1 obserwujący
50 notek
44k odsłony
234 odsłony

Fizyka teologii - zbiór ufizycznień

Wykop Skomentuj4

Jaki jest sens fizyczny szybkości światła w teologii, np., biblijnej?

Przesłanka: J22 - "18 Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. 19 A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze."

Widzimy zatem, że zbiór ufizycznień, w przypadku Biblii, jest zbiorem zamkniętym. W "metodologii fizyki teologii" nie można ani ich odjąć ani dodać. Szkice. Ułożenie.

Na przykład ufizycznienie plaga jest opisane jako "trudne do opanowania niekorzystne zjawisko, szybko szerzące się" (https://sjp.pl/plaga). Opis wprowadza kolejne wskazania o charakterze kinetycznym. Powinno być zatem możliwe poznanie formuły, reguły, zasady, prawa natury, plagi. Powinien pojawić się w formule czynnik niedeterministyczny, z którego będzie wynikać, że plaga może być aktywowana, zapoczątkowana kinetycznie tak, że jej początek dynamiczny nie jest zawarty w prawach natury, nie wynika z praw natury, nie zawiera naturalnej przyczyny, zainicjowanie jej wymaga ponad przyrodniczego wyboru.

Czy fizyka teologii biblijnej wskazywałaby na ufizycznienia uniemożliwiające przemieszczanie się człowieka w maszynie poruszającej się szybciej od prędkości światła?

W "fizyce filozoficznej" jądro planety stygnie, Ziemia się zapada, rośnie w siłę natury globalna zagłada. Jądro stwardnieje, pole magnetyczne zaniknie, może też Ziemia fiknie, dzieła zmiany dopełni promieniowanie kosmiczne. Słońce również stygnie, rozszerzy się, spali Ziemię. Technologia i technika kosmolotu szybszego od światła tylko w kinie. W tym ułożeniu Ziemia to kołyska i grób ziemskiej cywilizacji planetarnej. Wszechświat jest zbędny.

Czy w teologii biblijnej jest inaczej w świetle przesłanki, w której zawarte jest wskazanie o niezmienniczości woli Stwórcy wobec ufizycznień biblijnych oraz przesłanki, że rzeczywista możliwość dla człowieka wobec poznania technologii i ułożenia techniki metody przemieszczania się w maszynie szybciej od prędkości światła zależy od woli Stwórcy?

Z przesłanki J22 -18,19 wynika, że takiego ufizycznienia nie można do Księgi dodać ani z niej go odjąć względem woli Stwórcy.

Zatem czy można by przyjąć przesłankę, że taka możliwość fizyczna ruchu maszyny sterowanej przez człowieka jest zawarta w prawach natury, i jeżeli jest możliwa do poznania dla ludzi, to jej formuła zawierać będzie czynnik niedeterministyczny?

Obecnie fizyka wskazuje na czynnik ufizycznienia deterministycznego, którym jest szybkość światła, czyli spełniania się w czasoprzestrzeni wzajemnych zmian pola elektrycznego i magnetycznego, o prędkości c=~ 300 000 km/s.

Zatem translacja na ufizycznienia wprowadza czynnik niedeterministyczny, który w świetle metodologii fizyki teologii nie stanowi wyroczni, czy zbiór badanych ufizycznień jest opisem objawienia, czy legendy. Chodzi o takie opracowanie metodologii fizyki teologii, aby jej metodą nie naruszać świętości i jednocześnie, potencjalnie, wprowadzić fizykę na nową ścieżkę poznania i odkryć. To będzie duży problem w opracowaniu "metodologii teologii fizyki", ponieważ jedne osoby będą wskazywały, że nie trzeba "zamiennika" Bóg/Stwórca, np., na Kreator, czy inne bardziej oddalone od świętości, ale będą również osoby, które wskażą taki rodzaj zamiennika, translacje, ponieważ celem metodologii teologii fizyki mają być rozważania naukowe wyprowadzonych z teologii ufizycznień. 

Kto głosi, by szybkości światła odjąć lub dodać ufizyczniena naruszające sens wartości c, ten kariery w fizyce nie poczyni.

Zatem czy inwestycja w opracowanie "metodologii fizyki teologii" może przysporzyć inwestorowi zysk ze sprzedaży publikacji?

Czy źródłem ruchu plagi mogą być zjawiska zachodzące szybciej od prędkości światła?

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie