14 obserwujących
101 notek
140k odsłon
488 odsłon

„Pan” to ten, kto ma władzę.

Wykop Skomentuj1

Według Nestora praojczyzną Słowian była Pannonia, naddunajska rzymska prowincja, to stamtąd prawdopodobnie Słowianie wyruszyli na podbój innych ziem. Zajmując centralne miejsce w Europie narażeni byli na ataki ze wschodu przez: Hunów, Awarów i Madziarów. Zmuszeni byli do częstych wędrówek, najdalsza jaką odbyli poprzez Germanie, Galię i Espanię była do pólnocnej Afryki, zdobywając Kartaginę założyli tam Królestwo Wandalów i Alanów, zostali pokonani w 533 r. przez bizantyjską armie cesarza Justyniana na czele której stał Belizariusz. Później jak napisał ruski kronikarz: „Od tych Słowian rozeszli się [oni] po ziemi i przezwali mianami swoimi, gdzie siedli na jakim miejscu. I tak przyszedłszy siedli nad rzeką zwaną Morawa i nazwali się Morawianami, a drudzy Czechami się nazwali, a ci, takoż Słowianie, Chorwatami białymi, Serbami i Chorątanami. Gdy bowiem Włosi [tj. Longobardowie] naszli na Słowian dunajskich i usadowiwszy się między nimi ciemiężyli ich, Słowianie owi przyszedłszy siedli nad Wisłą i przezwali się Lęchami, a od tych Lęchów przezwali się jedni Polanami, drudzy Lęchowie Łutyczami [Lucicy-Wieleci], inni Mazowszanami, inni Pomorzanami”. Otóż w najstarszych księgach piszą, że Panonia jest matką i kolebką wszystkich narodów słowiańskich. „Panem” bowiem według tłumaczenia greckiego nazywa się ktoś posiadający wszystko i podług tego w słowiańskim „panem” nazywa się wielmoża [...]. Otóż powiadają, że ci Panończycy, nazwani tak od Pana, wywodzą się [...] od Janusa, potomka Jafeta. Z tych więc Panończyków pochodzili trzej bracia, synowie Pana, władcy Panończyków, z których pierworodny miał na imię Lech, drugi Rus, trzeci Czech. I ci trzej wydawszy potomstwo z siebie i ze swego rodu, posiadali trzy królestwa: Lechitów, Rusinów i Czechów (zwano ich też Bohemi), posiadają je obecnie i na przyszłość posiadać będą, jak długo spodoba się Bożej woli [Kronika wielkopolska: 46–47]. Chociaż zatem nazwane zostały od pierwszego władcy i osadziciela Lecha kraj Lechią, a naród zaś Lechitami, przecie ponieważ w wielu miejscach płaszczyzny pól gotowe były do zasiewu, zwiększone wkrótce niezużytą pracowitością i przemyślnością oraczy przez karczowanie lasów, zamienionych na podobne płaszczyzny, przedstawiały widok naturalnych pól, Lechici, a zwłaszcza ci, którzy na polach mieszkali i przez innych krewnych swoich i powinowatych mieszkających po lasach i przez narody sąsiednie [...] zaczęli być zwani Polanami, tj. mieszkańcami pól, że zatraciwszy starą nazwę, tak naród jak i kraj zaczął być nazywany powszechnym wyrazem [...] Polska [Długosz: 136]. Wanda, co po łacinie znaczy „hamus” czyli węda. Piszą bowiem, że tak była piękna, i miłego wejrzenia, że uroczym swym wyglądem wszystkich patrzących na nią pociągała do miłowania [Kronika wielkopolska: 56]. Wanda zaś, otrzymawszy od Alemanów porękę wierności i hołd [...], ofiarowując siebie bogom za tak wielką chwałę i pomyślne wyniki, dobrowolnie skoczyła do Wisły [...]. Stąd rzeka Wisła od królowej Wandy otrzymała nazwę Wandal. Od tego Polacy i inne ludy słowiańskie graniczące z ich państwami zostali nazwani [już] nie Lechitami, lecz Wandalitami [Kronika wielkopolska: 57]. Widzimy wyraźnie, ze Słowiańskie nazwy plemienne w pierwszych wiekach n. e. najwidoczniej miały strukturę w pewnej części odmienną niż w w. VIII–XII; Wenetowie sa przodkami Wandalów czyli Lędzian o których pisał w XII w Nestor a biorąc pod uwagę te fakty językowe, niezwykle pożyteczne dla testowania prawdopodobieństwa tej hipotezy mogą oznaczać, że słowa określające pola w języku Drzewian, jezyku który nie uległ wspólczesnym naleciałościom: lęda, czyli nasz ziemia, okolica, to ziemia Słowian, nazywana przez Germanów Wendland czyli Lendland, stąd tez mieszkancy tych ziem to L(W)ędzianie, czyli dawni Weneci, później nazywani Wandalami, z których to jedno z plemion, dzisiejsi Polacy przezwali się Polanami.

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale