Blog
lustratorpolski
Marek Mądrzak
Marek Mądrzak Edycja wypisów ze źródeł do dz
45 obserwujących 496 notek 470096 odsłon
Marek Mądrzak, 23 sierpnia 2013 r.

Okienko transferowe dla osobowych źródeł informacji

280 4 0 A A A

Krytyczną (złośliwą) ocenę „pracy” Wiatra przez Rapałę (pop. Notka) uzasadnia tylko jedna sprawa. Trzy miesiące wcześniej MSW zwróciło się o oddanie „Docenta” - pismo z 17.10.1966 r., Tajne, Egz. nr 1 do Szefa Zarządu VI WSW w Warszawie:

            Wykorzystywany operacyjnie przez Oddział I WSW k.o. „Docent” ze względu na swe funkcje naukowe i częste wyjazdy za granicę posiada szerokie międzynarodowe kontakty z naukowcami zaangażowanymi w działalność różnych ośrodków antykomunistycznych.

            Utrzymuje również kontakty z pracownikami ośrodków dywersji ideologiczno-politycznej na Zachodzie oraz z osobami pozostającymi w operacyjnym zainteresowaniu Dep. III.

            W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na przejęcie k.o. „Docenta” na łączność Departamentu III MSW.

Zgodnie z biurokratycznymi zasadami pismo podpisał wicedyr. Dep. III MSW płk J. Pielasa, ale opracował - Opr. St. R. Zgodnie z wytycznymi na piśmie MSW (dekretacja) odmówiono przekazania źródła - pismo z 31.10.1966 r., do Dyr. Dep. III MSW, Tajne, Egz. nr 2:

            Nawiązując do pisma Nr OE-IV-02858/66 z dnia 17.10.1966 r. zawiadamiam, że nie możemy przekazać na łączność Departamentu III MSW t/w „Docent” z uwagi na jego zaangażowanie w sprawie operacyjnej na terenie obiektu przez nas obsługiwanego.

            Jednocześnie komunikuję, że w sprawach interesujących Dep. III MSW możemy przekazywać zadania dla t/w „Docent” tak, jak to czyniliśmy dotychczas.

Z powodu oszczędzania papieru na egz. nr 2 nie zmieściła się pieczęć podpisującego, a sam podpis jest nieczytelny. Myślę, że podpisał to Kufel.

Ponieważ z dotychczasowego wyboru nie wynika jasno i wyraźnie, jakie właściwie działania podjęło WSW wobec Wiatra, proszę zapoznać się dzisiaj jeszcze z jednym dokumentem – Charakterystyka t/w ps. „Docent”, Tajne, Egz. nr 1

            Za okres współpracy z organami WSW t/w „Docent” wykazał się jako jednostka zdyscyplinowana. Punktualnie przychodził na wyznaczone spotkania, nie uchylał się od współpracy, chętnie wyjaśniał przekazywane informacje.

            We współpracy kierował się raczej interesem własnym, przede wszystkim chodziło mu o możliwość wyjazdów za granicę, co stwarzało szeroką platformę zetknięć z naukowcami zagranicznymi, a tym samym popularyzowało jego nazwisko w innych krajach. Nie można również wykluczyć pewnych materialnych przesłanek wyjazdów. Ponieważ na wyjazdach zagranicznych wyraźnie mu zależało, stąd też nie objawiał żadnych wątpliwości co do przekazywania informacji o środowisku naukowców zagranicznych. Starał się zawsze podkreślić swoją lojalność wobec państwa i rezerwę wobec środowiska zagranicznego.

            T/w „Docent” wykazywał natomiast rezerwę w ocenie znanych mu osób wojskowych i cywilnych w kraju /głównie bliskich znajomych/ przejawiających tendencje rewizjonistyczne. Nie znaczy to, że odmawiał informowania o tym środowisku, ale zawsze starał się wykręcać brakiem systematycznych kontaktów z tymi osobami, nawałem pracy naukowej lub wręcz twierdził, że osoby te nie wypowiadają się szczerze wobec niego.

            T/w „Docent” jest człowiekiem, który przede wszystkim widzi interes własny i w zależności od sytuacji dostosowuje swą postawę polityczną. Operacyjnie może być dalej wykorzystany w szczególności na odcinku kontaktów zagranicznych bądź też osób w kraju tzw. „konkurentów zawodowych lub politycznych”.

            Ze względu na ograniczoną możliwość wykorzystania spotkania z nim odbywają się w zależności od potrzeb operacyjnych.

Dokument podpisał Szef Zarządu I Szefostwa WSW płk W. Siennicki 25.03.1969 r.

W poniedziałek koniec cyklu o Wiatrze – varia m.in. wywiad wojskowy.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Osoby zadowolone i niezadowolone z lektury proszę o klikanie na poniższe reklamy.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • @JAZZEK Strach się bać, jak mówią u mnie pod bramą. Już wczoraj pan G. dawał mi wzrokiem...
  • @Autor Brakuje mi do kompletu zdjecia Benza, ale i tak notka zachwyca. Natomiast temat i nauka...
  • @ADAM ZWIERZYŃSKI Nie. Nastąpiła reorientacja. Już nie potrzebujemy (PRL) agentury na...

Tematy w dziale Kultura