5 obserwujących
237 notek
39k odsłon
  72   0

Rewolucja gospodarcza (4)

I dał wspólnotom dobry Bóg cyfrowe wsparcie pamięci i tożsamości.

Idzie nowe

Cyfrowe poszerzenie zasobów, przestrzeni i czasu kultury wprowadza innowacje technologiczne zmieniające relacje pomiędzy podmiotami gospodarującymi a instytucjami wspólnoty. Przełomowe znaczenie dla końca trwającej przez kilka wieków epoki gospodarki liberalnej ma opisana w moich trzech wcześniejszych tekstach rewolucja sztucznej inteligencji [1].

image

Rys. 1. Alternatywne strategie rozpoczętej rewolucji gospodarczej. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 1 zestawiam przewidywane dla Polski skutki trwającego procesu robotyzacji pracy na zmniejszanie zatrudnienia z prognozami innowacji dla kolejnego okresu przemian technologicznych. Okresu opartego w zależności od rodzaju przyjętej przez Polskę strategii politycznej albo do uznania pracodzielności za najważniejszą z cnót kardynalnych, albo do uznania depopulacji za wiodącą metodę rozwiązywania napięć społecznych.

image

Rys. 2. Alternatywne konsekwencje rewolucji gospodarczej. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Na rysunku 2 przedstawiam spodziewane konsekwencje tych alternatywnych scenariuszy piątej rewolucji technologicznych dla priorytetu ustroju gospodarczego. Podkreślam znaczenie tej alternatywy, choć niestety napięcie pomiędzy konsekwencjami wprowadzenia różnych strategii nie jest przedmiotem publicznych debat, choć ich skutki prowadzą do fundamentalnie różnych przekształceń gospodarczych i politycznych.

Uważam przy tym, że różnica pomiędzy scenariuszem prowadzącym do gospodarki solidarności oraz scenariuszem prowadzącym do gospodarki depopulacji, jest już dobrze dostrzegana przez świadomych swoich interesów i przewag rzeczników strategii depopulacji, ale jest starannie ukrywana za sztucznie rozbudzanymi emocjami ideologii zróżnicowania seksualnego, rasowego czy klimatycznego. Ideologii których wspólnych celem jest niszczenie wspólnot, cały czas jeszcze zdolnych do politycznego oporu przed wprowadzeniem ustroju regulującego rozwarstwienie społeczne.

image

Rys. 3. Zmiany charakteru pracy w pięciu okresach rewolucji technologicznych. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Sądzę, że skonsolidowanie merytorycznej refleksji i politycznego rzecznictwa dla wprowadzenia solidarnościowej strategii piątej rewolucji technologicznej, wymaga przyjęcia spójnej periodyzacji wszystkich pięciu okresów kluczowych przemian technologicznych epoki gospodarki rynku. Proponuję by periodyzację ta eksponowała zmiany znaczenia ludzkiej pracy, jako kluczowego do rozwoju gospodarczego wyrazu godności współistnienia (rys. 3).

image

Rys. 4. Stulecie przemian rozwoju wiedzy. Opracowanie własne Andrzej Madej.

W trwającym stuleciu cyfrowych przemian rozwoju wiedzy, czwarta i piąta rewolucje technologiczne zmieniają udział: (i) powszechnego szkolnictwa, (ii) solidarnego rozwoju wiedzy i najbardziej charakterystycznego dla współczesności (iii) maszynowego rozwojowi wiedzy w bieżącej strukturze całości rozwoju wiedzy. Przedstawiony na rysunku 4 procentowy udział poszczególnych pasm rozwoju wiedzy szacowany jest przy założeniu realizacji postulowanego scenariusza solidarnościowego.


Edukacja solidarności

Naturalną konsekwencją cyfrowego poszerzenia kultury gospodarowania, jest zmiana zasad, metod i praktyk edukacji przez całe życie. Odpowiednio do właściwego dla polskiej kultury znaczenia solidarności międzypokoleniowej w integracji wychowania i wykształcenia, efektywność systemu zindywidualizowanej edukacji powinna się oprzeć na samokształceniu w rodzinie.

image

Rys. 5. Pięć zasad systemu Edukacja solidarności. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Z punktu widzenia postawionych w tym tekście zagadnień kompetencji dla pracy dobroczynnej, wśród przedstawionych w tekście Edukacja solidarności [2] pięciu zasad systemu, kluczowe znaczenie ma piąta zasada integracji dziedzin edukacji. Postulująca budowę infrastruktury Sektora Dobroczynności odpowiednio dla: kultury zdrowia pamięci, kultury zdrowia i kultury dobrostanu.

image

Rys. 6. Sześć pasm pamięci integratorem edukacji tematyką historyczną. Opracowanie własne Andrzej Madej.

W zakresie potrzeb kultury pamięci model systemu Edukacja solidarności proponuje integrację edukacji domowej i szkolnej poprzez powiązanie tematyki historycznej w domowej edukacji historycznej i w szkolnej edukacji etycznej. Proponuje skupienie obu programów na sześciu pasmach pamięci.

image

Rys. 7. Cztery przeglądy zdrowia integratorem edukacji tematyką medyczną. Opracowanie własne Andrzej Madej.

W zakresie potrzeb kultury zdrowia model proponuje integrację edukacji domowej i szkolnej poprzez powiązanie tematyki medycznej w domowej edukacji medycznej i w szkolnej edukacji etycznej. Proponuje skupienie obu programów w czterech okresowych przeglądach zdrowia.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka