12 obserwujących
404 notki
275k odsłon
  1137   0

Marek Ciesielczyk demaskuje: TW "ZBYSŁAW" Petryka z Los Angeles

Wielokrotnie zwracałem już na to uwagę, iż w momencie, gdy ujawniam dokumenty z IPN, które dowodzą, iż jakiś działacz polonijny był tajnym współpracownikiem komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, niektórzy jego koledzy usiłują go bronić na wszystkie (często dość absurdalne) sposoby, mówiąc o jego "zasługach" dla Polonii w ostatnich latach. Życiorys b. kapusiów  chce się wówczas zredukować do teraźniejszości, zapominając o ich szkodliwej aktywności w przeszłości.  Oczywiście są jeszcze tacy, którzy rozumieją wagę lustracji Polonii i konieczność ujawniania nazwisk byłych tajnych współpracowników SB. Po jednym z moich wykładów w Kalifornii w listopadzie tego roku, grupa Polonusów stanowczo zaprotestowała przeciwko próbie obrony TW SB ZBYSŁAWA z Los Angeles przez dyrektora (!) Kongresu Polonii Amerykańskiej w południowej Kalifornii, Wojciecha Jesmana - patrz list w tej sprawie do Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej niżej.

Wspomniany wyżej TW "ZBYSŁAW" to Zbigniew (Zbysław) Petryka, urodzony 11 lutego 1930 roku w Warszawie, studiował na wydziale chemii organicznej Uniwersytetu Warszawskiego, już w roku 1958 wyjechał do Anglii w ramach wymiany studentów, później wyemigrował z Polski, mieszkał w Anglii, a w 1964 roku wyemigrował do USA. W Minneapolis – jak sam mówi w wywiadzie telewizyjnym – pomagał w latach 80-tych „Solidarności”. Od ponad 20 lat mieszka w Kalifornii. Zajmował niezwykle istotne stanowiska w amerykańskim sektorze chemicznym. Był np. Senior Chemist at Omnipyrrole w Kalifornii.

Petryka jest aktywny od lat w organizacjach polonijnych w Los Angeles np. w  Domu  Polskiego Seniora „Szarotka", w którym mieszka kilkudziesięciu zasłużonych Polonusów. Instytucja ta jest kierowana przez Polish Retirement Foundation. Petryka jest także polonijnym dziennikarzem, aktywnym w radio polonijnym „Polska Fala radiowa”, działającym od 40 lat. Jest również redaktorem naczelnym  pisma polonijnego „Wiadomości Polonijne" w Los Angeles. Telewizja Polonia zaprezentowała w programie „Halo Polonia” 16 maja 2016 roku jako działacza Kongresu Polonii Amerykańskiej z Los Angeles – patrz: http://halopolonia.tvp.pl/25385593/0  oraz zdjęcie Pe-0.

image


Ostatnio Petryka był postrzegany jako jedna z osób zaangażowanych w konflikt z proboszczem polskiej parafii w Los Angeles, księdzem Rafałem Dygulą.

Na podstawie dokumentów, zgromadzonych w IPN pod sygnaturą IPN BU 001102 / 1870, wobec których zniesiono klauzulę tajności dopiero 2 marca 2015 roku (!), wynika, iż Zbigniew Petryka był zarejestrowany jako tajny współpracownik komunistycznej Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „ZBYSŁAW”. Z „Ankiety tajnego współpracownika, gospodarza lokali” z 19 grudnia 1962 roku ps. ‘ZBYSŁAW’, Nr rejestracyjny 993” wynika, że Petryka pozyskany został formalnie do współpracy z SB 15 grudnia 1960 roku  przez oficera SB o nazwisku Czesław Błażejewski „na podstawie dobrowolności”, co oznacza, iż późniejszy działacz polonijny w Los Angeles zgodził się być esbeckim kapusiem dobrowolnie. Patrz zdjęcie nr Pe-1.

image


SB opracowała charakterystykę Petryki  w maju 1962 roku, gdy mieszkał on czasowo w Londynie. Pe-2 

image


Wynika z niej, iż kontakt operacyjny SB nawiązała z nim w grudniu 1960 roku i od tego momentu do maja 1962 miało miejsce 7 spotkań TW „ZBYSŁAW” z oficerami SB. „W toku prowadzonych rozmów przekazał on informacje o poznanych osobach w 1959 r. na terenie Anglii. Osoby te w zasadzie rekrutują się ze środowiska działaczy emigracyjnych, ugrupowań młodzieżowych i współpracowników R.W.E. (Radia Wolna Europa, przyp. MC).”

29 grudnia 1960 roku Petryka donosił SB, iż w czasie jego pobytu w Anglii w 1958/59 dziennikarze RWE próbowali przeprowadzać wywiady z polskimi studentami w Londynie. Donosił także na redaktora gazety „Merkuriusz Polski”, Stefana Trylskiego. Wracając do Polski przez Paryż, Petryka poznał studentów polskich, którzy uciekli z Polski do Francji. Na nich Petryka także donosił SB. Poinformował on esbeków, że posiada notes, w którym zapisywał adresy wszystkich ludzi, na których donosił i obiecał, iż dostarczy go oficerowi prowadzącemu. „Ponadto przyrzekł, że do 10 stycznia br. opracuje na maszynie sprawozdanie ze swego pobytu wg. Wskazówek których mu udzieliłem na miejscu”. – raportuje esbek. Pe-13

image

Esbecy zauważają, iż większość osób, na które donosił Petryka, jest znana SB z „wrogiej działalności, a niektóre z nich pozostają w zainteresowaniu Departamentu I.” Jak wiemy Departament I SB koncentrował się na działaniach za granicą i m.in. tam werbował tajnych współpracowników. Tak więc donosy Petryki mogły zagrozić konkretnym osobom. Z dokumentów dowiadujemy się, że Petryka, zanim jeszcze został formalnym TW SB, już donosił m.in. na działaczy emigracyjnych w Anglii, np.: Andrzeja Stypułkowskiego, Zofię Zarębę, Andrzeja Wrońskiego, Ludwika Angerera, Marię Badowicz, Ludwika Bociańskiego, Jana Ostaszewskiego (wykładowcę), Marię Watrasiewicz, Ludwika Klimka czy Iranka-Osmeckiego. Ten ostatni w styczniu 1944 został szefem Oddziału II (informacyjno-wywiadowczego) Komendy Głównej AK. Funkcję tę pełnił do czasu powstania warszawskiego i w trakcie jego trwania i ojcem Jerzego Iranka-Osmeckiego, pracownika Radio Wolna Europa, którego miałem przyjemność znać osobiście.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura