5 obserwujących
177 notek
29k odsłon
66 odsłon

Łączność ma przyszłość

Wykop Skomentuj

Integracja kompetencyjna usług profilaktyki i interwencji medycznej, umożliwi integrację produktową instytucji telemedycznie otwartego rynku usług medycznych.


Integracja kompetencyjna usług medycznych

Telemedyczny łącznik profilaktyki i interwencji medycznej, może wspomóc modernizacje zarówno podstawowej opieki zdrowotnej jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  

Powinien on polepszać proporcje pomiędzy ekonomicznie tańszą pracą dobroczynną a ekonomicznie droższą pracą komercyjną w systemie ochrony zdrowia. Czyli prowadzić do zwiększania zakresów opieki domowej a zmniejszania zakresów opieki szpitalnej.

Proces ten powinien być wspierany, zarówno przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), nowymi usługami telemedycznymi dostarczanymi w formie odpowiedniej dla poziomu zainteresowania i kompetencji, pacjentów i ich opiekunów.

image

Rys. 1. Kompetencyjne integrowanie usług przez użytkowników profilaktyki i interwencji medycznej. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej. 

Różnice w chęciach i możliwościach wykorzystania nowych usług przez konkretnego chorego, czy raczej przez osoby, które podejmują w gospodarstwach domowych trud pracy dobroczynnej na rzecz jego dobrostanu zdrowia, prowadzić będą do zróżnicowania w korzystaniu z tych usług. Uznając zasadę wolności gospodarstw domowych do kompetencyjnej samoregulacji telemedycyny, ustrój ochrony zdrowia powinien ułatwiać stosowanie zasady współpłatności usług telemedycznych ze środków prywatnych i publicznych.

Wprowadzenie usługi Telemedyczna kontrola terapii, jako świadczenia uzupełniającego dla świadczeń dostępnych bezpłatnie dla każdej osoby, pozwoli na otwarcie do niej dostępu osobom najbardziej zainteresowanym. Osobom skłonnym do współpłatności za telemedycynę jak za produkt dodatkowy. Produkt o podobnym charakterze ponad standardowej użyteczności, jakim są droższe leki czy droższe usługi rehabilitacyjne.

Integracja produktowa podmiotów medycznych

Wysokie koszty instytucjonalnej rywalizacji w otwartej sieci wiedzy, wymagają od podmiotów oferujących bezpośrednie świadczenia, zawiązywanie porozumień gospodarczych.

Od kilkunastu lat trwają w Polskim systemie ochrony zdrowia procesy konsolidacyjne, realizowane w trzech formach sieciowej integracji. Pierwszą formą integracji są powiązania własnościowe, czy tworzenie sieci placówek jako punktów dostępu do podmiotu medycznego (na rysunku 2 integracja oznaczona jako „WŁASNOŚCIOWA”). Drugą formą integracji, jest koncentracja współpracy wokół ośrodków o najwyższej kompetencji klinicznej w konkretnej specjalności („SPECJALIZACYJNA”). Trzecią formą integracji jest powiązanie znakiem promocyjnym w sieci internetowej („BRANDOWA”).

Wszystkie te trzy formy integracji występują w praktyce Polskiego rynku usług medycznych, ale prawdziwego przyśpieszenia powiązań gospodarczych, należy się spodziewać w momencie upowszechnienia usług telemedycznych.

image

Rys. 2. Formy sieciowych integracji instytucji telemedycznie otwartego rynku usług medycznych. Źródło: opracowanie własne Andrzej Madej.

Wówczas to, poza trzema wymienionymi formami powiązań podmiotów medycznych, formami właściwymi dla gospodarki opartej na kapitale, pojawi się czwarta forma; internetowych platform produktowego powiązania podmiotów medycznych („PRODUKTOWA”). Forma najbardziej właściwa dla dynamiki współdziałania w gospodarce opartej na sieci wiedzy.  

Łączność kosztuje

Tak jak utrzymywanie Internetu wymaga gigantycznych kosztów, ponoszonych przez jego organizatorów, tak i korzystanie z sieci wiedzy wymaga wysiłków jego użytkowników.

Stworzenie warunków efektywności ekonomicznej dla wsparcia wysiłków użytkowników usług telemedycznych, przez potencjały instytucji telemedycznie otwartego rynku usług medycznych, powinno być kluczowym zagadnieniem w strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia.

Uważam, że stosowanie zasady współpłatności jest warunkiem koniecznym dla racjonalności działania, tak użytkowników jak i zarządzających telemedycznie otwartego rynku usług medycznych.

Ustrojowe potwierdzenie praktyki współpłatności , pozwoli na kierunkowanie środków publicznych nie wedle zasady politycznego zaspakajania roszczeń medialnie uformowanych grup interesów, ale wedle zasady wolności gospodarowania indywidualnych i zbiorowych podmiotów społecznej gospodarki rynkowej.

Uważam że, stosowanie współpłatnej usługi Telemedyczna kontrola terapii, byłoby najlepszym sposobem organicznego wprowadzania trudów cyfrowej łączności, do praktyki solidarności międzypokoleniowej Polskich domów.


---------------------------------------------------

1) Współpłatność za usługi systemu ochrony zdrowia, z punktu widzenia gospodarstwa domowego, istniała zawsze i wszędzie. Dla potwierdzenia proporcji wydatków ponoszonych w różnych krajach, przedstawiam dane OECD za rok 2016, za bardzo interesującym opracowaniem Fundacji Razem dla zdrowia: Finansowanie i organizacja systemu ochrony zdrowia w oczach pacjentów . http://razemdlazdrowia.pl/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDQvMTEvNGFwNmFncjZqaF9GaW5hbnNvd2FuaWVfaV9vcmdhbml6YWNqYV9zeXN0ZW11X29jaHJvbnlfemRyb3dpYV93X29jemFjaF9wYWNqZW50X3cucGRmIl1d?sha=46f4f73295d83540

image


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo