cierpieć i ofiarować swoje życie Bogu. Dźwiganie krzyża zachęca nas do solidarności z cierpiącymi i do podzielenia się swoim krzyżem z Chrystusem. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu ukazuje Jego pełne oddanie woli Ojca, nawet w chwilach największego cierpienia.


Tajemnice chwalebne


Ostatnia część książki skupia się na tajemnicach chwalebnych, które prowadzą nas do nadziei i radości życia wiecznego. Zmartwychwstanie Pana Jezusa przypomina nam, że nawet w najciemniejszych chwilach życia spotykamy Jezusa Zmartwychwstałego, gotowego do prowadzenia nas drogą zbawienia. Wniebowstąpienie Pana Jezusa ukazuje Jego triumfalny powrót do nieba jako Człowieka, który pokonał śmierć. Zesłanie Ducha Świętego przypomina nam o obecności Bożej w naszym życiu, nawet w epoce materializmu. Wniebowzięcie Maryi ukazuje Jej pełne zjednoczenie z Bogiem i wezwanie do podążania za Jej przykładem. Ukoronowanie Matki Bożej podkreśla Jej wyjątkowe miejsce jako największej nauczycielki życia w tajemnicach chwalebnych.Poprzez te tajemnice czytelnik jest zaproszony do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem w świetle Bożego objawienia w historii zbawienia. Ich odkrycie staje się drogą do głębszego zrozumienia planu Bożego dla każdego człowieka.KUP IDEALNĄ KSIĄŻKĘ NA CZAS WIELKIEGO POSTU

Inne publikacje wydawnictwa Biały Kruk zamówisz też telefonicznie: 12 254 56 02 lub 783 250 300 oraz mailowo: handlowy@bialykruk.pl.

Link: https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/tajemnice-ziemi-swietej


                                                        image


LechGalicki
O mnie LechGalicki

Lech Galicki, ur. 29 I 1955, w domu rodzinnym przy ulicy Stanisława Moniuszki 4 (Jasne Błonia) w Szczecinie. Dziennikarz, prozaik, poeta. Pseud.: (gal), Krzysztof Berg, Marcin Wodnicki. Syn Władysława i Stanisławy z domu Przybeckiej. Syn: Marcin. Ukończył studia ekonomiczne na Politechnice Szczecińskiej; studiował również język niemiecki w Goethe Institut w Berlinie. Odbył roczną aplikację dziennikarską w tygodniku „Morze i Ziemia”. Pracował jako dziennikarz w rozmaitych periodykach. Był zastępcą redaktora naczelnego dwutygodnika „Kościół nad Odrą i Bałtykiem”. Od 1995 współpracuje z PR Szczecin, dla którego przygotowuje reportaże, audycje autorskie, słuchowisko („Grona Grudnia” w ramach „Szczecińskiej Trylogii Grudnia.”), pisze reżyserowane przez redaktor Agatę Foltyn z Polskiego Radia Szczecin słuchowiska poetyckie: Ktoś Inny, Urodziłem się (z udziałem aktorów: Beaty Zygarlickiej, Adama Zycha, Edwarda Żentary) oraz tworzy i czyta na antenie cykliczne felietony. Podróżował do Anglii, Dani, RFN, Belgii; w latach 1988 – 1993 przebywał w Berlinie Zachodnim. Od 1996 prowadzi warsztaty dziennikarskie dla młodzieży polskiej, białoruskiej i ukraińskiej w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Zawodowego Dziennikarzy. W 1994 otrzymał nagrodę specjalną SDP za różnorodną twórczość dziennikarską i literacką. Wyróżniany wielokrotnie przez polskie bractwa i grupy poetyckie. Od 2011 prowadzi w Szczecińskim Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej: Teatr Empatia (nagrodzony za osiągnięcia artystyczne przez Prezydenta miasta Szczecin), pisze scenariusze, reżyseruje spektakle, w których także występuje, podobnie okazjonalnie gra główną rolę w miniserialu filmowym. Jako dziennikarz debiutował w 1971 roku w tygodniku „Na przełaj”. Debiut literacki: Drzewo-Stan (1993). Opublikował następujące książki poetyckie: Drzewo-Stan. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „ Ottonianum”, 1993; Ktoś Inny. Tamże, 1995; Efekt motyla. Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 1999. Cisza. Szczecin: Wyd. Promocyjne „Albatros”, 2003, KrzykOkrzyk, Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 2004. Lamentacje za jeden uśmiech. Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 2005. Tentato. Zapamiętnik znaleziony w chaosie. Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 2007. Lawa rozmowy o Polsce. Współautor. Kraków: Solidarni 2010, Arcana, 2012, Antologia Smoleńska 96 wierszy. Współautor, wyd. Solidarni 2010, rok wyd.2015. Proza, reportaże, felietony: Trzask czasu, Czarnków: Interak, 1994; Na oka dnie (wspólnie z Agatą Foltyn) Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”), 1997, Jozajtis, Szczecin, Wyd. „PoNaD”, 1999, Sennik Lunatyka, Szczecin: Wyd. Promocyjne „ Albatros”, 2000, Dum – Dum. Szczecin: Wyd. „PoNaD”, 2000, Dum –Dum 2. Tamże, 2001, Punkt G., Tamże, 2002, Dziękuję za rozmowę. Zszywka czasu. Tamże, 2003. RECENZJE Charakterystyczne dla „metafizycznych” tomów poezji Galickiego jest połączenie wierszy oraz fotografii Marka Poźniaka (w najważniejszym tomie Ktoś Inny są to zdjęcia kostiumów teatralnych Piera Georgia Furlana), stanowiących tyleż dopełniającą się całość, co dwa zupełnie autonomiczne zjawiska artystyczne, jednocześnie próbujące być świadectwem poszukiwania i zatrzymywania przez sztukę prześwitów Wieczności. Marzenia mają moc przełamania własnego zranienia, ocalenia świadomości boleśnie naznaczonej czasem, przemijaniem, śmiercią. Prowadzą do odnajdywania w sobie śladów nieistniejącego już raju i harmonii. Charakterystyczna jest przekładalność zapisu słownego na muzyczny i plastyczny. Reportaże i felietony Galickiego dotyczą zawsze najbliższej rzeczywistości: ułamki rozmów i spotkań w tramwaju, migawki spostrzeżeń, codzienność w jej często przytłaczającym wymiarze. Zapiski zaskakują trafną, skrótową diagnozą sytuacji życiowej bohaterów. Galicki balansuje pomiędzy oczywistością a niezwykłością zjawiska, powszedniością sytuacji, a często poetyckim językiem jej przedstawienia. Oderwanie opisywanych zdarzeń od pierwotnego kontekstu publikacji („Kościół nad Odrą i Bałtykiem”, PR Szczecin) czyni z minireportaży swoistą metaforę, usiłującą odnaleźć w ułamkach codzienności porządkujący je sens. Podobnie dzieje się w felietonach z założenia interwencyjnych (Dum – Dum, Dum – Dum 2): autor poszukuje uogólnienia, czy też analogii pomiędzy tym co jednostkowe a tym, co ogólne, wywiedzione z wiersza, anegdoty, symbolu, przeszłości. Galicki buduje świat swoich mikroopowiadań również z ułamków przeszłości (np. historia Sydonii von Borck w Jozajtisie), a także z doświadczeń autobiograficznych (pamięta dzień swoich urodzin, przeżył doświadczenie wyjścia poza ciało, oraz groźną katastrofę). Piotr Urbański Powyższy artykuł biograficzny pochodzi z Literatury na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku, Przewodnik encyklopedyczny. Szczecin: Wydawnictwo „Kurier – Press”, 2003. Autor noty biograficznej: Piotr Lech Urbański dr hab. Od 1.10.2012 prof. nadzw. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM. Poprzednio prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa (2002-2008), Dokonano aktualizacji w spisie książek napisanych po opublikowaniu notatki biograficznej Lecha Galickiego i wydanych. Recenzja książki Lecha Galickiego „Dziękuję za rozmowę. Zszywka czasu”. Wydawnictwo „PoNaD”. Szczecin 2003 autorstwa (E.S) opublikowana w dwumiesięczniku literackim TOPOS [1-2 (74 75) 2004 Rok XII]: Dziękuję za rozmowę to zbiór wywiadów, artykułów prasowych, które szczeciński dziennikarz, ale także poeta i prozaik, drukował w prasie w ostatniej dekadzie. Mimo swej różnorodności, bo obok rozmowy z modelkami znajdziemy np. wywiad z Lechem Wałęsą, z chaotycznego doświadczenia przełomu wieków wyłania się obraz współczesności targanej przez sprzeczne dążenia, poszukującej jednak własnych form osobowości. Legendarne UFO, radiestezja, bioenergoterapia, spirytualizm – zjawiska, które Galicki nie obawia się opisywać, niekiedy wbrew opinii publicznej i środowisk naukowych. Prawie każdy czytelnik znajdzie w tej książce coś dla siebie – wywiady z wybitnymi artystami sąsiadują z wypowiedziami osób duchowych, opinie polityków obok opowieści o zwykłych ludzkich losach. Galicki, mimo iż w znacznej mierze osadzony jest w lokalnym środowisku Pomorza Zachodniego, dąży do ujmowania w swoich tekstach problematyki uniwersalnej i reprezentuje zupełnie inny, niż obecnie rozpowszechniony, typ dziennikarstwa. Liczy się u niego nie pogoń za sensacją, a unieruchomienie strumienia czasu przy pomocy druku. Pisze na zasadzie stop – klatek tworząc skomplikowany, niekiedy wręcz wymykający się spod kontroli obraz naszych czasów. (E.S.).

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura