46 obserwujących
496 notek
487k odsłon
208 odsłon

Milton Friedman cz. 2 i 3

Wykop Skomentuj

Minął kwartał – Notatka z 16.07.1963 r.:

W dniu 15 bm. po uprzednim telefonicznym zaaranżowaniu spotkania spotkałem się z w/wym. w „Press Clubie”. Propozycję spotkania Friedman przyjął chętnie, stwierdzając że sam planował zadzwonić do mnie. Nic specjalnego nie powiedział o sobie i swojej pracy. Rozmowa w zasadzie koncentrowała się na ogólnych tematach politycznych.

1. Konferencji rozbrojeniowej w Moskwie /ZSRR-USA i W. Brytania/. Na uwagę zasługuje następująca wypowiedź Friedmana. Stwierdził, że jakkolwiek dokładnych szczegółów nie zna, ale wie prawie na pewno, że przed rozpoczęciem konferencji rozbrojeniowej ZSRR, USA w zasadzie uzgodniły juz zasadniczy kierunek rozmów i styczne punkty ewentualnego porozumienia. Uważa, że załatwione to zostało poprzez wymianę korespondencji /około 40 lustów [sic] – utrzymywanych w tajemnicy przez obie strony /Kennedy-Chruszczow/. Obecnie należy wszystko od dobrych chęci obu stron. Sam nie wątpi, że jest to możliwym. Z jednej strony ZSRR stoi w obliczu konfliktu ideologicznego z Chinami, a z drugiej strony bojąc się na pewne ustępstwa, aby ten rozłam pogłębić. Kennedy także posiada wiele wewnętrznych kłopotów, jak sytuacja ekonomiczna, kwestia murzyńska, a wreszcie wybory i drogą tą chce zbudować sobie popularność.

2. Rozmowy Chiny-ZSRR. Jego zdaniem oświadczenie ostatnie KPZR w kwestii konfliktu z ChRL – zrobiło olbrzymie wrażenia w Waszyngtonie w Administracji. Wzmocniło to poważnie pozycję tych ludzi w Administracji, którzy dążyli do porozumienia z ZSRR na odcinku rozbrojenia, spraw Berlina i Niemiec itd., a także zapewniło Amerykanów o rzeczywiście pokojowych intencjach ZSRR. Administracja obawia się, że ta deklaracja może się odbić zbyt pozytywnym echem na świecie i zyskać zbyt wiele popularności dla ZSRR i osobiście Chruszczowa – za konsekwentną politykę pokojową i wolę koegzystencji.

Friedman obiecał zadzwonić do mnie w początkach sierpnia br.

„Vir”

Uwagi rezydenta

Właściwie dopiero druga rozmowa z F. Nie przesadzając sprawy – kontakt podtrzymamy. Zaprosiliśmy na 22 lipca.

„Borys”

Uwagi Centrali

Osobiste komentarze Friedmana nie nadają się do wykorzystania.

Przedsięwzięcia

- Polecić „Virowi”, aby starał się zebrać o Friedmanie bl. dane, z jakiego kraju pochodzi, gdzie przebywał w czasie wojny, czy był kiedykolwiek w Polsce – kogo zna, czy wyjeżdża często poza granice USA itp.

- Dać pod rozwagę rezydentury propozycje ew. wykonania przez Friedmana opracowania na temat wpływów niemieckich i kierunku propagandy niemieckiej na terenie USA.

Oficer Operac. Wydz. IV Dep. I MSW

H. SZEFS – KPT.

 

I następny kwartał – Notatka z 14.10.1963 r.:

Z FRIEDMANEM miałem spotkanie dnia 26 września br. w czasie rozmowy telefonicznej zaproponował swoje biuro w „Press Clubie” – zgodziłem się. Miejsce i atmosfera rozmowy nie sprzyjała do przeprowadzenia rozmowy – ciągłe telefony i wizyty innych dziennikarzy z sąsiadujących biur siłą faktu spotkanie sprowadziły do dyskusji politycznej, która też nic nowego nie wniosła, obiecaliśmy sobie spotkać się ponownie w niedługim czasie i porozmawiać swobodniej, gdzieś przy jakimś „drinku”. W międzyczasie dzwoniłem do niego dwukrotnie, sekretarka odpowiadała w obu wypadkach, że jest poza Waszyngtonem na wyjeździe służbowym – FRIEDMAN rzeczywiście dość często wyjeżdża.

Planuję w okresie najbliższych dni doprowadzić do ponownego z nim spotkania – obiecał także sam zadzwonić.

Uwagi Zespołu

Warunki do wyjścia z naszymi propozycjami na spotkaniu z „CHOMIKIEM” w dniu 26.IX. były rzeczywiście niedogodne. Należy jednak poinformować „VIRA”, że sprawa z „CHOMIKIEM” się przeciąga /poprzednie spotkanie w dniu 30 lipca br. było też nie udane/. „VIR” winien wziąć inicjatywę w swoje ręce i umówić się z „CHOMIKIEM” tam, gdzie będzie to jemu /”VIROWI”/ wygodne. Pozostają aktualne zadania przekazane rezydenturze w instrukcji Nr 8/I/63 z dnia 8.08.1963 r.

Cdn

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura